Outsourcing ผู้ช่วยมืออาชีพ สู่ความสำเร็จระยะยาว

Outsourcing ผู้ช่วยมืออาชีพ

Outsourcing ตัวช่วยในการบริหารธุรกิจ ในยุคที่การแข่งขันเต็มไปด้วยความท้าทาย ธุรกิจจำเป็นต้องปรับตัวและมองหาวิธีเพิ่มประสิทธิภาพอยู่เสมอ หนึ่งในกลยุทธ์ที่หลายธุรกิจเริ่มให้ความสนใจ คือ การใช้บริการ “บริษัทOutsource” ที่จะช่วยให้ธุรกิจของคุณสามารถโฟกัสไปที่ความเชี่ยวชาญและงานหลักได้อย่างเต็มที่

Outsourcing คืออะไร ?

Outsource คือ การจ้างบุคคลหรือบริษัทภายนอกที่มีความรู้ความสามารถและความเชี่ยวชาญในเรื่องต่างๆ เข้ามาทำงานแทนให้ทั้งหมด หรือบางส่วน โดยที่ไม่ต้องมีผลกระทบต่อการดำเนินงานในภาพรวมขององค์กรภายใน

ลองนึกภาพว่า…

 • คุณมีร้านอาหาร แต่ไม่มีเชฟ คุณอาจจ้างเชฟมืออาชีพจากร้านอื่นมาทำอาหารให้
 • คุณมีเว็บไซต์ แต่ไม่มีทีมเขียนโปรแกรม คุณอาจจ้างบริษัทรับเขียนโปรแกรมมาสร้างเว็บไซต์ให้
 • คุณมีธุรกิจ แต่ไม่มีทีมการตลาด คุณอาจจ้างบริษัทรับทำการตลาดมาช่วยโปรโมท
 • คุณมีห้างสรรพสินค้า แต่ไม่มีพนักงานที่จะคอยให้ข้อมูล ดูแล และบริการลูกค้าของคุณ คุณจึงต้องจ้างพนักงานเหล่านี้มาคอยจัดการ
 • คุณมีโรงงาน มีคนงานที่ต้องควบคุมดูแล แต่คุณไม่มีพนักงานคอยจัดการเอกสาร คุณอาจจ้างบริษัทหรือพนักงานที่คอยจัดการเอกสารให้

Outsourcing ช่วยธุรกิจคุณได้อย่างไร :

 1. ลดความเสี่ยง :
 • ต้นทุน: การใช้ บริษัทoutsource ช่วยให้ธุรกิจสามารถลดความเสี่ยงในเรื่องของต้นทุนที่อาจจะเกิดข้อผิดพลาดในการบริหารจัดการพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นการจ้างพนักงาน การเลิกจ้าง การอบรมต่างๆ รวมถึงค่าสวัสดิการอื่น ๆ เมื่อคุณใช้ บริการOutsource จะทำให้ต้นทุนของคุณคงที่ เรียกง่ายๆคือ “ แค่จ่าย แล้วจบ ” ไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนอื่นๆ
 • ความเสียหาย การดำเนินงาน ข้อผิดพลาด: ไม่ว่าจะเป็นการทำงานที่ผิดพลาดของบุคลากร การหยุดชะงักของการดำเนินงานจากการขาดแคลนบุคลากร การทุจริต การเปิดเผยข้อมูลลับของบริษัท และทุกความเสียหายที่เกิดจากพนักงานบริษัทOutsource จะรับผิดชอบให้คุณ
 • การควบคุมพนักงาน: ทั้งพฤติกรรมพนักงาน การละเลยหน้าที่ ทำงานไม่เต็มความสามารถ การฝ่าฝืนกฎระเบียบของบริษัท เช่น การมาสาย ลาป่วยโดยไม่มีเหตุผล การขาดงาน การลาออกแบบกะทันหัน เมื่อคุณใช้บริษัท Outsource จะบริหารจัดการให้คุณทุกขั้นตอนทำให้คุณหมดกังวลกับปัญหาเหล่านี้
 1. ความยืดหยุ่นในการปรับขนาด : เมื่อธุรกิจของคุณต้องใช้พนักงานในจำนวนที่ไม่คงที่ ไม่เท่ากันในแต่ละช่วง ซึ่งอาจทำให้เกิดปัญหาทั้งเรื่องการวางแผน ค่าใช้จ่าย การหาพนักงานและอื่นๆ ซึ่ง outsource จะช่วยให้บริษัทสามารถปรับขนาดการดำเนินงาน ขึ้นหรือลง ได้ตามความต้องการ พร้อมช่วยในการวางแผนและบริหารจัดการให้คุณอย่างเต็มที่
 2. โฟกัสที่ธุรกิจหลัก : การจัดสรรงานบางอย่างที่คุณไม่ถนัด ไม่มีเวลา ให้กับผู้ให้บริการภายนอก หรือบริษัทOutsource ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ แบบที่ไม่มีในองค์กร โดยไม่ต้องลงทุนทั้งเรื่องของเวลา และ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพนักงาน ช่วยให้บริษัทสามารถโฟกัสที่กิจกรรมหลัก และพัฒนาความเชี่ยวชาญในสิ่งที่ทำได้ดีที่สุด
 3. Innovation : ผู้ให้บริการ outsource ที่มีความเชี่ยวชาญพร้อมมอบ Innovation รวมถึงการผสมผสานการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ที่ อาทิเช่น ระบบบริหารจัดการ Time Attendance , ระบบบริหารจัดการ เอกสาร , ระบบบริหารจัดการเรื่องรถในองค์กร ที่สามารถช่วยให้ธุรกิจมีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

หลักในการเลือก บริษัทOutsource:

 1. ความเชี่ยวชาญ : ควรเลือกผู้ให้บริการที่มีความเชี่ยวชาญในด้านที่คุณต้องการ ทั้งนี้ต้องมีประสบการณ์ และ ความสามารถที่เป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมนั้นๆ​​
 2. ความยืดหยุ่น : บริษัทที่เลือกควรมีความยืดหยุ่น และ สามารถปรับแปลงบริการเพื่อตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของธุรกิจคุณได้​​
 3. ระบบการรายงานและการสื่อสาร: การมีระบบการรายงานและการสื่อสารที่ดีเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้คุณสามารถติดตามความคืบหน้าและผลลัพธ์ของการทำงานได้อย่างชัดเจน​​
 4. มาตรฐานการบริการและคุณภาพ: ควรมองหาผู้ให้บริการที่มีมาตรฐานการบริการ และ คุณภาพงาน ที่ได้รับการยอมรับ ซึ่งอาจรวมถึงการได้รับการรับรองมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง​​
 5. ต้นทุนและความคุ้มค่า: การพิจารณาต้นทุนเป็นสิ่งสำคัญ แต่ควรเปรียบเทียบกับคุณภาพและประโยชน์ที่ได้รับจากการ outsource เพื่อให้แน่ใจว่าคุ้มค่ากับการลงทุน​​
 6. การรักษาความปลอดภัยข้อมูล: ในยุคดิจิทัลนี้ ความปลอดภัยข้อมูลเป็นสิ่งสำคัญมาก ควรเลือกผู้ให้บริการที่มีมาตรการความปลอดภัยข้อมูลที่เข้มงวดและชัดเจน​​
 7. การมีส่วนร่วมและการเป็นพาร์ทเนอร์”: ควรมองหาผู้ให้บริการที่พร้อมที่จะทำงานร่วมกันแบบพาร์ทเนอร์ ที่ไม่เพียงแค่เป็นผู้ให้บริการ แต่ต้องช่วยกันคิด วางแผน พัฒนา เพื่อสร้างความสำเร็จร่วมกัน​​

ใช้ outsourcing เพื่อส่งเสริมธุรกิจคุณ:

บริการจัดหาพร้อมบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล (SO PEOPLE):

ส่งเสริมธุรกิจคุณด้วยบริการ outsource งานด้านทรัพยากรบุคคล เช่น การสรรหาพนักงานได้อย่างรวดเร็ว ด้วยความสามารถในการเข้าถึงฐานข้อมูลพนักงานกว่า 200,000 คน พร้อมกับการใช้ Technology เข้ามาช่วยให้ประสิทธิภาพการสรรหาดียิ่งขึ้น รวมถึงการฝึกอบรม และการจัดการเรื่องการจ่ายเงินเดือน สามารถช่วยให้องค์กรสามารถโฟกัสไปที่กิจกรรมหลักของธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งรักษามาตรฐานการบริการอย่างมืออาชีพ

บริการรถเช่าและการจัดการยานพาหนะ (SO WHEEL):

ส่งเสริมธุรกิจคุณด้วยบริการ outsource บริการรถเช่าในนามบริษัท องค์กร และหน่วยงานราชการ พร้อมระบบจัดการยานพาหนะ VMS ที่ช่วยปลดล็อกทุกข้อจำกัดการใช้งานของลูกค้า ทั้งเรื่องการจัดจองรถ ติดตามสถานะของรถขณะใช้งาน จัดการเรื่องเอกสาร ภาษี พรบ. รวมถึงเอกสารการซ่อมบำรุง แจ้งเตือนการเข้าศูนย์ ที่สามารถช่วยลดภาระการจัดการภายใน และ เพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งานยานพาหนะ นอกจากนี้ยังช่วยให้สามารถปรับขนาดบริการได้ตามความต้องการและลดต้นทุนในระยะยาว ฟรีระบบจัดการยานพาหนะ ฟรีรถทดแทนระหว่างซ่อม ฟรี maintenance ตลอดระยะสัญญา

การบริหารจัดการงานภูมิทัศน์ และดูแลสวนแบบครบวงจร (SO GREEN):

ส่งเสริมธุรกิจคุณด้วยบริการ outsource บริการด้านการจัดการงานภูมิทัศน์ และดูแลสวน เช่น ให้บริการตัดต้นไม้ใหญ่ที่ถูกต้องตามหลักพฤกษศาสตร์ ดูแลสวนขนาดใหญ่ ด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ ที่จะช่วยสร้างคุณค่าให้พื้นที่สีเขียวของคุณ

บริการด้านบริหารข้อมูล และเอกสาร (SO NEXT):

ส่งเสริมธุรกิจคุณด้วยบริการ outsource บริการด้านบริหารข้อมูล และเอกสาร จัดการข้อมูลภายในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบของงานเอกสารหรือแพลตฟอร์มที่ช่วยในการจัดการข้อมูลธุรกิจและ เน้นในการให้บริการเทคโนโลยี อาทิเช่น Tiktrack : ระบบบริหารจัดการ Time Attendance , Flow : ระบบบริหารจัดการ เอกสาร , VMS : ระบบบริหารจัดการเรื่องรถในองค์กร ระบบRPA : ผู้ช่วยทำงานอัตโนมัติ และ แพลตฟอร์มที่ช่วยในการจัดการข้อมูลธุรกิจรวมถึงเอกสารให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ไม่ว่าธุรกิจของคุณจะอยู่ในขั้นตอนไหนของการเติบโต การพิจารณาใช้บริการ Outsourcing คือการลงทุนที่คุ้มค่า ที่จะช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการดำเนินงาน และสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันในตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว การเลือกใช้บริการ Outsourcing ที่เหมาะสม เปรียบเสมือนผู้ช่วยมืออาชีพที่เข้ามาแบ่งเบาภาระ ช่วยให้คุณโฟกัสกับงานหลักได้เต็มที่ โดยไม่ต้องกังวลกับงานด้านอื่นๆ ที่ไม่ถนัด   ยังสามารถช่วยให้ธุรกิจประหยัดต้นทุน พร้อมกับเข้าถึงความเชี่ยวชาญที่ไม่มีในองค์กร และเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานได้อย่างดี

1 thoughts on “Outsourcing ผู้ช่วยมืออาชีพ สู่ความสำเร็จระยะยาว

 1. Pingback: จบปัญหาเรื่องช่าง! เปลี่ยนมาใช้ ช่างอาคาร Outsource ช่วยลดภาระให้คุณได้

Comments are closed.