SO PEOPLE เราให้บริการจัดหาแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ

บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) ผู้นำทางด้านการให้บริการ Outsource ในระดับประเทศ โดยมีการให้บริการสัญญาชาติ พม่า ลาว และกัมพูชา ด้วยประสบการณ์ การบริหารงานมานาน มากกว่า 15 ปี ในด้าน บริการจัดหาแรงงานต่างด้าว (แรงงานข้ามชาติ) เพื่อทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า นอกเหนือจากที่ท่านจะได้รับบริการ ในส่วนของแรงงานต่างด้าว ที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว พนักงานของท่าน จะได้รับการดูแลเป็นอย่างดี ซึ่งเป็นไปตามขอบเขตข้อกฎหมายกำหนด  ในส่วนของรูปแบบการให้บริการจัดหาแรงงานต่างด้าวนั้นมีทั้งหมด 2 รูปแบบคือ Head Hunt และ Outsource Service เพื่อให้ลูกค้ามีทางเลือกในการรับบริการที่เป็นประโยชน์สูงสุด

บริการของเรา

นำเข้าแรงงานต่างด้าว

(MOU ใหม่)

บริการนำเข้าแรงงานใหม่จาก 3 สัญชาติ โดยเฉพาะสำหรับคนงานที่มีประสบการณ์และพร้อมที่จะทำงาน

นำเข้าแรงงานต่างด้าวที่ครบวาระ

(MOU-Return)

บริการนำเข้าแรงงานเก่าจาก 3 สัญชาติต่าง ๆ ซึ่งมีข้อตกลงระหว่างประเทศ (MOU)
เพื่อให้ความมั่นใจกับธุรกิจคุณ

บริการเปลี่ยนนายจ้าง

(แจ้งเข้า-แจ้งออก)

ช่วยให้แรงงานต่างด้าวสามารถแจ้งการเปลี่ยนแปลงนายจ้างได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมาย

บริการขึ้นทะเบียน

ตามมติครม.

ช่วยในกระบวนการขึ้นทะเบียนของแรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมาย

รับบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว

อย่างมีประสิทธิภาพ

เราช่วยในการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวให้กับคุณ เพื่อลดขั้นตอนการบริหารจัดการ ให้ธุรกิจคุณ

แรงงานข้ามชาติที่มาพร้อมกับ Technology 

Tiktrack แอพจัดการเวลาทำงาน

ที่เราสร้างขึ้นมาเพื่อให้ลูกค้าทุกท่าน
จัดการเวลาเข้า – ออกงานของพนักงาน
ได้ครบ จบ ในที่เดียว

FLOW

ระบบจัดการเดินเอกสารภายในองค์กร  สามารถออกแบบ
สร้างขั้นตอนการทำงานได้ตามต้องการ ประหยัดเวลา

เหตุผล ในการใช้บริการจัดหาแรงงานต่างด้าว จาก So People

มั่นใจ

เรามีความเชี่ยวชาญงานนำเข้าแรงงานต่างด้าว ดูแลแรงงานต่างด้าว ตลอดอายุสัญญาการจ้างงาน

คุณภาพ

เราใส่ใจในการคัดสรรแรงงานเพื่อให้มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการลูกค้ามากที่สุด

สะดวก

ดำเนินเอกสารให้ทุกขั้นตอนการนำเข้า พร้อมให้คุณได้ใช้ Technology ตรวจเช็กทุกขั้นตอนแบบ Realtime

ไว้ใจได้

เราใส่ใจในทุกขั้นตอน ทุกกระบวนการ ทำอย่างละเอียดและพิถีพิถันถูกกฏหมาย 100%

ติดต่อขอใบเสนอราคา

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.

ช่องทางติดต่อ

SO PEOPLE
บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)

329 ม.10 กุศลส่งสามัคคี ซ.1 ถ.รถรางสายเก่า ตำบล สำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ 10130
โทร : 02-363-9300 ต่อ 1103