บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) ผู้นำทางด้านการให้บริการ Outsource ในระดับประเทศโดยมีการเข้าร่วมกับ บริษัท ป.ไชยโย จำกัด ซึ่งเป็นพันธมิตรที่สามารถให้บริการในด้านการ จัดหาแรงงานต่างด้าว (แรงงานข้ามชาติ) ได้อย่างครบวงจร โดยมีการให้บริการสัญญาชาติพม่า ลาว และกัมพูชา ด้วยประสบการณ์การบริหารงานมานานมากกว่า 15 ปี ในด้าน บริการจัดหาแรงงานต่างด้าว (แรงงานข้ามชาติ) เพื่อทำให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่า นอกเหนือจากที่ท่านจะได้บริการในส่วนของแรงงานต่างด้าวที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้ว พนักงานของท่านจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดีซึ่งเป็นไปตามขอบเขตข้อกฎหมายกำหนด ในส่วนของรูปแบบการให้บริการจัดหาแรงงานต่างด้าวนั้นมีทั้งหมด 2 รูปแบบคือ Head Hunt และ Outsource Service เพื่อให้ลูกค้ามีทางเลือกในการรับบริการที่เป็นประโยชน์สูงสุด

บริการ จัดหาแรงงานต่างด้าว (แรงงานข้ามชาติ)

ความแตกต่างระหว่าง Head Hunt และ Outsource

Head Hunt (หาคน):

  • หน้าที่หลัก: Head Hunt เป็นกระบวนการ จัดหาแรงงานต่าวด้าว ที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญในตำแหน่งหรือบทบาทที่สำคัญในองค์กร โดยการสรรหาบุคคลนี้จะมุ่งเน้นไปที่คนที่มีคุณสมบัติที่เฉพาะเจาะจงและมีประสบการณ์ที่ควรต้องมีเพื่อใช้ในตำแหน่งนั้น ๆ
  • จุดเด่น: การ Head Hunt ช่วย จัดหาแรงงานต่าวด้าว ให้องค์กรได้บุคคลที่มีความเชี่ยวชาญและคุณสมบัติที่ตรงตามความต้องการ ซึ่งสามารถทำให้องค์กรมีประสิทธิภาพสูงขึ้นในบทบาทสำคัญ

Outsource (จ้างภายนอก):

  • หน้าที่หลัก: Outsource หมายถึงการให้บริการหรืองานบางอย่างที่องค์กรเลือกจะนำผู้ให้บริการภายนอกมาดำเนินการแทน การ Outsource มักเกี่ยวข้องกับงานหรือบริการที่ไม่ใช่ศูนย์กลางของธุรกิจและสามารถนำมาบริหารจัดการได้ดีโดยองค์กรอื่น ๆ
  • จุดเด่น: การ Outsource ช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานบางอย่างและเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพในการจัดการทรัพยากรบุคคลและกระบวนการทางธุรกิจที่ซับซ้อน เพื่อให้ธุรกิจมีความยืดหยุ่นและมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานต่าง ๆ

   ดังนั้น แม้ว่า Head Hunt และ Outsource จะเกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรบุคคลในองค์กร แต่มีวัตถุประสงค์และวิธีการที่แตกต่างกันและเหมาะกับสถานการณ์ที่แตกต่างกันขององค์กรในแต่ละกรณี การเลือกวิธีการใดในการจัดการทรัพยากรบุคคลขึ้นอยู่กับความต้องการและวัตถุประสงค์ของธุรกิจของคุณ

การบริการที่คลอบคลุม ในด้าน การจัดหาแรงงานต่างด้าว

1.Labor Alert System And Report: บริการนี้ช่วยให้องค์กรสามารถติดตามและรายงานสถานะแรงงานต่างด้าวได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยให้การจัดการแรงงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ.

2.การดูแล จัดหาแรงงานต่างด้าว ครบวงจรแบบ Outsource: บริการ Outsource ที่ครอบคลุมทั้งการจ้าง, การบริหาร, และการดูแลแรงงานต่างด้าว เพื่อให้ธุรกิจของคุณสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ.

3.บริการนำเข้า จัดหาแรงานต่างด้าว 4 สัญชาติแบบคนงานใหม่ Fresh Worker: บริการนำเข้าแรงงานใหม่จาก 4 สัญชาติต่าง ๆ โดยเฉพาะสำหรับคนงานที่มีประสบการณ์อย่างใหม่และพร้อมที่จะทำงาน.

4.บริการนำเข้าแรงงาน 4 สัญชาติแบบคนงานเก่า MOU Return: บริการนำเข้าแรงงานเก่าจาก 4 สัญชาติต่าง ๆ ซึ่งมีข้อตกลงระหว่างประเทศ (MOU) ให้ความมั่นใจและความสามารถในการทำงาน.

5.ต่อวีซ่าใบอนุญาติทำงานและตรวจสุขภาพ: บริการช่วยในกระบวนการต่อวีซ่าและทำใบอนุญาติทำงานให้แรงงานต่างด้าว รวมถึงตรวจสุขภาพตามข้อกำหนด.

6.บริการแจ้งเปลี่ยนนายจ้าง: ช่วยให้แรงงานต่างด้าวสามารถแจ้งการเปลี่ยนแปลงนายจ้างได้อย่างถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมาย.

7.บริการแจ้งแรงงานต่างด้าวออกจากงาน: ช่วยในกระบวนการแจ้งการออกจากงานของแรงงานต่างด้าวอย่างถูกต้องและเป็นไปตามกฎหมาย.

8.บริการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวตามนโยบายรัฐ: ช่วยให้องค์กรทำการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวตามนโยบายและกฎหมายของรัฐได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ.

SO PEOPLE

So People ให้บริการที่ครอบคลุมและครบวงจรเกี่ยวกับการจัดการแรงงานต่างด้าว โดยรวมถึงบริการด้าน การจัดหาแรงงานต่างด้าว การบริหารและดูแลแรงงานต่างด้าว การนำเข้าแรงงานจากหลายสัญชาติ การดำเนินกระบวนการต่อวีซ่าและการออกจากงานอย่างถูกต้อง โดยทุกบริการนี้ถูกดำเนินการโดยครบวงจรและมีความเชี่ยวชาญเพื่อให้ธุรกิจของคุณทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและไม่เกิดปัญหาทางกฎหมายในการจัดการแรงงานต่างด้าวของคุณ

ติดต่อเรา

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
ชื่อ-นามสกุล

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisipsumipsumcing elit. Nullam malesuada lorem erat, vitae facilisis mauris rutrum non. In at sollicitudin elit. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. In varius, ex ut lacinia molestie, lorem tortor fermentum eros, at tincidunt eros nulla et urna. Donec at tortor non ante congue placerat non ac leo. Aenean convallis magna.ipsumipsumipsum ipsum ipsuipsumipsum ipsumipsumปLorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisipsumipsumcing elit. Nullam malesuada lorem erat, vitae facilisis mauris rutrum non. In at sollicitudin elit. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. In varius, ex ut lacinia molestie, lorem tortor fermentum eros, at tincidunt eros nulla et urna. Donec at tortor non ante congue placerat non ac leo. Aenean convallis magna.ipsumipsumipsum ipsum ipsuipsumipsum ipsumipsumป Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisipsumipsumcing elit. Nullam malesuada lorem erat, vitae facilisis mauris rutrum non. In at sollicitudin elit. Interdum et malesuada fames ac ante ipsum primis in faucibus. In varius, ex ut lacinia molestie, lorem tortor fermentum eros, at tincidunt eros nulla et urna. Donec at tortor non ante congue placerat non ac leo. Aenean convallis magna.ipsumipsumipsum ipsum ipsuipsumipsum ipsumipsumป