วางแผน การบริหารจัดการงานด้านบุคคลากร
ช่างเทคนิค การบริหารจัดการงานด้านบุคคลากร

ช่างเทคนิค

Click technicians
พนักงานประชาสัมพันธ์และธุรการ การบริหารจัดการงานด้านบุคคลากร

ธุรการ ประชามสัมพันธ์

Click administrative
พนักงานขับรถ การบริหารจัดการงานด้านบุคคลากร

พนักงานขับรถ

Click DRIVER
vaelt parkingการบริหารจัดการงานด้านบุคคลากร

Valet Parking

Click Valet parking
แรงงานข้ามชาติ การบริหารจัดการงานด้านบุคคลากร

แรงงานข้ามชาติ

Click LABOR CLMV

WHY SO PEOPLE

3,578

จำนวนไซต์งาน

4,590

จำนวนพนักงาน Outsource

32,500

ฐานข้อมูลผู้สมัคร

550

จำนวนพนักงานทดแทนงาน

ช่างเทคนิค การบริหารจัดการงานด้านบุคคลากร

ช่างเทคนิค

Click technicians
พนักงานประชาสัมพันธ์และธุรการ การบริหารจัดการงานด้านบุคคลากร

ธุรการ ประชาสัมพันธ์

Click administrative
พนักงานขับรถ การบริหารจัดการงานด้านบุคคลากร

พนักงานขับรถ

Click DRIVER
vaelt parkingการบริหารจัดการงานด้านบุคคลากร

Valet Parking

Click Valet parking
แรงงานข้ามชาติ การบริหารจัดการงานด้านบุคคลากร

แรงงานข้ามชาติ

Click LABOR CLMV

WHY SO PEOPLE

3578

จำนวนไซต์งาน

4590

จำนวนพนักงาน Outsource

32500

ฐานข้อมูลผู้สมัคร

550

จำนวนพนักงานทดแทนงาน

ขั้นตอนการใช้บริการ การ บริหารจัดการงานด้านบุคลากร

ขั้นตอนการใช้บริการ การ บริหารจัดการงานด้านบุคลากร

รับใบเสนอราคา

ดูเงื่อนไข รายละเอียดต่างๆ เพื่อง่ายต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการของเรา

เซ็นสัญญา

เมื่อตกลงตามข้อเสนอ ทำการเซ็นสัญญาได้ทันที

พร้อมให้บริการ

เจ้าหน้าที่ของเราพร้อมให้บริการท่านโดยทันทีที่ท่านต้องการ

ให้บริการด้าน การบริหารจัดการงานบุคลากร อย่างมืออาชีพ ด้วยมาตรฐานระดับสากล

ให้บริการด้าน การบริหารจัดการงานบุคลากร อย่างมืออาชีพ ด้วยมาตรฐานระดับสากล

iso การบริหารจัดการงานด้านบุคคลากร

 จะช่วยให้องค์กรของท่านมีโครงสร้างการปฏิบัติที่ดีที่เป็นสากล สำหรับการกำหนดและการจัดการด้านความเสี่ยงความปลอดภัยทางถนน
นำโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์ ในหลักสูตรนี้จะแนะนำเกี่ยวกับแนวความคิดของความปลอดภัยทางถนน อธิบายที่ประโยชน์ของ RTSMS และเค้าโครงของข้อกำหนดมาตรฐาน ISO 39001 ซึ่งใช้ได้กับองค์กรภาครัฐและเอกชนที่มีผลกระทบกับระบบการจราจรทางท้องถนน

  • สามารถระบุถึงความสำคัญของแนวความคิด ISO 39001 การจัดการความปลอดภัยทางถนน
  • สามารถอธิบายว่าการจัดการความปลอดภัยทางถนน เหมาะสมต่อองค์กรอย่างไร
  • แสดงให้เห็นถึงผลประโยชน์การประยุกต์ใช้ที่มีประสิทธิภาพของ RTSMS ในองค์กรของท่าน
  • สามารถระบุถึงการตีความของมาตรฐาน ISO 39001
  • สามารถอธิบายถึงระบบการจัดการ วางแผน-ปฏิบัติตามแผน-ตรวจสอบการปฏิบัติตามแผน-ปรับปรุงแก้ไข และจะเกี่ยวข้องอย่างไรกับมาตรฐาน ISO 39001 RTSM
AJA การบริหารจัดการงานด้านบุคคลากร

ได้รับการยอมรับจากนานาชาติ บริษัทที่ได้รับการรับรอง แสดงให้เห็นถึงความเป็นธรรมและความสามารถในการปฏิบัติงาน และการบริหารจัดการ ที่ได้มาตรฐานสากลที่มีคุณภาพ โดยการได้รับรองระบบคุณภาพมาตรฐานนี้จะเป็นพื้นฐานสำคัญที่เป็นเครื่องมือยืนยันในการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องและเพื่อสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มีมาตรฐานให้แก่ลูกค้าทุกท่าน เราคือบริษัทฯ ที่ด้รับการรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ISO 9001: 2015 UKAS Quality Management

บทความ

บทความ

ลูกค้าของเรา

ลูกค้าของเรา

 

ติดต่อเรา

คุณวราภรณ์ ปันชะศรี

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
ชื่อ-นามสกุล