จบปัญหาเรื่องช่าง! เปลี่ยนมาใช้ ช่างอาคาร Outsource ช่วยลดภาระให้คุณได้

ช่างอาคาร

บริษัท หรืออาคารสำนักงานต่างๆ จำเป็นต้องมี ช่างอาคาร เพื่อดูแลรักษา ซ่อมแซม และปรับปรุงอาคารให้ปลอดภัย สวยงาม และใช้งานได้อย่างสะดวกสบาย ธุรกิจบางประเภท เช่น โรงงาน คลังสินค้า หรือสถานอื่นๆ อาจมีความจำเป็นต้องมีช่างอาคารที่มีทักษะเฉพาะทาง เพื่อดูแลรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์ หรือระบบต่างๆ ภายในอาคาร แต่คำถามสำคัญคือ ควรจ้างช่างประจำ หรือ ช่าง Outsource ดี? เรามาดูข้อเปรียบเทียบกัน

เมื่อต้องทำการจ้างช่าง บริษัทส่วนมากที่ไม่ได้รู้จักการใช้บริการแบบ Outsource คงเลือกรูปแบบการจ้างแบบช่างประจำ ก็เหมือนกับพนักงานทั่วไป แต่เราลองมาดูปัญหาต่างๆที่อาจเกิดขึ้นกับช่างประจำ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพฤติกรรมและหรือการทำงาน

ปัญหาที่อาจเกิดจากการจ้าง ช่างอาคาร ประจำ มีดังนี้:

 1. ปัญหาพฤติกรรม

 • มาสาย: ช่างประจำอาจจะมาสาย หรือลาป่วยบ่อย
 • ขาดความรับผิดชอบ: ช่างประจำอาจจะทำงานไม่ตรงตามกำหนด หรือทิ้งงานกลางคัน
 • ไม่มีวินัย: ช่างประจำอาจจะไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท หรือแต่งกายไม่สุภาพ
 • สร้างปัญหา: ช่างประจำอาจจะทะเลาะวิวาทกับเพื่อนร่วมงาน หรือสร้างความวุ่นวายในบริษัท
 1. คุณภาพการทำงาน

 • ทำงานไม่มีประสิทธิภาพ: ช่างประจำอาจจะทำงานช้า หรือทำงานไม่ละเอียด
 • ขาดทักษะ: ช่างประจำอาจจะขาดทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงาน
 • ไม่ยอมเรียนรู้: ช่างประจำอาจจะไม่ยอมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
 • ไม่รับผิดชอบ: ช่างประจำอาจจะไม่รับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 • ไม่มีความคิดริเริ่ม: ช่างประจำอาจจะไม่มีความคิดริเริ่ม หรือคิดหาวิธีใหม่ๆ ในการทำงาน

อย่างไรก็ตาม ปัญหาพฤติกรรมและการทำงานของช่างประจำ สามารถป้องกันและแก้ไขได้ ถ้าบริษัทมีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีระบบการควบคุมที่มีประสิทธิภาพ และมีระบบการสื่อสารที่ดี

ช่างอาคาร แบบ outsource จะมีปัญหาปัญหาเหล่านี้ไหม?

ช่างแบบ outsource มีโอกาสเกิด ปัญหาพฤติกรรมและการทำงาน คล้ายกับช่างประจำได้บ้าง แต่หากเกิดขึ้นแล้ว ก็มั่นใจได้ว่า คุณไม่จำเป็นต้องมารับผิดชอบกับปัญหาเหล่านี้ เพราะบริษัท Outsource จะทำการรับผิดชอบเกี่ยวกับตัวพนักงานให้ทั้งหมด ดังนี้:

 1. ปัญหาพฤติกรรม

ไม่ว่าจะเป็นพฤติกรรมแบบไหนก็ตาม เมื่อเกิดปัญหา บริษัท Outsource จะทำกการควบคุมและรับผิดชอบ ปรับปรุงพฤติกรรมของช่างทั้งหมด เพียงแค่คุณแจ้งและรายงาน 

 1. คุณภาพการทำงาน

คุณภาพการทำงานของช่างแบบ outsource จะทำให้คุณมั่นใจได้ตั้งแต่เริ่ม เพราะคุณจะสามารถระบุคุณสมบัติที่ต้องการให้กับบริษัทจัดหา และมั่นใจได้เลยว่า การเลือกใช้บริการกับ So People คุณจะได้รับช่างที่มีคุณสมบัติครบ ผ่านการอบรมจากผู้เชี่ยวชาญจนรู้จริง 

แต่หากคุณเลือก บริษัท Outsource ที่ดีปัญหาเหล่านี้แทบจะไม่เกิดขึ้น
(สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเลือกบริษัท Outsource ได้ที่นี่ คลิกเลย)

ช่างอาคาร ประจำ ต่างกับ ช่างอาคารแบบ outsource อย่างไร 

หัวข้อ

ช่างประจำ

ช่าง Outsource

การบริหารจัดการและการดูแล

บริหารจัดการเอง

บริษัท Outsource จัดการให้

ความรับผิดชอบ

รับผิดชอบงานตามที่บริษัทกำหนด

รับผิดชอบงานที่ระบุในสัญญา

ค่าใช้จ่าย

บริษัทจ่ายเองทั้งหมด

จ่ายเฉพาะที่ระบุในสัญญา

การรับความเสี่ยง

บริษัทรับเองทั้งหมด

บริษัท Outsource รับผิดชอบให้

การบริหารจัดการและการดูแล:

 • ช่างประจำ: เป็นพนักงานประจำของบริษัท มีสัญญาจ้างกับบริษัทโดยตรง การบริหารจัดการ การควบคุม การฝึกอบรม  รวมถึงเรื่องของการรับเงินเดือน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ บริษัทดูแลโดยตรง
 • ช่างแบบ outsource: เป็นพนักงานของบริษัท Outsource ไม่ได้เป็นพนักงานของบริษัทที่ใช้งานโดยตรง การบริหารจัดการจัดการ การควบคุม การฝึกอบรม รวมถึงเรื่องของการรับเงินเดือน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ บริษัท Outsource จะเป็นผู้ดูแล

ความรับผิดชอบ:

 • ช่างประจำ: รับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท อาจจะมีงานที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับนโยบายของบริษัท
 • ช่างแบบ outsource: รับผิดชอบงานเฉพาะอย่างที่ระบุในสัญญาจ้างกับบริษัทรับจ้างช่วง ไม่ได้รับผิดชอบงานอื่นๆ เพิ่มเติม

ค่าใช้จ่าย:

 • ช่างประจำ: บริษัทต้องจ่ายเงินเดือน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้กับช่างประจำ ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายแฝงอื่นๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาเครื่องมือ และค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ
 • ช่างแบบ outsource: บริษัทจ่ายค่าจ้างให้กับ บริษัท Outsource ตามที่ระบุไว้ในสัญญา โดยบริษัท Outsource จะเป็นผู้จ่ายเงินเดือน สวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ต่างๆ ให้กับช่าง

การรับความเสี่ยง

 • ช่างประจำ: เมื่อเกิดข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นโดยตัวพนักงาน บริษัทจะต้องจ่ายค่าเสียหาย รวมถึงความรับผิดชอบอื่นๆที่เกิดขึ้นเอง
 • ช่างแบบ outsource: เมื่อเกิดข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นโดยตัวพนักงาน บริษัท Outsource จะเป็นคนจ่ายค่าเสียหาย รวมถึงความรับผิดชอบอื่นๆที่เกิด

หากคุณกำลังเจอปัญหาเรื่องช่าง So People ช่วยคุณได้
ติดต่อเรา คลิกเลย

เกี่ยวกับเรา SO PEOPLE  

เราคือ ผู้ให้บริการ Outsourcing Service ด้านการจัดหาบุคลากรมืออาชีพ ภายใต้
บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) หรือ SO บริษัท Outsource ชั้นนำที่มีพาร์ทเนอร์ด้านเทคโนโลยีระดับโลก ใช้โมเดล Tech-enabled outsourcing solution เข้ามาพัฒนาธุรกิจให้มีประสิทธิภาพแบบครบวงจรหนึ่งเดียวในตลาดหลักทรัพย์ไทย เรามีบริการที่สามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการในการทำธุรกิจของคุณ ด้วยฐานข้อมูลผู้สมัครที่มีคุณภาพกว่า 200,000 รายบน database มีทักษความสามารถที่หลากหลาย พร้อมส่งมอบบุคลากรที่ใช่ให้กับธุรกิจของคุณ และ นอกจากนี้เรายังมี benefit อื่นๆที่พร้อมให้คุณได้มากว่าอาทิเช่น    

 • มีพนักงานพร้อมเริ่มงานภายใน 3 วัน     
 • มีการอบรมพัฒนาศัยภาพพนักงานในระหว่างสัญญา   
 • สามารถส่งคนทดแทนได้ กรณีพนักงานขาดงาน,มาสาย หรือ ลางานในกรณีต่างๆ  
 • มีเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าตลอดอายุสัญญา   
 • มีบริการที่ยืดหยุ่นตอบสนองต่อทุกการเปลี่ยนแปลงในการทำธุรกิจ     

นอกจากนี้เรายังผสานเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาร่วมในการออกแบบการให้บริการ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็น     

  irecruit : ระบบจัดเก็บข้อมูลผู้สมัคร ที่สามารถจำแนก ทักษะความสามารถในด้านต่างๆ รวมไปถึงผลการทดสอบและการฝึกอบรมรายบุคคล ประมวลผลออกมาในรูปแบบของ Resume ช่วยให้เราสามารถหา “คนที่ใช่” ได้ง่ายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

  TIKTRACK : แอปพลิเคชันระบบจัดการงานด้านบุคลากร ที่ครบจบในแอพเดียวเช่น การลงเวลา เข้า-ออกงาน การลางาน ตรวจเช็ควันหยุดต่างๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยเราได้ออกแบบตัวแอปพลิเคชัน นให้สามารถใช้งานได้ง่ายและสามารถเข้าถึงข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ (Realtime)     

  VMS : ระบบบริหารจัดการยานพาหนะ ทั้งส่วนบุคคลและส่วนกลาง เช่นระบบในการการจองรถ การติดตามสถานะต่างๆ การจัดการเอกสาร ภาษี พรบ. รวมไปถึงการแจ้งเตือนการซ่อมบำรุง     

  DASHBOARD : หน้าต่างแสดงข้อมูลสรุปผลการปฏิบัติงานของพนักงานแบบ (Realtime) ช่วยให้ลูกค้าสามารถวิเคาระห์ข้อมูลต่างๆได้ง่ายขึ้น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้มากขึ้น  

สรุป

การเลือกใช้ช่างประจำหรือช่างแบบ outsource นั้น ขึ้นอยู่กับความต้องการของบริษัท บริษัทควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ เช่น งบประมาณ ความต้องการด้านงาน และกลยุทธ์ของบริษัท เพียงแต่การจ้างช่างแบบ Outsource จะทำให้คุณลดภาระต่างๆไปได้มาก ทั้งการบริหารจัดการ การดูแล การฝึกอบรม ค่าใช้จ่ายแฝงอื่นๆที่อาจจะเกิดขึ้น รวมถึงความเสี่ยงต่างๆที่จะต้องรับผิดชอบจากข้อผิดพลากของพนักงาน ดังนั้นบริษัทควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ อย่างรอบคอบ และเลือกรูปแบบที่เหมาะสมที่สุดกับความต้องการของบริษัท