Category Archives: LBA

การบริหารจัดการคน จะง่าย ด้วยบริการพนักงานจากบริษัท Outsource

บริษัท Outsource คือ บริษัทจัดหาพนักงาน ซับคอนแทรค ที่ช่วยให้การบริหารจัดการคนเป็นเรื่องง่าย โดยการให้บริการจัดหาพนักงาน outsource

บริการOutsource ลดต้นทุนขององค์กรเพื่อความสำเร็จในระยะยาว

บริการOutsource ที่ช่วยแก้ปัญหาพนักงานในองค์กร ลดต้นทุน ค่าใช้จ่ายอื่นๆที่เกิดจากการจ้างงานพนักงานประจำ