บริการOutsource ลดต้นทุนขององค์กรเพื่อความสำเร็จในระยะยาว

บริการOutsource

การจัดการค่าใช้จ่ายที่มีประสิทธิภาพถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเติบโตที่ยั่งยืน การเป็นผู้ประกอบการจำเป็นต้องมีการวางแผน ดำเนินการ และดูแลธุรกิจของคุณให้เจริญรุ่งเรือง องค์กรมักจะคิดถึงเรื่องของการเงิน สินค้า การให้บริการ หรือการตลาด มาก่อนเป็นสำคัญ ส่วนใหญ่ก็จะวางแผนไว้กับเรื่องต่างๆเหล่านั้น ซึ่งอาจลืมไปว่ามีอีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กัน นั่นคือ ปัญหาเรื่อง “คน” หรือ “บุคคล” ซึ่งถือเป็นปัญหาที่นำไปสู่ค่าใช้จ่ายที่สูงขององค์กรได้ เราลองมาดูปัญหาภายในองค์กร พร้อมวิธีการแก้ไขโดยการใช้  บริการOutsource ที่จะช่วยลดต้นทุน ให้องค์กรทำงานได้ง่าย ส่งผลสู่ความสำเร็จระยะยาว

ปัญหาค่าใช้จ่ายในการจ้างพนักงาน เมื่อไม่ใช พนักงานOutsource 

  • ค่าใช้จ่ายในการจ้างงาน

ค่าใช้จ่ายในการจ้างงานถือเป็นค่าใช้จ่ายที่สำคัญสำหรับทุกองค์กร การจ้างพนักงานหนึ่งคนให้มีความรู้ความสามารถและทักษะตรงตามที่องค์กรต้องการ ถือเป็นเรื่องที่ท้าทาย การรับพนักงานใหม่ยังมีขั้นตอนและกระบวนการในการจัดหาที่ยุ่งยาก ทั้งเรื่องของการจัดหา คัดสรร รวมถึงเรื่องสวัสดิการต่างๆอีกด้วย

  • ค่าใช้จ่ายในการเลิกจ้างงาน

หากพนักงานที่รับเข้ามาไม่มีประสิทธิภาพมากพอตามที่องค์กรต้องการ ไม่สามารถทำงานตามที่ได้รับมอบหมายได้ ไม่สามารถดำรงอยู่ได้ในองค์กร ไม่สามารถปฏิบัติตามกฏของกค์กร ไม่เข้าใจหรือมีวิสัยทัศน์ที่ไม่เป็นไปตามองค์กร นั่นทำให้เกิดปัญหาตามมาสู่องค์กรได้ ดังนั้นการเลิกจ้างงานจึงเป็นอีกทางเลือกสำหรับปัญหานี้ ซึ่งอาจทำให้องค์กรต้องเสียค่าใช้จ่ายในเรื่องของเงินชดเชยตามกฏหมาย

  • ค่าใช้จ่ายในการอบรม

ถึงจะไม่เกิดการจ้างพนักงานใหม่ แต่การจะใช้ทรัพยากรบุคคลอย่างจำกัดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนั้น ต้องแน่ใจก่อนว่าพนักงานแต่ละคนมีความสามารถและทักษะในการรองรับได้ ไม่เช่นนั้นจะเกิดผลย้อนกลับที่ประสิทธิภาพในการทำงาน เมื่อทำการจ้างงานและอยากเสริมทักษะที่ไม่มี การอบรมจึงเป็นอีกหนึ่งค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นเรื่องค่าอบรม สถานที่ การเดินทาง ที่ใช้ในการอบรม ค่าใช้จ่ายและภาระด้านเวลาของทั้งผู้อบรมและผู้เรียน

ปัญหาที่พบได้บ่อยเกี่ยวกับบริหารคนในองค์กรทั่วไป

  • พนักงานไม่สามารถปรับหรือยืดหยุ่นได้

พนักงานถือเป็นทรัพยากรที่สำคัญสำหรับทุกองค์กร การที่พนักงานไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับงาน เพื่อนร่วมงานจึงส่งผลให้เข้ากับเพื่อนร่วมงานได้ยาก และอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงาน

  • การเพิ่มจำนวนคนตามช่วงพีค

ในสถานการณ์บางช่วงธุรกิจจำเป็นที่จะต้องใช้พนักงานในจำนวนที่แตกต่างกัน บางช่วงธุกิจอาจจะต้องการใช้พนักงานจำนวนมาก หรือบางช่วงอาจไม่ได้จำเป็นในการต้องใช้พนักงานจำนวนมากๆ ซึ่งหากใช้พนักงานประจำ การปรับลดพนักงานตามความต้องการสามารถทำได้ยาก เนื่องจากจะพบปัญหาในการเลิกจ้าง และการจ้างพนักงานใหม่ที่ยุ่งยากและซับซ้อนรวมถึงใช้ค่าใช้จ่ายที่มาก

  • การจ้างพนักงานสำรองไว้

เมื่อองค์กรพบปัญหาพนักงานลาออกบ่อยๆ จนทำให้ไม่สามารถหาคนได้ทันตามเวลา จนแก้ปัญหาโดยการจ้างพนักงานเพื่อสำรองไว้ จนทำให้มีพนักงานเกินกว่างานที่มี ถือเป็นอีกหนึ่งค่าใช้จ่ายที่องค์กรจะต้องเสียอย่างไม่จำเป็น

  • พนักงานใช้เวลาในการเรียนรู้นานเกินไป

เมื่อรับพนักงานใหม่ ประสบการณ์ถือเป็นเรื่องที่สำคัญ หากพนักงานไม่มีทักษะและประสบการณ์ที่ต้องใช้ในการทำงานเบื้องต้น ทำให้ต้องสอนงาน เรียนรู้งาน และหากทำได้ช้าก็จะส่งผลต่อจะทำให้ไม่สามารถดำเนินการทำงานได้อย่างรวดเร็ว ไม่เสียเวลา ทำให้งานเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดเอาไว้

บริการOutsource ช่วยประหยัดต้นทุนองค์กรคุณได้อย่างไร?

การใช้บริการจ้างเหมาแรงงานจาก So People ที่มีพนักงานที่ผ่านการคัดสรร อบรมทั้งด้านการทำงานและ ทำให้มีประสิทธิภาพในการทำงานตามตำแหน่งที่ได้รับมอบหมาย และพร้อมเริ่มงานได้ทันที ช่วยประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่าย เนื่องจากการจ้างเหมาแรงงานจะช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายไม่ต้องใช้เวลาในการค้นหาและสร้างทีมงานใหม่ เมื่อเทียบกับการจัดตั้งแผนกขึ้นมาใหม่อย่างเต็มรูปแบบ ที่จะต้องเสียทั้งค่าจ้างพนักงานประจำ รวมไปถึงต้องมีสวัสดิการต่างๆ ให้อีกด้วย

ทำไมต้องใช้ บริการOutsource ของ So People?

บริการOutsource สามารถหาพนักงานได้ในเวลาอันสั้น

ในการจ้างพนักงานหนึ่งคนมีกระบวนการในการจ้างที่หลายขั้นตอน หากองค์กรมีกระบวนการจ้างบุคคลภายนอกที่ชัดเจนอยู่แล้ว หรือมีบริษัทตัวกลางช่วยจัดหาบุคคลภายนอกให้ ก็จะสามารถจ้างบุคคลภายนอกเข้ามาได้เร็วขึ้น

มีพนักงานทดแทนมากกว่า200คนต่อวัน

เมื่อเกิดสถานการณ์ที่ทำให้พนักงานหลัก ไม่สามารถมาปฏิบัติงานได้ เรามีการส่งพนักงานทดแทนฟรี ที่มีคุณสมบัติเทียบกับเก่าพนักงานหลัก

ได้พนักงานมืออาชีพ ไม่ต้องใช้เวลาในการสอนงานนาน

พนักงานมีการฝึกทักษะที่จำเป็นต้องใช้และสามารถเริ่มงานได้ทันที ลดข้อผิดพลาดในการทำงานเนื่องจากมีประสบการณ์ในตำแหน่งงานนั้นๆอย่างดี

มีความยืดหยุ่นกว่าการจ้างพนักงานประจำ

ในการจ้าง Outsource สามารถปรับลดจำนวนพนักงานได้ตามต้องการ ตามข้อตกลงที่ผู้รับบริการกำหนดไว้

ช่วยลดต้นทุนการบริหารธุรกิจ

การที่ผู้ประกอบการว่าจ้างบุคคลากรที่มีความรู้ความสามารถในเรื่องต่างๆ เป็นการเฉพาะจากภายนอกเข้ามาทำงานนั้นๆ แทน จะช่วยให้องค์กรสามารถประหยัดงบประมาณในส่วนดังกล่าวได้เป็นอย่างดี เมื่อเทียบกับการจัดตั้งแผนกขึ้นมาใหม่อย่างเต็มรูปแบบ ที่จะต้องเสียทั้งค่าจ้างพนักงานประจำ รวมไปถึงต้องมีสวัสดิการต่างๆ ให้อีกด้วย

ติดต่อเรา

So People เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยสำคัญที่จะช่วยลดต้นทุนให้กับองค์คุณ ด้วยทีมงานที่มีความเป็นมืออาชีพ มีทักษะสูง ช่วยให้คุณได้พนักงานที่มีความเชี่ยวชาญและมีคุณภาพตรงตามความต้องการ การจ้างพนักงาน Outsource มีความยืดหยุ่นกว่าการจ้างพนักงานประจำ ช่วยลดการดูแลพนักงานไปได้มาก ทำให้องค์กรมุ่งเน้นไปที่ความสามารถหลักของตน ซึ่งจะช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพและช่วยลดภาระด้านการบริหารของธุรกิจ ส่งผลต่อความสำเร็จในระยะยาวขององค์กรคุณได้ ”

ช่องทางติดต่อ

SO PEOPLE
บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)

329 ม.10 กุศลส่งสามัคคี ซ.1 ถ.รถรางสายเก่า ตำบล สำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ 10130
โทร : 02-363-9300 ต่อ 1103

1 thoughts on “บริการOutsource ลดต้นทุนขององค์กรเพื่อความสำเร็จในระยะยาว

  1. Pingback: พนักงาน Outsource หมายถึงอะไร? มีประโยชน์อย่างไรต่อองค์กร - SO PEOPLE

Comments are closed.