พนักงาน Outsource หมายถึงอะไร? มีประโยชน์อย่างไรต่อองค์กร

บริการ Outsource

พนักงาน Outsource หมายถึง ?

พนักงานOutsource หมายถึง บุคคลที่ได้รับการจ้างงานจากภายนอกบริษัทหรือองค์กร เพื่อทำหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่ง ซึ่งอาจเป็นการดำเนินงานที่ไม่ได้เป็นตำแหน่งหลักของธุรกิจ หรือจะเป็นการช่วยเสริมให้กับธุรกิจในส่วนที่ต้องการความเชี่ยวชาญพิเศษก็ได้ เป็นการจ้างงานแบบชั่วคราว โดยมีการทำสัญญาจ้างเป็นระยะเวลาสั้นๆ รายเดือน หรือ รายปี ตามที่ตกลงกับผู้ว่าจ้าง องค์กร และตัวผู้รับจ้างเอง พนักงานOutsource จึงถือเป็นอีกหนึ่งวิธีการที่องค์กรสามารถเพิ่มขีดความสามารถและความเชี่ยวชาญในงานต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่จำเป็นต้องสร้างทีมงานใหม่ภายในองค์กร

การจ้างบริษัทเพื่อสรรหา พนักงาน Outsource กำลังเป็นที่นิยม?

ในปัจจุบัน มักมีการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆไปอย่างรวดเร็ว ทั้งการทำงาน หรือระบบงานที่สามาถเอื้ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว ตอบสนองในทุกความต้องการของในสังคมยุคปัจจุบัน ระบบการทำงานของ บริษัท Outsourcing  จึงเริ่มเข้ามามีบทบาทสำคัญในการดำเนินงานของหลากหลายองค์กรมากขึ้น เมื่อมี บริษัท Outsourcing  เข้ามาร่วมทำงานกับองค์กร จะช่วยให้องค์กรดำเนินการได้ราบรื่นอย่างไม่มีสะดุด ทั้งการจ้างงาน การสรรหาพนักงานที่มีทักษะและเชี่ยวชาญ

บริษัท Outsourcing ถือเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด และสร้างผลลัพธ์ที่ดีให้กับองค์กรอย่างแน่นอน และมั่นใจได้ว่าจะสามารถจัดหาพนักงานได้อย่างรวดเร็ว และตรงใจมากที่สุด อีกทั้งยังลดต้นทุนในหลายๆด้าน เช่น งบประมาณจัดจ้างพนักงานเพิ่ม การจัดการบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ต่างๆ รวมไปถึงการจ่ายเงินดือน และการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อจัดทำข้อมูล ดำเนินงานด้านต่างๆให้กับองค์กรอีกด้วย

พนักงานOutsource ช่วยให้องค์กรเติบโต และ เพิ่มประสิทธิภาพ  การทำงานได้ ดังนี้:

  1. การจ้าง พนักงาน Outsource ช่วยลดต้นทุน

เป็นการช่วยลดต้นทุนในด้านการจ้างงานและบำรุงรักษาทีมงาน องค์กรไม่จำเป็นต้องเสียค่าจ้างพนักงานเต็มเวลา จ่ายค่าประกันสังคม หรือเสียค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาพื้นที่ทำงาน เพราะ พนักงานOutsource ทำงานให้กับองค์กรจากที่ต่างๆ และมีความยืดหยุ่นในการจ้างงาน

  1. เข้าถึงความเชี่ยวชาญ

องค์กรสามารถเลือกใช้ พนักงานOutsource ที่มีความเชี่ยวชาญในงานที่ต้องการได้อย่างแม่นยำ องค์กรไม่จำเป็นต้องลงทุนในการฝึกอบรมหรือพัฒนาทักษะให้กับพนักงานในบริเวณที่ต้องการ

  1. ประสิทธิภาพการทำงาน

พนักงานOutsource มีความเชี่ยวชาญในงานที่ทำ ดังนั้น ผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ได้รับจากพนักงาน Outsource มักมีคุณภาพสูง และสามารถส่งมอบตามเวลาที่กำหนดได้

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับ พนักงานOutsource

1. ทำไมธุรกิจควรจ้างพนักงานOutsource?

ธุรกิจควรจ้าง พนักงานOutsource เพื่อให้สามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ เพราะพนักงานOutsource มีความเชี่ยวชาญในงานที่ต้องการ และสามารถให้บริการที่มีคุณภาพสูงได้

2. วิธีการจัดหา พนักงานOutsource ที่เหมาะสม?

วิธีการจัดหาพนักงานOutsource ที่เหมาะสมคือการใช้บริการจัดหาพนักงานOutsource จากบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญในการค้นหาและคัดเลือกพนักงานOutsource ที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับงานที่องค์กรต้องการได้

3. ประโยชน์ของการจ้าง พนักงานOutsource?

การจ้างพนักงานOutsource มีประโยชน์มากมาย เช่น ลดต้นทุนในการจ้างพนักงานตามระยะยาว ได้รับความเชี่ยวชาญในงานที่ต้องการ สามารถเรียกใช้บริการตามความต้องการของธุรกิจได้ และสามารถปรับตัวและปรับเปลี่ยนตามสภาพแวดล้อมได้อย่างรวดเร็ว

4. จะได้รับพนักงานที่มีคุณภาพและเชี่ยวชาญจริงหรือไม่?

เรามีกระบวนการคัดเลือกและทดสอบความสามารถของ พนักงานOutsource ที่เข้าร่วมในโครงการ เพื่อให้แน่ใจว่าคุณจะได้รับพนักงานที่มีคุณภาพและเชี่ยวชาญในงานที่เฉพาะเจาะจง

ดังนั้น พนักงาน Outsource คือบุคคลที่ได้รับการจ้างงานจากภายนอกบริษัทหรือองค์กร เพื่อทำหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่ง ซึ่งบริการจัดหาพนักงานOutsource เป็นบริการที่ช่วยให้ธุรกิจหาและจ้างพนักงานOutsource ที่เหมาะสมสำหรับงานที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วและมีคุณภาพ ช่วยลดต้นทุนในการจ้างพนักงานตามระยะยาว ได้รับความเชี่ยวชาญในงานที่ต้องการ สามารถเรียกใช้บริการตามความต้องการของธุรกิจได้ และสามารถปรับตัวและปรับเปลี่ยนตามสภาพแวดล้อมได้อย่างรวดเร็ว

หากต้องการ พนักงานOutsource เราคือผู้เชี่ยวชาญด้าน การบริหารจัดการงานบุคลากร ด้วยประสบการณ์การให้บริการ และการบริหารงาน ให้กับบริษัทชั้นนำทั่วประเทศ ตามความต้องการเฉพาะของแต่ละองค์กร วางใจให้ได้เรามอบ Solution ที่ครอบคลุมซึ่งเป็นส่วนช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และขับเคลื่อนการเติบโตของธุรกิจให้กับองค์กรคุณ

ติดต่อเรา

ช่องทางติดต่อ

SO PEOPLE
บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)

329 ม.10 กุศลส่งสามัคคี ซ.1 ถ.รถรางสายเก่า ตำบล สำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ 10130
โทร : 02-363-9300 ต่อ 1103

1 thoughts on “พนักงาน Outsource หมายถึงอะไร? มีประโยชน์อย่างไรต่อองค์กร

  1. Pingback: จ้างพนักงานประจำ vs จ้างพนักงาน Outsource แบบไหนที่เหมาะกับธุรกิจคุณ - SO PEOPLE

Comments are closed.