จ้างพนักงานประจำ ต่างกับ จ้างพนักงาน Outsource อย่างไร แบบไหนที่เหมาะกับธุรกิจคุณ

จ้างพนักงาน Outsource

การเลือกรูปแบบการจ้างพนักงาน มีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากการเลือกรูปแบบการจ้างพนักงานที่เหมาะสม จะช่วยให้บริษัทสามารถตอบสนองต่อความต้องการ และ เป้าหมายของธุรกิจได้ ช่วยให้บริษัทสามารถจัดการทรัพยากรมนุษย์ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และ สอดคล้องกับความต้องการของธุรกิจ  อีกทั้งยังช่วยลดเวลา และ ความล่าช้าในกระบวนการสร้างทีมงาน และ การดำเนินงานที่ต้องการ ดังนั้นธุรกิจก็ควรเลือกรูปแบบการจ้างพนักงาน ให้เหมาะสมกับธุรกิจมากที่สุด ก่อนอื่นเราต้องมาดูกันก่อนว่า การจ้างพนักงานประจำกับการ จ้างพนักงาน  Outsource แตกต่างกันอย่างไร

ความแตกต่างของการจ้างพนักงานประจำ และ การ จ้างพนักงาน Outsource อาทิ :

การควบคุมและการจัดการ :

การจ้างพนักงานประจำ : บริษัทต้องทำการควบคุม และ จัดการกับพนักงานที่เป็นของตนเอง ตั้งแต่กระบวนการสรรหา การฝึกอบรม และ การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของพนักงาน

การจ้างพนักงาน Outsource : บริษัทสามารถมอบหมายงานไปยังบริษัทนอก ที่มีความเชี่ยวชาญในงานนั้น ๆ และมีการควบคุมน้อยกว่า เนื่องจากบริษัทที่รับเหมา จะรับผิดชอบต่องาน และ ผลลัพธ์ที่ส่งมอบมาให้ทั้งหมด

ค่าใช้จ่าย :

การจ้างพนักงานประจำ : บริษัทต้องรับผิดชอบค่าจ้างพนักงานทุกคน รวมถึงค่าประกันสุขภาพ บำนาญ และ สวัสดิการอื่น ๆ

การ จ้างพนักงาน Outsource : บริษัทจะจ่ายค่าบริการตามสัญญา อ้างอิงกับบริษัทที่รับเหมา ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับการจ้างพนักงานประจำ ถือเป็นค่าใช้จ่ายที่คงที่ ไม่ต้องรับผิดชอบส่วนอื่นๆ

ความยืดหยุ่น :

การจ้างพนักงานประจำ : บริษัทต้องรับผิดชอบในการจ่ายค่าจ้าง และ สวัสดิการต่าง ๆ แม้ในสถานการณ์ที่ธุรกิจ ต้องการใช้พนักงานแค่บางตำแหน่ง ในช่วงเวลานั้น

การจ้างพนักงานแบบ Outsource : บริษัทสามารถปรับขนาดทีมงานได้อย่างยืดหยุ่น ตามความต้องการ และ ไม่ต้องรับผิดชอบต่อค่าจ้างและสวัสดิการในระยะยาว

ความเชี่ยวชาญ :

การจ้างพนักงานประจำ : บริษัทสามารถสร้างทีมงาน ที่มีความเชี่ยวชาญในสาขาที่ต้องการได้ และ สามารถพัฒนาทักษะและ ความรู้ตามความต้องการของธุรกิจได้

การจ้างพนักงานแบบ Outsource : จะได้รับการบริการจากบริษัท ที่มีความเชี่ยวชาญในงานนั้น ๆ ซึ่งอาจมีผลต่อคุณภาพ และ ประสิทธิภาพของงานที่ดีกว่าในบางกรณี

ความรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงาน :

การจ้างพนักงานประจำ : บริษัทต้องรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงานของทีมงานตนเอง รวมถึงต้องพัฒนา และ ปรับปรุงผลการดำเนินงานตามความต้องการของธุรกิจ

การจ้างพนักงานแบบ Outsource : บริษัทที่รับเหมา ต้องรับผิดชอบต่อผลการดำเนินงานตามสัญญา และ มีความรับผิดชอบต่อบริการที่ส่งมอบมา

ข้อจำกัดของการจ้างพนักงานประจำ

ค่าใช้จ่ายและความรับผิดชอบทางการบริหาร :

การจ้างพนักงานประจำต้องรับผิดชอบต่อค่าจ้าง และ สวัสดิการของพนักงานทั้งหมด รวมถึงค่าประกันสุขภาพ ค่าเบี้ยประกันชีวิต การจ่ายเงินบำนาญ และสวัสดิการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ความยืดหยุ่นในการจัดการทีมงาน :

บริษัทจะต้องรับผิดชอบในการจัดการ และ ดูแลทีมงานในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นการจัดการประสิทธิภาพ การจัดการปัญหาที่เกิดขึ้น หรือการพัฒนาทักษะ และ ความรู้ของพนักงาน

การเชื่อมโยงทางกฎหมาย :

การจ้างพนักงานประจำ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการจ้างงาน เช่น การปฏิบัติตามกฎหมายแรงงาน การจ่ายค่าจ้างตามกฎหมาย การจ่ายภาษี และข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ความยากลำบากในการปรับขนาดทีมงาน :

บริษัทอาจมีความยากลำบากในการปรับขนาดทีมงาน ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในธุรกิจ เนื่องจากต้องพิจารณาถึงผลกระทบต่อพนักงานที่มีอยู่แล้ว และ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง

ธุรกิจแบบไหนที่ควร จ้างพนักงาน Outsource

ในการจ้างพนักงานแบบ Outsource อาจมีลักษณะเฉพาะตามความต้องการ และ เป้าหมายของธุรกิจนั้น ๆ ซึ่งอาจแตกต่างกันตามความต้องการ อาทิ:

ธุรกิจที่มีงานพิเศษหรือโปรเจกต์ชั่วคราว : บริษัทที่มีงานพิเศษ หรือ โปรเจกต์ชั่วคราวที่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจำอาจพบว่า การจ้างพนักงานแบบ Outsource เป็นทางเลือกที่ดี เพื่อให้สามารถเรียกใช้ความชำนาญ และ ทรัพยากรที่ต้องการในขณะที่มีงานพิเศษเกิดขึ้น โดยไม่ต้องดูแลรับผิดชอบทีมงานในระยะยาว

ธุรกิจที่มีความต้องการเชี่ยวชาญพิเศษ : บางธุรกิจอาจต้องการความเชี่ยวชาญ ที่เฉพาะเจาะจงในงานหนึ่ง ๆ เพื่อช่วยให้สามารถแข่งขันได้ดีขึ้น ในกรณีนี้การจ้างพนักงานแบบ Outsource ที่มีความเชี่ยวชาญในงานที่กำลังต้องการ จะช่วยให้ธุรกิจมีความสามารถในด้านนั้นได้

ธุรกิจที่ต้องการความยืดหยุ่น : บริษัทที่ต้องการความยืดหยุ่น ในการจัดการทรัพยากรมนุษย์ และ ทีมงาน โดยไม่ต้องรับผิดชอบต่อค่าจ้างและสวัสดิการในระยะยาว อาจพบว่าการจ้างพนักงานแบบ Outsource เป็นทางเลือกที่ดี เนื่องจากสามารถปรับขนาดทีมงานได้อย่างยืดหยุ่น ตามความต้องการของธุรกิจ

ธุรกิจที่ต้องการลดค่าใช้จ่าย : บริษัทที่ต้องการลดค่าใช้จ่ายในการจ้างงาน โดยไม่ต้องลดคุณภาพของงาน อาจพบว่าการจ้างพนักงานแบบ Outsource ช่วยให้สามารถควบคุมค่าใช้จ่าย ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

การใช้งานพนักงานแบบ Outsource นั้นไม่ใช่เพียงแค่การลดค่าใช้จ่ายเท่านั้น แต่ยังเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการเพิ่มความยืดหยุ่น และ เชี่ยวชาญในธุรกิจในสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

เมื่อพิจารณาเลือกวิธีการจ้างพนักงาน การจ้างพนักงานประจำ มักเป็นการตั้งทีมงานภายในบริษัทโดยตรง ซึ่งเสนอความคุ้มค่า และ ความมั่นใจในการควบคุมและการบริหารจัดการ ในขณะที่การจ้างพนักงานแบบ Outsource มักจะพิจารณาการนำความเชี่ยวชาญจากบริษัทภายนอก เข้ามาใช้บริการ ซึ่งสามารถช่วยลดความซับซ้อนและค่าใช้จ่ายในบางกรณี

แน่นอนว่า การเลือกใช้วิธีการจ้างพนักงาน ขึ้นอยู่กับความต้องการ และ วัตถุประสงค์ของธุรกิจแต่ละราย และการพิจารณาข้อดี ข้อเสีย ของแต่ละวิธี จะช่วยให้ตัดสินใจได้อย่างมีสมารถ และ เหมาะสมต่อสถานการณ์ของธุรกิจนั้น ๆ อย่างแม่นยำ

สอบถามข้อมูล