การบริหารจัดการคน จะง่าย ด้วยบริการพนักงานจากบริษัท Outsource

การบริหารจัดการคน

การบริหารจัดการคน ในธุรกิจไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะ “คน” เป็นหนึ่งในทรัพยากรสำคัญที่สุดในองค์กร เป็นที่รู้กันว่าการจัดการทรัพยากรมนุษย์ มีความซับซ้อน ต้องใช้เวลา และ ทรัพยากรในการดูแลอย่างมาก โดยเฉพาะในวงการธุรกิจ ที่มีการเติบโตอย่างรวดเร็ว และ มีความเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง การบริหารจัดการคนในองค์กร เป็นภาระงานที่มีความยุ่งยาก และ รายละเอียดมากมาย เนื่องจากมีปัจจัยหลายอย่างที่ต้องพิจารณา และ การดำเนินการอย่างเหมาะสม เพื่อให้บุคลากรสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัท Outsource จะสามารถช่วยได้อย่างไร

ปัจจัย การบริหารจัดการคน ที่มีผลต่อการดำเนินธุรกิจ

การบริหารจัดการคน ความหลากหลาย

ความหลากหลายของบุคลากร : บุคลากรมีความแตกต่างกันในเรื่องของทักษะ ประสบการณ์ และ ลักษณะบุคลิกภาพ เช่น

 • พนักงาน IT จะมีบุคลิกดูเป็นคนที่พูดด้วยเหตุผลมากเกินไป พูดน้อย ไม่เข้าสังคม โดยมีวงสนทนาเฉพาะกลุ่มคนที่ทำงานลักษณะเดียวกัน หลายคนจึงมองว่าพนักงานไอทีบริหารยากกว่าคนในอาชีพอื่นในองค์กร
 • พนักงานธุรการ ที่ต้องมีความรอบคอบ และต้องต้องติดต่อกับบุคคลอื่นๆในองค์กร จนสามารถเข้ากับบุคคลอื่นๆได้ง่ายกว่ามาก

การจัดการให้ทุกคนสามารถทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นเรื่องที่ยุ่งยาก เนื่องจากต้องใช้วิธีการที่เหมาะสมในการสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ขององค์กร แต่ outsource มีผู้เชี่ยวชาญที่สามารถควบคุมและเข้าถึงพนักงานได้ทุกตำแหน่งงาน

การบริหารจัดการคน การจัดการเวลา

การบริหารจัดการเวลา : การบริหารจัดการ Time Attendance ของพนักงานในองค์กร เป็นเรื่องที่ยุ่งยาก และมีรายละเอียดค่อนข้างมาก ซึ่งอาจเป็นผลทำให้ไม่สามารถบริหารจัดการงานหลักของธุรกิจได้ดีพอ เพื่อลดความยุ่งยากและสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานให้กับแผนก HR ควรต้องมีเครื่องมือเพื่อช่วยบริหารโดย SO สามารถบริหารจัดการเงื่อนไขต่างๆเกี่ยวกับการจัดการ Time Attendance ได้เป็นอย่างดี ด้วยความเชี่ยวชาญ และมีเครื่องมือที่เป็นเทคโนโลยีอย่างระบบ Tiktrack เข้ามาช่วยบริหารจัดการทั้งหมด

การบริหารจัดการคน ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ

ทีมงานที่มีประสิทธิภาพในการดำเนินการ : การสร้างทีมงานที่มีความเข้าใจและสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างเป็นสมดุล เพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการแก้ปัญหา โดย SO บริษัท ที่มีความเชี่ยวชาญในงานเฉพาะด้านแบบมืออาชีพ และเรามีความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลผู้สมัครได้กว้างกว่า พนักงานจะผ่านการฝึกอบรม และผ่านการคัดสรรจากบริษัท Outsource เพื่อมาส่งมอบให้ธุรกิจคุณ ทำให้มีผลต่อคุณภาพ และ ประสิทธิภาพของงานให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า

การบริหารจัดการคน ความพึงพอใจของพนักงาน

การรักษาระดับคุณภาพและความพึงพอใจของพนักงาน : การสนับสนุนและส่งเสริมประสิทธิภาพและความพึงพอใจของพนักงานเป็นสิ่งสำคัญ เนื่องจากความพึงพอใจและคุณภาพของพนักงานมีผลต่อผลการทำงานและผลการดำเนินงานขององค์กร โดย SO เรามีโครงสร้างในการบริหารจัดการเรื่องนี้อย่างมืออาชีพในทุกตำแหน่งงาน

การบริหารจัดการคน ปัญหาและความขัดแย้ง

การจัดการกับปัญหาและความขัดแย้ง : การจัดการกับการขัดแย้งและปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างพนักงาน เช่น ปัญหาการสื่อสาร ความไม่พอใจ ความไม่เข้าใจ รวมถึงพฤติกรรมของพนักงาน เป็นสิ่งที่ต้องให้ความสำคัญและการใช้ขั้นตอนที่ถูกต้องในการจัดการปัญหา โดย SO มีระบบบริหารจัดการบุคลากรอย่างเป็นขั้นตอน เช่น ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินเหตุการณ์และการสอบสวน จนถึงกระบวนการตามกฏหมาย

บริษัท Outsource ช่วยให้ การบริหารจัดการคน ในธุรกิจเป็นเรื่องง่าย

และด้วยการเกิดขึ้นของบริการพนักงาน Outsource จาก So People ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถทำให้เรื่องคนในธุรกิจเป็นเรื่องง่ายได้มากขึ้น โดยไม่ต้องใช้เวลาและทรัพยากรมากมายในการจัดหาและบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ในองค์กรของตนเอง

So People คือ?

SO PEOPLE ภายใต้ บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) หรือ SO บริษัท Outsource ชั้นนำ ที่มีพาร์ทเนอร์ด้านเทคโนโลยีระดับโลก ใช้โมเดล Tech-enabled outsourcing solution เข้ามาพัฒนาธุรกิจให้มีประสิทธิภาพแบบครบวงจรหนึ่งเดียวในตลาดหลักทรัพย์ไทย เราดำเนินการภายใต้มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล อาทิเช่น 

 • มาตรฐานการบริหารจัดการความปลอดภัยของข้อมูล (Information Security Management System) : ISO/IEC 27001:2022 
 • มาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ (Quality Management System: QMS) : ISO 9001-2015 
 • มาตรฐานด้านการบริหารองค์กรด้วย (Quantitative methods in process improvement) : ISO 18404-2015 
 • มาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยทางถนน (Road traffic safety management systems) (RTS) : ISO 39001 : 2012 
 • มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental management System) :ISO 14001-2005 

ประเภทของการให้บริการ Outsource ของ SO PEOPLE 

คำตอบ : เราให้บริการด้านการจัดส่งพนักงานที่มีความชำนาญในตำแหน่งต่างๆ เข้าไปทำงานในส่วนที่องค์รไม่ถนัดหรือไม่เชี่ยวชาญ อาทิเช่น 

 • ตำแหน่ง พนักงานธุรการ, พนักงานประชาสัมพันธ์
 • ตำแหน่ง พนักงานต้อนรับ,พนักงาน Call Center 
 • ตำแหน่ง พนักงานขับรถผู้บริหารคนไทยและต่างชาติ,พนักงานขับรถส่วนกลาง 
 • บริการบริหารลานจอดรถ Valet parking (พนักงานรับจอดรถ , พร้อมระบบบริหารลานจอดรถ) 
 • ตำแหน่ง ช่างอาคาร,ช่างไฟฟ้า, ช่างแอร์, ช่างล้างแผง Solar cell และ บริการบริหารแรงงานต่างด้าว

หรือหากต้องการสอบถามข้อมูลการใก้บริการกับฝ่ายขายเพิ่มเติมผ่านทาง LINE@ คลิก ต้องการกรอกข้อมูล ขอใบเสนอราคา คลิก 

การบริหารจัดการคน ในธุรกิจไม่ใช่เรื่องง่าย เนื่องจากการจัดการทรัพยากรมนุษย์มีความซับซ้อนและต้องใช้เวลาและทรัพยากรในการดูแลอย่างมาก และยังมีหลากหลายปัจจัยในการบริหารจัดการคน ที่มีผลต่อการดำเนินงานและความสำเร็จของธุรกิจ ด้วยเหตุนี้ การให้ บริษัท Outsource อย่าง So People เข้ามาช่วยบริหารจัดการ ถือเป็นทางเลือกที่ดี สำหรับธุรกิจที่ต้องการจัดการทรัพยากรมนุษย์อย่างมีประสิทธิภาพและทันสมัย

ช่องทางติดต่อ

SO PEOPLE
บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)

329 ม.10 กุศลส่งสามัคคี ซ.1 ถ.รถรางสายเก่า ตำบล สำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ 10130
โทร : 02-363-9300 ต่อ 1103