เคยเป็นไหม…? เปลี่ยน “คนขับรถ” เท่าไหร่ ก็ไม่เจอ “คนที่ถูกใจ” สักที

คนขับรถ

ปัญหาเรื่อง คนขับรถ เป็นปัญหาใหญ่ ที่หลายองค์กรต้องพบเจอ เพราะบางคนมีความสามารถและทักษะที่ดี แต่มีพฤติกรรมบางอย่างที่ไม่สามารถทำงานกับองค์กรได้ บางคนมีมารยาทและการบริการดีมาก แต่ก็ไม่สามารถทำงานตามความต้องการของผู้บริหารได้ หรือ ในบางกรณีมีการส่งเสริมศักยภาพในการทำงานให้อย่างเต็มที่ แต่ก็กลับมาลาออกกระทันหัน ทำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือตัวผู้บริหารเองต้องเสียเวลาในการทำงานไปโดยเปล่าประโยชน์ และไม่สามารถโฟกัสงานหลักของตัวเองได้อย่างเต็มที่  

5 เหตุผลหลักที่เปลี่ยน คนขับรถ แล้วยังไม่ถูกใจ 

1.ไม่มีการคัดเลือกอย่างละเอียด : 

      หลายองค์กรไม่ได้มีการกำหนดขั้นการคัดเลือกพนักงาน ในตำแหน่ง พนักงานขับรถ อย่างละเอียดทำให้ได้พนักงานที่ไม่มีคุณภาพเพราะไม่ได้ผ่านกระบวนการคัดเลือกตามขั้นตอนที่จำเป็น เช่น  การตรวจสอบประวัติอาชญากรรม ,การทดสอบความสามารถในการขับขี่   การทดสอบบุคคลิกภาพ  และความรับผิดชอบส่วนบุคคล ส่งผลให้ได้คนขับที่ไม่ตรงกับความต้องการขององค์กร

2.แจ้งความคาดหวังได้ไม่ชัดเจน :    

      หลายองค์กรอาจะมีความต้องการในการใช้บริการพนักงานขับรถที่แตกต่างกัน ซึ่งการประกาศรับสมัครพนักงานเอง ก็อาจะไม่สามารถแจ้งรายละเอียดงานที่ชัดเจนได้ ไม่ว่าจะเป็น เรื่องกฎระเบียบ มารยาท และความคาดหวังต่างๆ ในตัวผู้สมัคร ทำให้เกิดปัญหาในเรื่องของความเข้าใจภาระงานที่ต้องทำ ส่งผลให้เกิดความไม่พอใจ และไม่สามารถปรับตัวเข้ากับองค์กรได้ สุดท้ายพนักงานก็ลาออก ส่งผลให้ต้องเสียเวลาในการหาพนักงานใหม่หลายครั้ง

3.ขาดการติดตามประเมินผล : 

      ตำแหน่ง พนักงานขับรถ เป็นตำแหน่งงานที่ไม่ค่อยมีการวัดผลประเมิณผลในด้านต่างๆที่จำเป็น เช่น พฤติกรรมของพนักงาน มาจรฐานความปลอดภัยของคนขับ ตัวพนักงานเกิดความชินชาจนอาจะละเลยมาตรฐานความปลอดภัย ส่งผลให้เกิดปัญหาด้านประสิทธิภาพในการทำงานและอาจเกิดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุได้

4.ความต่างด้านบุคลิกและไลฟ์สไตล์ :   

      ในบางครั้งพนักงานที่มีคุณภาพ สามารถตอบสนองความต้องการขององค์กรหรือผู้บริหารได้อย่างต่อเนื่องและตรงตามความต้องการ แต่อาจะมีบุคลิก หรือ นิสัยส่วนตัว ที่ขัดกับลักษณะของงาน เช่น ไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้ มีพฤติกรรมเสี่ยงที่จะก่อความรุ่นแรงบนท้องถนนหรือพื้นที่สาธารณะ ใช้คำพูดไม่สุภาพบ่อยครั้ง สิ่งเหล่านี้จะสร้างความอึดอัด และ ความไม่สบายใจกับผู้โดยสารและบุคคลรอบข้าง อาจะส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของผู้บริหารและองค์กรได้ในอนาคต 

5.ขาดประสิทธิภาพในการทำงาน :   

      การที่องค์กรไม่สามารถสรรหาบุคลากรในตำแหน่งพนักงานขับรถได้อย่างมีคุณภาพ จะส่งผลให้ ได้บุคลากรที่ไม่มีคุณภาพและขาดประสิทธิภาพในการทำงาน เช่น บางวันขับดีบางวันขับไม่ดี  ไม่ตรงต่อเวลามาสายบ่อยครั้ง ลางานหรือลาป่วยฉุกเฉินโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือ ในบางรายอาจขับรถในสภาพร่างกายที่ไม่พร้อมจนเกิดอุบัติเหตุซึ่งเป็นปัญหาและสร้างความยุ่งยากให้กับผู้บริหารหรือองค์กรโดยตรง 

      ตำแหน่งพนักงานขับรถ เป็นตำแหน่งที่ทำงานบนความเสี่ยง และต้องการบุคคลที่มีความรับผิดชอบสูง นอกจากความสามารถในการบังคับควบคุมรถล้วการมี Service Mind ที่ดีก็เป็นสิ่งจำเป็นที่พนักานขับรถมืออาชีพต้องมี

3 ประเด็นสำคัญที่ต้องถามก่อนจ้างพนักงานขับรถผู้บริหาร 

1. เกี่ยวกับประสบการณ์การขับขี่ และความปลอดภัย 

      เพราะความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ว่าองค์กรหรือตัวผู้บริหารเองต้องคำนึงถึง การหาพนักงานขับรถที่มีคุณภาพและใส่ใจเรื่องความปลอดภัยในการทำงานเป็นสิ่งจำเป็นที่องค์กรต้องตามหา ในการคัดเลือกควรกำหนดแบบทดสอบที่สามารถวัดผลในเกี่ยวกับประสบการณ์และความปลอดภัยได้ เช่น จัดให้มีการทดสอบการขับรถ Test Drive ให้ได้ตามมาตรฐานของกรมขนส่งทางบก ,กำหนดคำถามเกี่ยวกับสถานการณ์ต่างๆเพื่อดูแนวทางการปฏิบัติและการแก้ไขสถาณะการณ์เฉพาะหน้า 

2. ตั้งคำถามเกี่ยวกับบุคลิกและทักษะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า  

      บุคลิกของพนักงานขับรถมีผลต่อความเชื่อใจของผู้บริหารและส่งผลโดยตรงต่อภาพลักษณ์ขององค์กร นอกจากนี้การที่พนักงานมีทักษะความสามารถในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี จะสามารถช่วยเหลือผู้บริหารจากสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างปลอดภัย 

3. ความซื่อสัตย์และความรับผิดชอบต่อหน้าที่  

      พนักงานขับรถผู้บริหาร คือคนที่อยู่ใกล้ชิดผู้บริหารมากที่สุด ดังนั้นความซื้อสัตย์และความรับผิดชอบต่อหน้าที่จึงเป็นสิ่งสำคัญที่องค์กรต้องให้ความใส่ใจ เพราะหากได้บุคคลที่ไม่มีความรับผิดชอบเข้ามาทำงานอาจะส่งผลเสียอย่างมากแก่ตัวผู้บริหารและองค์กร เช่น พนักงานขับรถมีพฤติรรมไม่เหมาะสม มาสาย ไม่ตรงต่อเวลา รักษาความลับและข้อมูลของบริษัทไม่ได้ เป็นต้น 

Outsource แหล่งรวมบริการ คนขับรถ มืออาชีพ พร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการ  

5 เหตุผลที่ควรเลือกใช้บริการพนักงานขับรถจากบริษัท Outsoure  

1. ใช้เวลาส่วนตัวขณะเดินทาง ได้อย่างสบายใจ   

      เพราะใน 1 วันมีหลายสิ่งที่ผู้บริหารต้องทำ ไม่ว่าจะเป็นประชุมงาน หรือเดินทางไปยังสถาณที่ต่างๆ ดังนั้นการมีพนักงานขับรถที่มีความเป็นมืออาชีพเข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระในการเดินทางเช่น การวางแผนการเดินทาง ,การขับรถใช้ฟังก์ชั่นต่างๆภายในรถได้อย่างถูกต้อง และทำหน้าที่ประเมินความเสี่ยงต่างๆ ทำให้ผู้บริหารสามารถเปลี่ยนเวลาในการเดินทางให้กลายเป็นเวลาส่วนตัวได้อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะพักผ่อน เตรียมงาน ประชุมงาน หรือ คุยกับครอบครัว ได้อย่างสบายใจ  

2. หมดกังวลเรื่องความปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สิน  

      บริษัท Outsource รายใหญ่จะมีระบบคัดกรอกคุณภาพผู้สมัครเลือกอย่างเคร่งครัด นอกเหนือจาก ความเข้าใจในระบบต่างๆของรถแต่ละรุ่น,ประสบการณ์ในการทำงานและทักษะในการขับขี่  แล้วจะมีขั้นตอนตรวจสอบประวัติอาญากรรม ,ขั้นตอนการทดสอบขับขี่ตามมาตรฐานกรมขนส่งรวมไปถึงการรอบรมพัฒนาบุคลิกและศักยภาพของพนักงานอย่างเข้มงวด นอกจากนี้พนักงานขับรถจากบริษัท Outsource ยังถูกฝึกอบรมให้เอาใจใส่ในมาตรฐานการบริการหรือ Service mind เพื่อให้สามารถตอบสนองทุกความต้องการขององค์กรได้อย่างลงตัว 

3. เสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับคุณ  

      การเลือกใช้บริการพนักงานขับรถจากบริษัท Outsource ที่มีชื่อเสียง จะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรมากขึ้น เพราบริษัท Outsource จะมีมาตรฐานในการส่งมอบบุคลากร เพราะบุคลากรที่ผ่านการคัดเลือกจะต้องมี ความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีการแต่งกายสุภาพ และรักษาความลับของลูกค้าได้ และยังมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ตรงต่อเวลา เมื่อมีเหตุจำเป็นต้องลางาน ก็สามารถมีพนักงานที่มีความสามารถเข้ามาทดแทนได้อย่างทันที ทำให้ไม่ต้องเลื่อนประชุมหรือเลื่อนนัดลูกค้า ช่วยเพิ่มความมั่นใจและไว้ใจให้กับผู้บริหารได้  

4. ตอบโจทย์เรื่องความสะดวกรวดเร็ว 

      ช่วยให้องค์กรไม่ต้องเสียเวลาในการสรรหา ฝึกอบรมทักษะ และ พัฒนาศักยภาพของพนักงาน หรือจัดการปัญหาในการทำงาน ช่วยลดค่าใช้จ่าย และ หมดปัญหาเรื่องการจัดการเอกสารในการทำงานของพนักงาน เพราะ บริษัท Outsource ยุคใหม่ จะมีการนำระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการแทนทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการลงเวลา การลางาน รวมไปถึงการทำโอทีและจ่ายเงินเดือน นอกจากนี้ยังมีการเก็บข้อมูลการทำงานและแสดงผลสรุปเป็นแบบ Dashboard เพื่อให้องค์กรสามารถนำไปพัฒนาต่อได้ และยังสามารถส่งพนักงานขับรถที่มีทักษะความสามารถใกล้เคียงกันเข้ามาทดแทนกรณีพนักงานลางานกระทันหันหรือมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม ก็สามารถแจ้งขอเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็ว 

5. ความยืดหยุ่นในการใช้บริการ: 

      การใช้บริการ Outsource สามารถเลือกระยะเวลาในการใช้บริการได้ ตอบโจทย์ในเรื่องการ ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์หรือแผนการทำงานขององค์กร ไม่ว่าจะลดหรือขยายธุรกิจ รวมไปถึงสามารถตอบโจทย์เรื่อง ทักษะของพนักงานขับรถ ที่สามารถเลือกคนขับที่มีคุณสมบัติ ประสบการณ์ และทักษะพิเศษ เช่น ภาษา การขับขี่บนถนนขรุขระ หรือการขับขี่รถหรู ได้ตามความต้องการ  

เลือก พนักงานขับรถ “ที่ถูกใจ” จาก SO PEOPLE   

SO PEOPLE ผู้ให้บริการ Outsourcing Service ด้านการจัดหาบุคลากรมืออาชีพ ภายใต้
บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) หรือ SO บริษัท Outsource ชั้นนำที่มีพาร์ทเนอร์ด้านเทคโนโลยีระดับโลก ใช้โมเดล Tech-enabled outsourcing solution เข้ามาพัฒนาธุรกิจให้มีประสิทธิภาพแบบครบวงจรหนึ่งเดียวในตลาดหลักทรัพย์ไทย เรามีบริการที่สามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการในการทำธุรกิจของคุณ ด้วยฐานข้อมูลผู้สมัครที่มีคุณภาพกว่า 200,000 รายบน database มีทักษความสามารถที่หลากหลาย พร้อมส่งมอบบุคลากรที่ใช่ให้กับธุรกิจของคุณ และ นอกจากนี้เรายังมี benefit อื่นๆที่พร้อมให้คุณได้มากว่าอาทิเช่น   

  • มีพนักงานพร้อมเริ่มงานภายใน 3 วัน    
  • มี Academy ในการอบรมพัฒนาศัยภาพพนักงานในระหว่างสัญญา  
  • สามารถส่งคนทดแทนได้ กรณีพนักงานขาดงาน,มาสาย หรือ ลางานในกรณีต่างๆ 
  • มีเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าตลอดอายุสัญญา  
  • มีบริการที่ยืดหยุ่นตอบสนองต่อทุกการเปลี่ยนแปลงในการทำธุรกิจ    

นอกจากนี้เรายังผสานเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาร่วมในการออกแบบการให้บริการ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็น    

irecruit : ระบบจัดเก็บข้อมูลผู้สมัคร ที่สามารถจำแนก ทักษะความสามารถในด้านต่างๆ รวมไปถึงผลการทดสอบและการฝึกอบรมรายบุคคล ประมวลผลออกมาในรูปแบบของ Resume ช่วยให้เราสามารถหา “คนที่ใช่” ได้ง่ายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

TIKTRACK : แอปพลิเคชันระบบจัดการงานด้านบุคลากร ที่ครบจบในแอพเดียวเช่น การลงเวลา เข้า-ออกงาน การลางาน ตรวจเช็ควันหยุดต่างๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยเราได้ออกแบบตัวแอปพลิเคชัน นให้สามารถใช้งานได้ง่ายและสามารถเข้าถึงข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ (Realtime)    

VMS : ระบบบริหารจัดการยานพาหนะ ทั้งส่วนบุคคลและส่วนกลาง เช่นระบบในการการจองรถ การติดตามสถานะต่างๆ การจัดการเอกสาร ภาษี พรบ. รวมไปถึงการแจ้งเตือนการซ่อมบำรุง    

DASHBOARD : หน้าต่างแสดงข้อมูลสรุปผลการปฏิบัติงานของพนักงานแบบ (Realtime) ช่วยให้ลูกค้าสามารถวิเคาระห์ข้อมูลต่างๆได้ง่ายขึ้น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้มากขึ้น 

หากสนใจ บริการเช่ารถสำหรับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน
สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : SO WHEEL บริการเช่ารถในนามบริษัท

สรุป   

“ตำแหน่ง คนขับรถผู้บริหาร เป็นปัญหาที่หลายองค์กรยังแก้ไขไม่ได้ เพราะเป็นตำแหน่งสำคัญที่ขาดไม่ได้ แต่ก็ไม่สามารถก่อให้เกิดรายได้เช่นกัน  นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงด้านต่างๆที่องค์กรต้องแบกรับ ไม่ว่าจะเป็นด้านความปลอดภัยของตัวผู้บริหาร, ภาพลักษณ์ขององค์กรต่อบุคคลภายนอก, ส่งผลถึงประสิทธิภาพในการทำงานของผู้บริหารเอง และส่งผลกระทบโดยตรงต่อค่าใช้จ่ายขององค์กร แต่การเลือกใช้บริการ Outsource ถือเป็นทางออกในการแก้ไขปัญหาต่างๆ พร้อมกับปิดความเสี่ยงในเรื่องดังกล่าวข้างต้น และเป็นการเปิดโอกาสให้องค์กรได้โฟกัสงานที่สามารถสร้างรายได้ให้บริษัทได้อย่างเต็มที่”