เสริม “ กลยุทธ์ ” ด้วย 10 จุดเด่นของ บริการ Outsource ที่จะช่วยให้องค์กรคล่องตัวมากขึ้น

กลยุทธ์

กลยุทธ์ทางธุรกิจ หมายถึง แผนงานโดยรวมที่องค์กรกำหนดขึ้นเพื่อบรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ทางธุรกิจ เปรียบเสมือนเข็มทิศนำทางให้องค์กรดำเนินไปในทิศทางที่ถูกต้อง ช่วยให้สามารถบริหารทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง กลยุทธ์ที่ดีจะช่วยเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในธุรกิจ 

การปรับ กลยุทธ มีความสำคัญอย่างไรกับการทำธุรกิจในปัจจุบัน 

การปรับ กลยุทธ์ ในธุรกิจไม่ใช่เพียงการปรับแผนการทำงานเพื่อตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงเท่านั้น แต่ยังเป็นการสร้างความยืดหยุ่น และ เพิ่มขีดความสามารถในการเติบโตขององค์กรในสภาพแวดล้อมที่ไม่แน่นอน และปัจจัยเหล่านี้คือสิ่งที่องค์กรต้องให้ควาสำคัญในการปรับกลลยุทธ์ 

 1. เตรียมรับมือกับการเปลี่ยนแปลง

ในโลกปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอน การปรับกลยุทธ์อย่างสม่ำเสมอช่วยให้องค์กรสามารถนำหน้าการเปลี่ยนแปลงได้ ไม่ว่าจะเป็นการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีใหม่ๆ การเปลี่ยนแปลงในระบบเศรษฐกิจที่อาจส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อของผู้บริโภค หรือการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายหรือระเบียบใหม่ๆ ที่อาจมีผลต่อการดำเนินงาน การวางแผนและปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ที่เหมาะสมสามารถช่วยให้ธุรกิจรอดพ้นจากความท้าทายเหล่านี้ และเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับโอกาสใหม่ๆ ในสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย 

 1. ช่วยรักษาความได้เปรียบทางการแข่งขัน

ในตลาดที่มีการแข่งขันสูง การมีกลยุทธ์ที่ชัดเจนและรวมถึงมีความยืดหยุ่นสามารถช่วยให้องค์กรสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งได้ ไม่ว่าจะเป็นการนำเสนอสินค้าหรือบริการที่ไม่เหมือนใคร การใช้เทคโนโลยีเข้ามาพัฒนาการบริการและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน หรือการสร้างประสบการณ์ที่เหนือกว่าให้กับลูกค้า จะเป็นการสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันที่ชัดเจน และไม่เพียงแค่ช่วยให้ธุรกิจรักษาลูกค้าปัจจุบันไว้ได้ แต่ยังดึงดูดลูกค้าใหม่ๆ เข้ามาได้อีกด้วย 

 1. ขยายโอกาสทางธุรกิจ

การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์อาจเปิดประตูสู่ตลาดใหม่ๆ หรือกลุ่มลูกค้าใหม่ที่องค์กรไม่เคยสัมผัสมาก่อน โดยผ่านการวิเคราะห์และทำความเข้าใจเทรนด์ที่กำลังเกิดขึ้น ธุรกิจสามารถสร้างสินค้าหรือบริการที่ตอบสนองความต้องการเหล่านั้นได้ การสำรวจและนำเสนอสิ่งใหม่ๆ ไม่เพียงแต่ช่วยให้ธุรกิจสามารถขยายได้ แต่ยังช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับแบรนด์อีกด้วย 

 1. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน

การทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทำงานภายในองค์กรอย่างต่อเนื่อง เป็นส่วนหนึ่งของการปรับกลยุทธ์ที่สำคัญ การนำเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน หรือการค้นหาวิธีการใหม่ๆ ในการจัดการทรัพยากรอาจช่วยให้ธุรกิจลดต้นทุนและเพิ่มความเร็วในการตอบสนองต่อตลาดได้ 

 1. พร้อมตอบสนองความต้องการของลูกค้า

การทำความเข้าใจลูกค้าและปรับกลยุทธ์เพื่อตอบสนองความต้องการเหล่านั้นเป็นหัวใจหลักของการดำเนินธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ การสร้างการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพกับลูกค้า การนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ตอบโจทย์ และการมีกลยุทธ์การตลาดที่สามารถสะท้อนถึงความต้องการเหล่านั้นได้จะช่วยให้ธุรกิจไม่เพียงแต่รักษาลูกค้าไว้ได้ แต่ยังสร้างความภักดีและความสัมพันธ์ที่ยาวนานกับลูกค้าอีกด้วย 

การปรับกลยุทธ์จึงไม่ใช่แค่การปรับตัวเพื่อรอดชีวิตในยุคปัจจุบัน แต่เป็นการเสริมสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการเติบโตและการแข่งขันในอนาคต ซึ่งต้องมีการวางแผนอย่างละเอียด การวิเคราะห์ข้อมูลอย่างต่อเนื่อง และการมีสติปัญญาในการนำทางธุรกิจผ่านความท้าทายต่างๆ ไปสู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน. 

 

ปรับกลยุทธ์ ด้วย บริการ Outsource จาก SO PEOPLE มีข้อดีอย่างไร  

การปรับกลยุทธ์ด้วยการใช้บริการ Outsource หรือการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญจ้างภายนอกนับเป็นวิธีหนึ่งที่องค์กรขนาดใหญ่หลายๆ แห่งเลือกใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และเพิ่มความยืดหยุ่นในการดำเนินงาน ข้อดีของการใช้บริการ Outsource มีดังนี้  

 1. ประหยัดต้นทุน

การใช้บริการ Outsource ช่วยลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจ้างพนักงานประจำ เช่น ค่าเงินเดือน ค่าประกันสังคม ค่าสวัสดิการ และค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม นอกจากนี้ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในด้านการจัดการสำนักงานและอุปกรณ์การทำงาน ธุรกิจสามารถนำต้นทุนที่เกิดขึ้นไปใช้ในการลงทุนด้านอื่นๆ ที่สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับองค์กรได้อย่างเต็มที่ 

 1. เพิ่มประสิทธิภาพ

บริษัท Outsource มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์เฉพาะทาง ซึ่งช่วยให้งานที่ได้รับมอบหมายสามารถถูกดำเนินการอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง การใช้บริการจากผู้เชี่ยวชาญช่วยลดความผิดพลาดและช่วยลดระยะเวลาที่ต้องใช้ไปในการทบทวนหรือแก้ไขในกระบวนการต่างๆ 

 1. เข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัย

บริษัท Outsource มักมีการลงทุนในเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเพื่อให้บริการลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น องค์กรจึงสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีและวิธีการทำงานใหม่ๆ ได้โดยไม่ต้องลงทุนซื้อหรือพัฒนาด้วยตัวเอง  

 1. เพิ่มความยืดหยุ่น

การจ้าง Outsource ทำให้ธุรกิจสามารถปรับขนาดของทีมงานภายในองค์กรได้อย่างง่ายดายตามความต้องการของโครงการหรือฤดูกาล ทำให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้ดียิ่งขึ้น 

 1. ช่วยให้โฟกัสงานหลัก

การใช้บริการ Outsource ในด้านงานสนับสนุนช่วยให้ธุรกิจสามารถโฟกัสไปที่งานหลักและการพัฒนาแผนกลยุทธ์เพื่อขยายธุรกิจได้ โดยไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับภาระงานด้านการดูแลรักษาและการจัดการที่ไม่เป็นหลัก 

การปรับกลยุทธ์ด้วยบริการ Outsource นับเป็นกลยุทธ์ที่มีประสิทธิภาพสำหรับธุรกิจในยุคปัจจุบันที่ต้องการความรวดเร็ว ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และความยืดหยุ่นในการดำเนินงาน เพื่อให้สามารถแข่งขันและเติบโตในตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง. 

 

10 จุดเด่นของบริการ Outsource จาก SO PEOPLE ที่ช่วยในการกำหนด กลยุทธ์ ทางธุรกิจ  

การใช้บริการ Outsource เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการขับเคลื่อนและสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจในปัจจบัน SO PEOPLE มีบริการที่ครอบคลลุมและยืดหยุ่น ช่วยให้องค์กรสามารถวางแผนค่าใช้จ่ายและประหยัดต้นทุนได้ ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการดำเนินธุรกิจที่มีประสิทธิภาพในยุคดิจิทัล โดยมีจุดเด่นหลักๆ ดังนี้  

การเข้าถึงความเชี่ยวชาญขั้นสูง 

SO PEOPLE มีทั้ง นวัตกรรม เทคโนโลยี และบุคคลากรที่มีความเชี่ยวชาญรวมถึงประสบการณ์จากการผ่านงานในอุตสาหกรรมต่างๆทั่วประเทศ ทำให้ เรามีทีมงานที่มีประสิทธิภาพในการทำงานสู. สามารถ ส่งต่อองค์ความรู้และความชำนาญ ให้กับลูกค้าของเราได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ยังช่วยลดระยะเวลาในการเรียนรู้งานและลดต้นทุนในการฝึกอบรมพนักงาน ให้กับองค์กร เมื่อเทียบกับการที่องค์กรต้องสรรหาบุคลากรเอง 

ความยืดหยุ่นในการปรับขนาด 
การใช้บริการ Outsource จาก SO PEOPLE ช่วยให้องค์กรสามารถปรับขนาดทีมงานได้อย่างรวดเร็วตามความต้องการและรับมือกับความผันผวนของตลาด ด้วยฐานข้อมูลพนังานกว่า 200,000 คน และมีพนักงานทดแทนตลอดอายุสัญญา เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับฤดูกาลที่มีความต้องการสูงหรือลดลงโดยไม่กระทบต่อคุณภาพของงาน ความมั่นคง หรือ สภาพคล่องทางการเงินขององค์กร 

การลดต้นทุนการดำเนินงาน 

บริการต่างๆของ SO PEOPLE ช่วยลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานและการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น ค่าเงินเดือน สวัสดิการ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการดูแลพนักงาน นอกจากนี้ยังช่วยลดค่าใช้จ่ายในการลงทุนด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน ตัวอย่างเช่นการจ้างพนักงานขับรถผู้บริหาร 1 คน องค์กรต้องเสียทั้งเวลาในการหาคนที่ใช่ เสียเวลาในการเทรนงาน ส่งไปฝึกอบรม และเสี่ยงกับประวัติของพนักงาน รวมไปถึงการคำนวณโอทีต่างๆ แต่บริการพนักงานขับรถของ SO PEOPLE มาพร้อมเทคโนโลยีที่สามารถตรวจสอบการลงเวลางาน คำนวนอที มี GPS ติดตามตัวและ ระบบทำจ่ายเงินเดือนที่ถูกต้อง ชัดเจนรวดเร็ว หมดปัญหาเรื่องการจัดการพนักงานไปได้เลย  

การเข้าถึงเทคโนโลยี 

บริษัท Outsource มักมีการลงทุนในเทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัย ที่ช่วยให้องค์กรสามารถใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ ได้โดยไม่ต้องลงทุนซื้อหรือพัฒนาด้วยตัวเอง SO PEOPLE ภายใต้การดำเนินงานของ บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) เรามีทีม IT และ Programmer กว่า 30 คนที่พัฒนาและออกแบบเทคโนโลยีในการทำงานเพื่อให้ตอบโจทย์ทุกความต้องการของลูกค้า  

ย้ายทรัพยากรไปยังงานหลัก 

การจ้างงาน Outsource ให้เข้ามาทำงานในส่วนสนับสนุนต่างๆเช่น ระบบ IT งานธุรการ งานด้านการขนส่งต่างๆ จะช่วยให้องค์กรสามารถ โฟกัสกับงานที่เป็น core business ได้อย่างเต็มที่ เช่น การวิเคราะห์ วิจัย และ พัฒนาบริการใหม่ๆ เพื่อตอบสนองลูกค้า หรือแม้แต่การพัฒนาบุคลากรภายในองค์กรเป็นต้น ตัวอย่างเช่น หากบริษัทต้องการสร้างแอพลิเคชั่นสำหรับอำนวยความสะดวกให้ลูกค้า ด้วยการสร้างทีม IT ขึ้นมาเอง อาจะต้องใช้พนักงาน 2-3 คน แต่หากเลือกใช้บริการจาก SO PEOPLE อาจะใช้เพียงแค่ 1-2 คนนอกจากนี้ยังสามารถเลือกระยะเวลาในการจ้างงานได้ พร้อมปลดล๊อคเรื่องปัญหาการจ้างงานกรณีหมดเวลาในการทำโปรเจ็คนั้นๆอีกด้วย  

การรับมือกับความไม่แน่นอนของตลาด 

Outsource มีบริการที่ยืดหยุ่น ช่วยให้ธุรกิจมีความคล่องตัวและพร้อมในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนของตลาด เช่น การเพิ่มหรือลดภาระงานตามความต้องการ การพัฒนาบุคลากรภายใน SO PEOPLE มีสัญญาที่ยืดดหยุ่น พร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการขององค์กร ไม่ว่าจะเป็ฯระยะเวลาของสัญญา จำนวนพนักงาน และระบบในการบริหารจัดการต่างๆ อาทิเช่นต้องการพนักงานสำหรับการทดสอบรถยนต์จำนวน 100 คน ระยะเวลา 6 เดือน เราก็สามารถจัดหาให้ได้ หรือต้องการ Admin สำหรับการทำ Event Marketing จำนวน 100 คน ภายในระะเวลา 2 เดือนเป็นต้น   

การจัดการความเสี่ยง

การใช้บริการ Outsource จาก SO PEOPLE ช่วยลดความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการจ้างงานและการดำเนินงานภายในองค์กรได้ เนื่องจากความรับผิดชอบในด้านการบริหารจัดการและความเสี่ยงต่างๆ จะถูกโอนไปยังผู้ให้บริการ Outsource กล่าวคือ Outsource สามารถแบกรับความเสี่ยงในกระบวนการต่างๆแทนองค์กรได้อย่างสมบูรณ์แบบ SO PEOPLE ดำเนินงานภายใต้ความถูกต้องและเป็นธรรม พนักงานของเราทุกคนจะได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการณ์ตามกฎหมายรวมถึงจะได้รับสวัสดิการณ์อื่นๆเพิ่มเติมตามลักษณธงานเช่น ประกันอุบัติเหตุประกันสุขภาพหรือประกันชีวิต  

การเร่งกระบวนการนำสินค้าหรือบริการเข้าสู่ตลาด

SO PEOPLE เรามีระบบ i-recruit ที่สามารถเลือกบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ มีความต้องการตรงกับสายงานที่ลูกค้าต้องการ ผ่านการอบรมมรตฐานในการทำงานต่างๆและพร้อมเริ่มงานได้ทันที สามารถช่วยเร่งกระบวนการพัฒนาและช่วยให้องค์กรสามารถได้งานทีมีประสิทธิภาพได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น การใช้บริการ Outsource จะช่วยให้องค์กรประหยัดทั้งต้นทุนและเวลาที่ไม่จำเป็น ทำให้สามารถโฟกัสกับงานหลักได้อย่างเต็มที่ ส่งผลให้สามารถนำสินค้าหรือบริการเข้าสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็ว 

การสร้างความเชื่อมั่นและมาตรฐาน

การทำงานร่วมกับผู้ให้บริการ Outsource ที่มีชื่อเสียงและมาตรฐานการทำงานที่ได้รับการยอมรับสามารถช่วยสร้างความเชื่อมั่นและสร้างมาตรฐานที่ดีให้กับให้กับธุรกิจได้ SO PEOPLE ผ่านมาตรฐาน ISO ในด้านต่างๆที่จะช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับลูกค้าของเราอาทิเช่น 

มาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ SO 9001-2015 (Quality Management System: QMS) 

มาตรฐานการบริหารจัดการความปลอดภัยของข้อมูล ISO/IEC 27001:2022 (Information Security Management System)  

มาตรฐานด้านการบริหารองค์กรด้วย ISO 18404-2015 (Quantitative methods in process improvement) 

และในส่วนของพนักงานขับรถของเราต้องผ่านการอบรมจากศูนย์อบรมของเราที่มีมาตรฐานเดียวกับกรมขนส่งทางบก และผ่าน มาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยทางถนน ISO 39001 : 2012 (Road traffic safety management systems) (RTS)  

การเข้าถึงตลาดและทรัพยากรทั่วโลก  

Outsource ช่วยให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงทรัพยากรและตลาดใหม่ๆ จากทั่วโลกได้อย่างง่ายดาย ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้สามารถขยายธุรกิจและสร้างความเป็นสากลได้ การขยายธุรกิจไปยังตลาดใหม่ๆ มักมาพร้อมกับความเสี่ยง SO PEOPLE ช่วยให้ลูกค้าสามารถระบุ ประเมิน และจัดการความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่ตลาดใหม่ เช่น ความเสี่ยงด้านกฎหมายและกฎระเบียบ ความเสี่ยงด้านการเงิน และความเสี่ยงด้านวัฒนธรรม ซึ่งจะช่วยลดอุปสรรค จัดการความเสี่ยง รวมไปถึงเพิ่มโอกาสในการประสบความสำเร็จในตลาดต่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

  การใช้บริการ Outsource ไม่เพียงแต่ช่วยให้ธุรกิจสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ยังเปิดโอกาสให้มีการนวัตกรรมและการพัฒนาที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดได้เร็วขึ้น ด้วยการใช้บริการ Outsource ธุรกิจสามารถเพิ่มความเป็นมืออาชีพ ความยืดหยุ่น และความสามารถในการแข่งขันในตลาดที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง. 

กลยุทธ์ Outsource ตอบโจทย์การทำธุกิจยั่งยืน ESG อย่างไร 

 1. ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental)

ลดการใช้ทรัพยากร: การใช้บริการ Outsource สามารถลดการใช้ทรัพยากรภายในองค์กรได้ เช่น การลดการใช้พื้นที่สำนักงานและการลดการใช้พลังงาน ไฟฟ้า น้ำ เครื่องปรับอากาศ หรือ ขยะในสำนักงาน ซึ่งส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม เนื่องจากบริษัท Outsource จะมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาผสานกับกระบวนการในการทำงานเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุด  

 1. ส่งเสริมความยุติธรรมทางสังคม (Social)

สร้างงานและสนับสนุนชุมชน: การใช้บริการ Outsource สามารถสร้างงานให้กับคนในท้องถิ่น ช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนและส่งเสริมการพัฒนาทางสังคม มาตรฐานแรงงาน การเลือกใช้ผู้ให้บริการที่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานแรงงานอย่างเคร่งครัด หรือ ผ่านมาตรฐาน ISO จะสามารถช่วยส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการของพนักงานได้อย่างถูกต้อง 

 1. การบริหารจัดการที่ดี (Governance)

ความโปร่งใสและความรับผิดชอบ: การทำงานกับบริษัท Outsource ที่มีระบบการบริหารจัดการที่ดีและโปร่งใสสามารถช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับองค์กรได้รวมถึงการเลือกใช้บริการจากบริษัทที่ปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรฐานเกี่ยวกับ ESG ช่วยให้ธุรกิจสามารถยืนยันความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การใช้กลยุทธ์ Outsource ในแง่ของการพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืน ESG ไม่เพียงแต่ช่วยให้ธุรกิจสามารถประหยัดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพได้เท่านั้น แต่ยังช่วยในการเพิ่มความยั่งยืนทางสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมความเป็นธรรมทางสังคม และการบริหารจัดการที่ดี ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นและความสำเร็จในระยะยาวของธุรกิจ. 

 

เกี่ยวกับเรา SO PEOPLE   

เราคือ ผู้ให้บริการ Outsourcing Service ด้านการจัดหาบุคลากรมืออาชีพ ภายใต้ 

บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) หรือ SO บริษัท Outsource ชั้นนำที่มีพาร์ทเนอร์ด้านเทคโนโลยีระดับโลก ใช้โมเดล Tech-enabled outsourcing solution เข้ามาพัฒนาธุรกิจให้มีประสิทธิภาพแบบครบวงจรหนึ่งเดียวในตลาดหลักทรัพย์ไทย เรามีบริการที่สามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการในการทำธุรกิจของคุณ ด้วยฐานข้อมูลผู้สมัครที่มีคุณภาพกว่า 200,000 รายบน database มีทักษความสามารถที่หลากหลาย พร้อมส่งมอบบุคลากรที่ใช่ให้กับธุรกิจของคุณ และ นอกจากนี้เรายังมี benefit อื่นๆที่พร้อมให้คุณได้มากว่าอาทิเช่น     

 • มีพนักงานพร้อมเริ่มงานภายใน 3 วัน      
 • มีการอบรมพัฒนาศัยภาพพนักงานในระหว่างสัญญา    
 • สามารถส่งคนทดแทนได้ กรณีพนักงานขาดงาน,มาสาย หรือ ลางานในกรณีต่างๆ   
 • มีเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าตลอดอายุสัญญา    
 • มีบริการที่ยืดหยุ่นตอบสนองต่อทุกการเปลี่ยนแปลงในการทำธุรกิจ      
 • นอกจากนี้เรายังผสานเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาร่วมในการออกแบบการให้บริการ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็น      

  irecruit : ระบบจัดเก็บข้อมูลผู้สมัคร ที่สามารถจำแนก ทักษะความสามารถในด้านต่างๆ รวมไปถึงผลการทดสอบและการฝึกอบรมรายบุคคล ประมวลผลออกมาในรูปแบบของ Resume ช่วยให้เราสามารถหา “คนที่ใช่” ได้ง่ายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  

  TIKTRACK : แอปพลิเคชันระบบจัดการงานด้านบุคลากร ที่ครบจบในแอพเดียวเช่น การลงเวลา เข้า-ออกงาน การลางาน ตรวจเช็ควันหยุดต่างๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยเราได้ออกแบบตัวแอปพลิเคชั่นให้สามารถใช้งานได้ง่ายและสามารถเข้าถึงข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ (Realtime)       

  VMS : ระบบบริหารจัดการยานพาหนะ ทั้งส่วนบุคคลและส่วนกลาง เช่นระบบในการการจองรถ การติดตามสถานะต่างๆ การจัดการเอกสาร ภาษี พรบ. รวมไปถึงการแจ้งเตือนการซ่อมบำรุง       

  DASHBOARD : หน้าต่างแสดงข้อมูลสรุปผลการปฏิบัติงานของพนักงานแบบ (Realtime) ช่วยให้ลูกค้าสามารถวิเคาระห์ข้อมูลต่างๆได้ง่ายขึ้น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้มากขึ้น   

สรุป

การใช้กลยุทธ์ Outsource ในการกำหนดทิศทางทางธุรกิจเป็นเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งช่วยให้ธุรกิจสามารถเข้าถึงความเชี่ยวชาญสูง, เพิ่มความยืดหยุ่นในการปรับขนาดการดำเนินงาน, ลดต้นทุนการดำเนินงาน, เข้าถึงเทคโนโลยีล่าสุด, และโฟกัสทรัพยากรไปยังงานหลักของธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ การใช้บริการ Outsource ยังช่วยให้ธุรกิจมีความสามารถในการรับมือกับความไม่แน่นอนของตลาด, จัดการความเสี่ยง, เร่งกระบวนการนำสินค้าหรือบริการเข้าสู่ตลาด, สร้างความเชื่อมั่นและมาตรฐาน, และเข้าถึงตลาดและทรัพยากรทั่วโลกได้ง่ายขึ้น นอกจากนี้ การใช้ Outsource ยังช่วยสนับสนุนกลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจที่ยั่งยืน ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม, สังคม, และการบริหารจัดการที่ดี ทำให้ธุรกิจสามารถสร้างความยั่งยืนไปพร้อมกับการเติบโตและการแข่งขันในตลาดได้อย่างมีประสิทธิผล.

ช่องทางติดต่อ

SO PEOPLE
บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)

329 ม.10 กุศลส่งสามัคคี ซ.1 ถ.รถรางสายเก่า ตำบล สำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ 10130
โทร : 02-363-9300 ต่อ 1103

1 thoughts on “เสริม “ กลยุทธ์ ” ด้วย 10 จุดเด่นของ บริการ Outsource ที่จะช่วยให้องค์กรคล่องตัวมากขึ้น

 1. Pingback: ปรับเปลี่ยนนโยบายการจ้างงาน ก้าวสู่ยุค พนักงาน Outsource - SO PEOPLE

Comments are closed.