ปรับเปลี่ยนนโยบายการจ้างงาน ก้าวสู่ยุค พนักงาน Outsource

พนักงาน outsource

การเปลี่ยน = เส้นทางใหม่ที่ดีกว่าเดิม ในสถานการณ์ที่การแข่งขันดุเดือดขึ้น ต้นทุนสูงขึ้น เทคโนโลยีพัฒนาไม่หยุดยั้ง ผู้ประกอบการจำเป็นต้องคิดทบทวนและวางแผนการบริหารธุรกิจให้พร้อมรับกับทุกสถานการณ์ จึงเกิดการเปลี่ยนนโยบายการจ้างงานอยู่เสมอ เมื่อนโยบายการจ้างพนักงานถึงคราวที่จะต้อง “ จำกัด ” จำนวนพนักงาน เพื่อปรับตัวให้เข้ากับสภาพเศรษฐกิจ ปรับโครงสร้างองค์กร “พนักงาน Outsource” อาจเป็น คำตอบ แล้วคุณพร้อมหรือยัง? ที่จะทำการเปลี่ยนแปลง

ปัญหาของการมีพนักงานประจำมากเกินไป

การมีพนักงานประจำ ทำให้เกิดผลดีมากมายหลายประการ แต่สำหรับบางบริษัท หน้าที่และภาระงาน รวมถึงบริบทของบริษัทเอง อาจทำให้การมีพนักงานประจำมากเกินไป ส่งผลต่อ “ต้นทุน” และ “ภาระการจัดการ” ของธุรกิจได้ อาทิเช่น

 1. ค่าใช้จ่ายสูง: ทั้งเรื่องเงินเดือน ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สวัสดิการต่างๆ รวมถึงค่าใช้จ่ายอื่นๆที่อาจเกิดขึ้น
 2. ภาระการจัดการเยอะ: ทั้งเรื่องการสรรหา การฝึกอบรม การประเมินผล การดูแลความสัมพันธ์ งานเอกสารอื่นๆที่ตามมาอีกมากมาย
 3. ปัญหาอื่นๆ: ไม่ว่าจะเป็นประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานที่ดูจะลดลง ขาดความยืดหยุ่นทั้งการทำงานและการบริหารจัดการ พนักงานขาดแรงจูงใจในการทำงาน และเกิดปัญหาภายในต่างๆตามมาได้

ตัวอย่างปัญหาที่อาจเกิดขึ้น:

 • พนักงานทำงานไม่เต็มศักยภาพ: เกิดเวลาว่าง ทำงานไม่คุ้มค่าจ้าง
 • การจัดการยาก: ควบคุมดูแลพนักงานยาก เกิดปัญหาภายใน
 • ต้นทุนสูง: จ่ายเงินเดือนพนักงานโดยไม่ได้ใช้ประโยชน์สูงสุด

พนักงาน Outsource ช่วยเสริมนโยบายเพิ่มประสิทธิภาพธุรกิจคุณ

พนักงานOutsource: องค์กรจ้างงานจากบริษัทOutsource จะรับผิดชอบในการจัดหาพนักงาน ดูแลงาน บริหารจัดการ ซึ่งจะช่วยให้คุณ

 1. ลดความเสี่ยง : ในเรื่องของต้นทุน เรียกง่ายๆคือ “ แค่จ่าย แล้วจบ ” ไม่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนอื่นๆ ลดความเสี่ยงด้านความเสียหาย การดำเนินงาน ข้อผิดพลาดของบุคลากร บริษัทOutsource จะรับผิดชอบให้คุณ การควบคุมพนักงานบริษัท Outsource จะบริหารจัดการให้คุณทุกขั้นตอน
 1. ความยืดหยุ่นในการปรับขนาด : เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงนโยบาย โดยการจำกัดจำนวนพนักงาน การใช้Outsource ช่วยคุณได้มากในเรื่องของการปรับขนาดจำนวนทรัพยากร เมื่อคุณต้องการปรับเพิ่มจำนวนพนักงาน สามารถเพิ่มได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องดำเนินการเอง ในขณะเดียวกัน หากคุณต้องการปรับลดจำนวน ก็สามารถทำได้ง่ายๆโดยไม่ต้องดำเนินการใดๆที่บางทีอาจจะขัดต่อข้อกฏหมาย ซึ่ง outsource จะช่วยให้บริษัทสามารถปรับขนาดการดำเนินงาน ขึ้นหรือลง ได้ตามความต้องการ พร้อมช่วยในการวางแผนและบริหารจัดการให้คุณอย่างเต็มที่
 2. โฟกัสที่ธุรกิจหลัก : การจัดสรรงานบางอย่างที่คุณไม่ถนัด ไม่มีเวลา ให้กับผู้ให้บริการภายนอก หรือบริษัทOutsource ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ แบบที่ไม่มีในองค์กร โดยไม่ต้องลงทุนทั้งเรื่องของเวลา และ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมพนักงาน ช่วยให้บริษัทสามารถโฟกัสที่กิจกรรมหลัก และพัฒนาความเชี่ยวชาญในสิ่งที่ทำได้ดีที่สุด
 3. Innovation : ผู้ให้บริการ outsource ที่มีความเชี่ยวชาญพร้อมมอบ Innovation รวมถึงการผสมผสานการนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ที่ อาทิเช่น ระบบบริหารจัดการ Time Attendance , ระบบบริหารจัดการ เอกสาร , ระบบบริหารจัดการเรื่องรถในองค์กร ที่สามารถช่วยให้ธุรกิจมีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

บทบาทของบริษัทจัดหา พนักงาน Outsource:

 • คัดสรร: ค้นหาผู้สมัครที่มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการของธุรกิจ
 • ฝึกอบรม: พัฒนาทักษะให้พนักงาน Outsource พร้อมทำงาน
 • บริหารจัดการ: ดูแลงานเอกสาร ควบคุมการทำงาน และประเมินผล
 • ให้คำปรึกษา: แนะนำแนวทางการจ้างงาน Outsource ที่เหมาะสม

ข้อควรพิจารณาก่อนเปลี่ยนนโยบายมาใช้พนักงาน Outsource:

การเปลี่ยนนโยบายการจ้างงาน  เป็นการตัดสินใจ “สำคัญ” โดยสิ่งแรกที่ต้องคำนึงถึงคือ ประเภทของงานและธุรกิจว่าเหมาะกับการจ้างแบบไหน ผลกระทบต่อพนักงาน ต้องทำการสื่อสารนโยบายใหม่ให้ชัดเจน เตรียมแผนรองรับสำหรับพนักงานที่ได้รับผลกระทบ คำนึงถึงกฎหมาย: ตรวจสอบกฎหมายแรงงานที่เกี่ยวข้อง การคัดเลือกบริษัท Outsource เป็นสิ่งที่สำคัญ ต้องเลือกบริษัทที่มี น่าเชื่อถือ สามารถทำตอบข้อตกลงและนโยบายบริษัทได้ สัญญาจ้าง: ระบุขอบเขตงาน ความคาดหวัง ปรึกษาเรา คลิก 

การเปลี่ยนนโยบายการจ้างงานมาใช้พนักงาน Outsource นั้น ช่วยให้ธุรกิจของคุณมีความยืดหยุ่น เพิ่มประสิทธิภาพ และลดต้นทุนได้ บทบาทของบริษัท Outsource เป็นตัวช่วยของคุณทุกเรื่อง ตั้งแต่การคัดสรร การฝึกอบรม การบริหารจัดการ รวมถึงคอยเป็นที่ปรึกษา แต่ก่อนตัดสินใจเปลี่ยนแปลง จำเป็นต้องพิจารณาปัจจัยต่างๆ อย่างรอบคอบ เช่น ประเภทของงาน ผลกระทบต่อพนักงาน กฎหมายแรงงาน การคัดเลือกบริษัท Outsource และสัญญาจ้าง