เช็คลิสต์ 10 ข้อ เมื่อพนักงาน “ลาหยุด” บริษัทคุณทำแบบนี้อยู่ไหม ?

ลาหยุด

“ ลาหยุด ” ถือเป็นสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของพนักงานที่ทุกคนควรได้รับ พนักงานทุกคนมีสิทธิ์ลาหยุดเพื่อพักผ่อน ดูแลสุขภาพ และเติมพลังให้กับชีวิต แต่รู้หรือไม่ว่า ยังมีบริษัทจำนวนไม่น้อยที่สร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ไม่เอื้อต่อการลาหยุด ส่งผลต่อสุขภาพจิต ประสิทธิภาพการทำงาน ลองมาดูกันว่า เมื่อพนักงานใช้สิทธิ์การลา บริษัทคุณกำลังทำสิ่งเหล่านี้อยู่ไหม ? แล้วเหตุผลที่บริษัทเหล่านี้เป็นแบบนั้นเพราะอะไร? 

10 สิ่งที่บริษัทควรหลีกเลี่ยง เมื่อพนักงาน ลาหยุด

 1. ติดต่อพนักงานเรื่องงาน: หลีกเลี่ยงการติดต่อพนักงานเรื่องงานระหว่างการลาหยุด ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน การติดต่อเรื่องงานระหว่างการลาหยุด เป็นการรบกวนเวลาส่วนตัว และอาจสร้างความเครียดให้กับพนักงาน และอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานเมื่อกลับมาทำงาน
 2. เพิ่มภาระงานให้พนักงานคนอื่น: ไม่ควรเพิ่มภาระงานให้พนักงานคนอื่น ๆ แทนพนักงานที่ลาหยุด การเพิ่มภาระงานให้พนักงานคนอื่น ในเรื่องที่ยาก ไม่ถนัด อาจทำให้พนักงานมีงานล้นมือ เกิดความเครียด ทำงานผิดพลาด และส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน และอาจส่งผลต่อบรรยากาศการทำงานในองค์กร
 3. กดดันให้พนักงานลาหยุดน้อยลง: พนักงานมีสิทธิลาหยุดตามกฎหมาย บริษัทไม่ควรสร้างแรงกดดันให้พวกเขาลางานน้อยลง สิ่งสำคัญคือ การส่งเสริมให้พนักงานดูแลสุขภาพทั้งกายและใจ
 4. ตัดสินหรือตำหนิพนักงาน: หลีกเลี่ยงการตัดสินหรือตำหนิพนักงานที่ลาหยุดบ่อย โดยไม่เข้าใจสาเหตุที่แท้จริง ควรพูดคุยกับพนักงานอย่างเป็นส่วนตัวเพื่อหาสาเหตุและแนวทางการแก้ไข การตัดสินหรือตำหนิ อาจทำให้พนักงานรู้สึกเครียด กังวล รู้สึกผิด ส่งผลต่อสุขภาพจิต และส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับบริษัท
 5. เพิกเฉยต่อปัญหา: การลาหยุดบ่อยอาจเป็นสัญญาณของปัญหาสุขภาพหรือปัญหาส่วนตัว บริษัทควรให้ความสำคัญและใส่ใจ หาแนวทางช่วยเหลือพนักงาน
 6. ไม่ให้เกียรติสิทธิการลาหยุด: พนักงานมีสิทธิลาหยุดตามกฎหมาย บริษัทควรให้เกียรติสิทธิ์นั้นและอนุมัติการลาตามสมควร ไม่ควรที่จะมองว่าการลาหยุดเป็นปัญหา หรือทำให้พนักงานรู้สึกผิด อึดอัดเมื่อลาหยุด
 7. ละเลยการสื่อสาร: บางบริษัทละเลยเรื่องการสื่อสารกับพนักงาน ไม่ว่าจะเป็นวัน เวลา ที่พนักงานจะลา งานที่ค้างคา งานที่สำคัญต่างๆก่อนจะลา ควรสื่อสารกับพนักงานอย่างสม่ำเสมอ แจ้งให้ทราบเกี่ยวกับงาน ความคืบหน้า และการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ
 8. ไม่สนับสนุนการลาพักร้อน: การลาพักร้อน ไม่ใช่ปัญหา แต่ปัญหาอยู่ที่วิธีจัดการ บริษัทที่ฉลาดจะมองการลาพักร้อนเป็นโอกาสในการสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่ดี ส่งผลดีต่อทั้งพนักงานและองค์กร
 9. ละเลยนโยบายการลาหยุด: ควรมีนโยบายการลาหยุดที่ชัดเจน โปร่งใส และเป็นธรรม ไม่ว่าจะเป็น ประเภทของการลาหยุด, จำนวนวันลา, การอนุมัติการลาหยุด, การจ่ายค่าจ้าง ไม่ควรละเลยนโยบายที่ควรจะเป็น อาทิเช่น พนักงานลาป่วยกระทันหัน หัวหน้างานไม่ approve การลา และตัดเงินเดือนพนักงาน
 10. ลงโทษพนักงาน: การลาหยุดไม่ใช่ความผิด บริษัทไม่ควรลงโทษพนักงานที่ลาหยุดตามสิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นการตัดเงินเดือน การให้งานเพิ่ม แต่ต้องพิจารณาตามความเหมาะสมของพฤติกรรมพนักงาน อาทิเช่น
  • พนักงานลาหยุดโดยไม่มีเหตุผล บ่อยครั้ง
  • พนักงานลาหยุดโดยไม่แจ้งล่วงหน้า
  • พนักงานลาหยุดในช่วงที่มีงานสำคัญขององค์กร

อย่างไรก็ตาม การลงโทษควรเป็นทางเลือกสุดท้าย และควรพิจารณาอย่างรอบคอบ ควรมีหลักฐานที่ชัดเจน และควรลงโทษอย่างเป็นธรรม

แล้วเหตุผลที่บริษัทกังวลกับการ ลาหยุด คืออะไร?

การลาของพนักงาน ถึงแม้จะเป็นการลาที่ถูกต้องตามนโยบายของบริษัท แต่เมื่อจะหยุด ทำไมพนักงานหลายคนต้องเจอปัญหาต่างๆมากมาย  อาจเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุผลดังนี้

 1. วัฒนธรรมองค์กร:
 • วัฒนธรรมองค์กรที่ให้ความสำคัญกับผลงานมากกว่าคน มักไม่สนับสนุนให้พนักงานลาหยุด
 • วัฒนธรรมองค์กรที่เข้มงวด เคร่งครัด มักมีกฎระเบียบเกี่ยวกับการลาหยุดที่ยุ่งยาก
 1. ปัญหาการจัดการ:
 • บริษัทไม่มีระบบจัดการการลาหยุดที่มีประสิทธิภาพ
 • เกิดปัญหาค้างคามานาน ไม่มีการแก้ไข
 • บริษัทมีพนักงานไม่เพียงพอ ทำให้การลาหยุดของพนักงานคนหนึ่ง ส่งผลต่องานของคนอื่น
 1. ไมเห็นความสำคัญ:
 • ผู้บริหารบางคนมองว่าการลาหยุดเป็นปัญหา เป็นการเสียเวลา เสียงาน
 • ไม่เข้าใจถึงผลดีของการลาหยุดต่อสุขภาพจิต และประสิทธิภาพการทำงาน
 • ไม่ให้ความสำคัญกับ work-life balance
 1. ปัญหาทางการเงิน:
 • บริษัทมีสถานะทางการเงินที่ไม่มั่นคง กลัวการเสียค่าใช้จ่าย
 • กังวลว่าการลาหยุดของพนักงานจะส่งผลต่อผลประกอบการ
 1. ความกลัวการสูญเสีย:
 • บริษัทกลัวว่าพนักงานจะลาหยุดเพื่อไปหางานใหม่
 • กังวลว่าจะหาคนมาแทนที่ได้ยาก
 • ไม่มั่นใจในศักยภาพของพนักงาน

ผลกระทบต่อบริษัท เมื่อพนักงานลาหยุด

 1. งานสะดุด ประสิทธิภาพการทำงานลดลง
 2. ค่าใช้จ่าย อาทิ ค่าจ้างพนักงานที่ลางาน ค่าจ้างพนักงานชั่วคราว และค่าเสียโอกาสทางธุรกิจ
 3. ผลประกอบการที่ลดลง
 4. ภาพลักษณ์ของบริษัท เมื่อเกิดปัญหาการติดต่อประสานงาน
 5. ความเครียดและภาระงานของพนักงานที่เหลือ

แนวทางแก้ไข:

บริการ outsource ทางออกสำหรับทุกข้อกังวลของการลาหยุด

เมื่อแต่ละบริษัทมีวัฒนธรรม รวมถึงแนวคิด ข้อกังวลที่แตกต่างกันไปในเรื่องการลาของพนักงาน การใช้บริการ outsource เป็นอีกหนึ่งทางออก ที่จะช่วยจัดการกับปัญหาได้ เมื่อใช้บริการพนักงานจาก So People บริษัทคุณสามารถทำตามวัฒนธรรมหรือนโยบายที่ตั้งไว้เต็มที่ บริษัทเราสามารถบริหารจัดการพนักงานของเราได้อย่างดีเยี่ยม และมีพนักงานทดแทนมากกว่า 200 คนต่อวัน ซึ่งเราสามารถจัดส่งพนักงานทดแทน ที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าพนักงานตัวจริงให้คุณได้ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย หมดปัญหาค่าใช้จ่ายที่สูง การต้องจ้างพนักงานเพิ่ม งานไม่เดิน รวมถึงปัญหาบรรยากาศในที่ทำงานอีกด้วย

ปรึกษาการใช้บริการ คลิก 

การลาหยุด เป็นสิทธิ์ของพนักงาน แต่บางบริษัทยังไม่เห็นถึงความสำคัญ หรือเกิดข้อกังวลต่างๆในการลาของพนักงาน บริษัทควรสร้างวัฒนธรรมการทำงานที่เอื้อต่อการลา และพัฒนาระบบจัดการการลาหยุดที่มีประสิทธิภาพการ ใช้บริการ outsource เป็นอีกหนึ่งทางออก ที่จะช่วยจัดการกับปัญหาความกังวลต่างๆในเรื่องการลาหยุดของพนักงาน โดยบริษัท outsource จะมีพนักงานสำรองไว้ทดแทนพนักงานหลักที่ลา ทำให้บริษัทไม่ต้องกังวลเรื่องงานที่ค้างคา ค่าใช้จ่าย และอื่นๆอีกมากมาย