บริษัท Outsource ยุคใหม่ ที่ให้คุณได้มากกว่า พร้อมตอบโจทย์การพัฒนาธุรกิจสู่อนาคต

บริษัท Outsource

ในอดีต รูปแบบการทำงานแบบ Outsource มักจะถูกมองว่าเป็นรูปแบบการทำงานที่ไม่เป็นธรรมต่อพนักงาน เนื่องจากพนักงาน Outsource จะได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการน้อยกว่าพนักงานประจำของบริษัท อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบัน รูปแบบการทำงานแบบ Outsource ได้มีการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปอย่างมาก ซึ่งบริษัท Outsource ยุคใหม่ ได้ให้ความสำคัญกับพนักงาน Outsource มากยิ่งขึ้นทั้งในเรื่องของ ผลตอบแทนที่เหมาะสมับความสามารถ,คุณภาพชีวิต,เวลาในการทำงาน รวมไปถึงส่งเสริมการพัฒนาส่วนบุคคลให้กับพนักงานอาทิเช่น จัดคอร์สอบรม พัฒนาทักษะความสามารถในด้านต่งๆ ที่เกี่ยวข้องกับสายงานให้กับพนักงานเป็นต้น 

ประโยชน์ที่พนักงาน Outsource จะได้รับจาก บริษัท Outsource ยุคใหม่  

ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสม ล้วนเป็นสิ่งแรกที่พนักงานต้องการ บริษัท Outsource ยุคใหม่ให้ความสำคัญกับค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน Outsource โดยจะมีการพิจารณาจ่ายค่าจ้างให้สอดคล้องกับทักษะความสามารถและประสบการณ์ของพนักงาน Outsource รวมถึงมีสวัสดิการต่างๆ ที่จำเป็นต่อพนักงาน เช่น ประกันสังคม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ วันลาหยุดพักผ่อน หรรือประกันอุบัติเหตุ เป็นต้น 

โอกาสในการพัฒนาทักษะและศักยภาพ บริษัท Outsource ยุคใหม่ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะและศักยภาพของพนักงาน Outsource โดยจัดอบรมและพัฒนาทักษะให้กับพนักงาน Outsource อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงาน Outsource สามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองและเติบโตในอาชีพได้ 

ความมั่นคงในอาชีพ บริษัท Outsource ยุคใหม่ ให้ความสำคัญกับความมั่นคงในอาชีพของพนักงาน Outsource โดยมีการจ้างงานระยะยาวหรือสัญญาจ้างที่มีระยะเวลานาน เพื่อให้พนักงาน Outsource มั่นใจได้ว่าจะมีงานทำและได้รับค่าตอบแทนอย่างต่อเนื่อง 

แนวทางการเลือกบริษัท Outsource ยุคใหม่ 

  ในการเลือกบริษัท Outsource พนักงานควรพิจารณาปัจจัยต่างๆ ดังนี้ 

1.ชื่อเสียงและประสบการณ์ เลือกบริษัท Outsource ที่มีชื่อเสียงและประสบการณ์ในการทำงานที่ดี 

2.ความเชี่ยวชาญ เลือกบริษัท Outsource ที่เชี่ยวชาญในสาขางานที่ต้องการทำงาน 

3.สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ตรวจสอบสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากบริษัท Outsource 

ปัจจุบัน บริษัท Outsource ยุคใหม่ ให้ความสำคัญกับพนักงาน Outsource มากขึ้น และให้ประโยชน์ต่างๆ แก่พนักงาน Outsource มากกว่าที่เคย หากพนักงาน Outsource เลือกบริษัท Outsource ที่ดี ก็จะได้รับประโยชน์ต่างๆ มากมาย ทั้งในด้านค่าตอบแทน สวัสดิการ โอกาสในการพัฒนาทักษะและศักยภาพ และความความมั่นคงในอาชีพ 

 

SO PEOPLE บริษัท Outsource ยุคใหม่ที่ให้คุณได้มากกว่า  

การใช้บริการบริษัท Outsource คือการที่เลือกให้ผู้เชียวชาญเข้ามาทำงานในส่วนที่ไม่ถนัด เพื่อให้บริษัทหรือองค์กรได้มีเวลาไปพัฒนางานที่เป็น Core Bussiness ของตนเองอย่างเต็มที่ ดังนั้นการใช้บริการ บริษัท Outsource จึงเปรียบเสมือนการฝากความไว้วางใจไว้กับมืออาชีพ แต่ถ้าหากเกิดปัญหาขึ้นระหว่างการทำงานและผู้ให้บริการ Outsource ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันเวลาก็อาจะเกิดปัญหากับบริษัทผู้ว่าจ้างได้ 

อุ่นใจด้วยบริการหลังการขายจากเรา SO PEOPLE  

ด้วยประสบการณ์การให้บริการด้าน Outsource มามากกว่า 47 ปี นอกจากนี้เรายังมีบริการหลังการขายที่ให้คุณอุ่นใจได้มากว่าที่เคย ไม่ว่าจะเป็น 

  1. มีเจ้าหน้าที่ดูแลหลังการขายตลอดอายุสัญญา : เรามีทีม Operation คอยให้บริการลูกค้าตลอดอายุสัญญากรณีพนักงานปฏิบัติงานไม่ตรงตามข้อตกลงสามารถแจ้งเปลี่ยนได้ทันที หรือ หากต้องการกัฒนาศักยภาพของพนักงาน SO PEOPLE ก็สามารถส่งพนักงานไปอบรม Up skill ในด้านต่างๆได้ 
  2. มีการส่งคนทดแทนมากกว่า 200 คนต่อวัน : กรณีมีพนักงานป่วย ลางาน หรือมีกรณีฉุกเฉินไม่สามารถมาทำงานได้ SO PEOPLE สามารถส่งพนักงานที่มีความรู้ความสามารถใกล้เคียงไปทดแทนได้ภายในเวลา 2 ชั่วโมง 
  3. สามารถเพิ่มหรือลดจำนวนพนักงานได้ตลอดอายุสัญญา : เพราะในปัจจุบันการทำธุรกิจต้องปรับตัวอย่างรววเร็ว การที่สามารถบริหารจัดการขนาดขององค์กรได้ง่าย จะช่วยตอบสนองความต้องการให้การพัฒนาธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว 
  4. มีพนักงานพร้อมเริ่มงานใน 3 วัน : เรามีการคัดสรรบุคลากรอย่างมีคุณภาพด้วยขั้นตอนที่เป็นมาตรฐานและผ่านการรับรองจากหน่วยงานของรัฐ 
  5. จัดคอร์สอบรมพนักงานเฉลี่ย 20 คอร์ส ต่อปี : นอกจากการคัดสรรพนักงานที่มีคุณภาพแล้วเรายังมีคอร์สอบรมพนักงานตามหลักสูตรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสายงาน หรือ ส่งพนักงานไปอบรมตามคอร์สที่ลูกค้าต้องการได้  

นอกจากนี้เรายังผสานเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาร่วมในการออกแบบการให้บริการ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็น  

TIKTRACK : แอปพลิเคชันระบบจัดการงานด้านบุคลากร ที่ครบจบในแอพเดียวเช่น การลงเวลา เข้า-ออกงาน การลางาน ตรวจเช็ควันหยุดต่างๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยเราได้ออกแบบตัวแอปพลิเคชัน นให้สามารถใช้งานได้ง่ายและสามารถเข้าถึงข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ (Realtime) 

VMS : ระบบบริหารจัดการยานพาหนะ ทั้งส่วนบุคคลและส่วนกลาง เช่นระบบในการการจองรถ การติดตามสถานะต่างๆ การจัดการเอกสาร ภาษี พรบ. รวมไปถึงการแจ้งเตือนการซ่อมบำรุง  

Dashborad : หน้าต่างแสดงข้อมูลสรุปผลการปฏิบัติงานของพนักงานแบบ (Realtime) ช่วยให้ลูกค้าสามารถวิเคาระห์ข้อมูลต่างๆได้ง่ายขึ้น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้มากขึ้น 

คำถามที่พบบ่อย  

ความเสี่ยงที่อาจะเกิดขึ้นจากการใช้บริการ Outsource  

ความเสี่ยงด้านคุณภาพของพนักงาน : เพราะการบริหารคนไม่ใช่เรื่องง่าย การที่บริษัท Outsource ไม่มีความชำนาญในการคัดสรรบุคลากรที่ดี ส่งคนที่ไม่มีคุณภาพมากเพียงพอให้กับลูกค้า อาจะเกิดปัญหาในด้านประสิทธิภาพในการทำงานไม่เป็นไปตามความคาดหวัง เกิดการขาดงาน ลางานบ่อยครั้ง ส่งผลให้ลูกค้าได้งานที่ไม่มีประสิทธิภาพในที่สุด

ความเสี่ยงด้านการเงินของบริษัท : บริษัทหรือองค์กรที่กำลังมองหาผู้ให้บริการ Outsource อยู่ควรตรวจสอบสถานะทางการเงิน รวมไปถึงนโยบายและทิศทางในการดำเนินธุรกิจของผู้ให้บริการ Outsource ให้ดี เพราะบริษัทเหล่านี้เกิดปัญหาทางการเงิน อาจะส่งผลให้มีการจ่ายเงินเดือนพนักงานไม่ตรง หรือ มีการปรับลดสวัสดิการต่างๆ ทำให้พนักงานที่เข้ามาทำงานไม่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอาจะส่งผลร้ายแรงถึงการหยุดหรือขาดงานได้ 

ความเสี่ยงด้านข้อมูล : บางบริษัทอาจะไม่มีระบบจัดเก้บข้อมูลของลูกค้าที่มีความปลอดภัยมากเพียงพอทำให้ไม่สามารถรักษาข้อมูลความลับของลูกค้าได้

SO PEOPLE ภายใต้ บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) หรือ SO ผู้นำด้านธุรกิจเอาท์ซอร์สที่มีพาร์ทเนอร์ด้านเทคโนโลยีระดับโลก ใช้โมเดล Tech-enabled outsourcing solution เข้ามาพัฒนาธุรกิจให้มีประสิทธิภาพแบบครบวงจรหนึ่งเดียวในตลาดหลักทรัพย์ไทย เราดำเนินการภายใต้มาตรฐานที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล อาทิเช่น 

  • มาตรฐานการบริหารจัดการความปลอดภัยของข้อมูล (Information Security Management System) : ISO/IEC 27001:2022 
  • มาตรฐานระบบการบริหารงานคุณภาพ (Quality Management System: QMS) : ISO 9001-2015 
  • มาตรฐานด้านการบริหารองค์กรด้วย (Quantitative methods in process improvement) : ISO 18404-2015 
  • มาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยทางถนน (Road traffic safety management systems) (RTS) : ISO 39001 : 2012 
  • มาตรฐานระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (Environmental management System) :ISO 14001-2005 

ประเภทของการให้บริการ Outsource ของ SO PEOPLE 

คำตอบ : เราให้บริการด้านการจัดส่งพนักงานที่มีความชำนาญในตำแหน่งต่างๆ เข้าไปทำงานในส่วนที่องค์รไม่ถนัด อาทิเช่น 

หรือหากต้องการสอบถามข้อมูลการใก้บริการกับฝ่ายขายเพิ่มเติมผ่านทาง LINE@ คลิก
ต้องการกรอกข้อมูล ขอใบเสนอราคา คลิก 

ปัจจุบันทุกธุรกิจมีการปรับตัวอยู่ตลอดเวลา การเลือกใช้บริษัท Outsource ยุคใหม่ที่มีการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการ รวมไปถึงออกแบบบริการใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา จะช่วยเสริมความสามารถในการแข่งขันให้กับธุรกิจและเป็นส่วนช่วยในการเติบโตของธุรกิจได้ คง 

ช่องทางติดต่อ

SO PEOPLE
บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)

329 ม.10 กุศลส่งสามัคคี ซ.1 ถ.รถรางสายเก่า ตำบล สำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ 10130
โทร : 02-363-9300 ต่อ 1103