ปรับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจด้วยการจ้าง บริษัท Outsource และบริษัท ซับคอนแทรค

บริษัท Outsource

ในยุค Digital Disruption ที่เทคโนโลยีพัฒนาไปอย่างรวดเร็วและตลาดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง การปรับกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นและลดต้นทุนกลายเป็นสิ่งสำคัญ การจ้าง บริษัท Outsource และบริษัทซับคอนแทรคเป็นวิธีหนึ่งที่ช่วยให้องค์กรสามารถปรับตัวและแข่งขันได้ในสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป 

ความสำคัญของการจ้าง บริษัท Outsource ในปัจจุบัน  

บริษัท Outsource เป็นพาร์ทเนอร์ที่สำคัญในการช่วยลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานขององค์กร โดยเฉพาะในด้านที่ไม่ใช่กิจกรรมหลักขององค์กร การจ้างบริษัท Outsource ช่วยให้องค์กรสามารถโฟกัสไปที่การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการหลักได้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้เข้าถึงความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีล่าสุดได้โดยไม่ต้องลงทุนเพิ่มเติม 

ทำไมต้องปรับกลยุทธ์ด้วยบริษัท Outsource และ บริษัท ซับคอนแทรค 

การจ้างบริษัท Outsource เป็นการเอาภาระการดำเนินงานบางส่วนที่ไม่ใช่หัวใจหลักขององค์กรให้กับผู้เชี่ยวชาญภายนอก เพื่อให้องค์กรสามารถโฟกัสไปที่กิจกรรมที่สามารถสร้างมูลค่าสูงสุด เช่น การพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ๆ การจ้าง Outsource ช่วยให้องค์กรสามารถเข้าถึงความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีล่าสุดได้โดยไม่ต้องลงทุนเพิ่ม หรือพัฒนาทีมทีมงานภายใน นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นและลดต้นทุนการดำเนินงานในหลายๆด้านได้อีกด้วย ในส่วนของ บริษัทซับคอนแทรค เองนั้นมักถูกใช้ในโครงการขนาดใหญ่หรืองานที่ต้องการความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง เช่น การก่อสร้าง การผลิต หรือโครงการ IT การใช้บริษัทซับคอนแทรคช่วยให้องค์กรสามารถจัดสรรทรัพยากรไปยังงานหลักได้ดียิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันก็สามารถรับประกันคุณภาพและเวลาในการส่งมอบงานตามสัญญาที่ได้ตกลงกันไว้  

หรือหากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่าง Outsource และ บริษัท ซับคอนแทรค สามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่นี้ : คลิก  

ประโยชน์ในการใช้ บริษัท Outsource ช่วยวางกลยุทธ์ 

ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นในการทำธุรกิจ : การใช้บริการ Outsoutce เข้ามาช่วยทำงานที่องค์กรไม่ถนัด จะช่วยให้ธุรกิจมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการปรับขนาดองค์กร แบบชั่วคราว หรือ เพิ่มทีมงานหน่วยย่อยต่าง ๆ ตามความต้องการขององค์กรเช่น ในบริษัทจำหน่ายรถยนต์และรถจักรยานยนต์ จะมีการเพิ่มจำนวนทีมงานจำนวนมาก เพื่อใช้ในการทดสอบรถรุ่นใหม่่ หรือ กลุ่มบริษัทในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สามารถเพิ่มจำนวนทีมงาน Event Marketing ในช่วงฤดูการท่องเที่ยว Hing season เพื่อให้องค์กรสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดได้อย่างรวดเร็ว และปรับขนาดลงตามเดิมโดยไม่ต้องเสี่ยงกับปัญหาด้านแรงงาน   

เข้าถึงความเชี่ยวชาญและเทคโนโลยีใหม่ๆ : ผู้ให้บริการ outsource และบริษัทซับคอนแทรค มีความเชี่ยวชาญในด้านการทำงานที่เฉพาะทาง และมีเครื่องมือรวมไปถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการทำให้งานมีประสิทธิภาพมากกว่าปกติ ซึ่งสิ่งเหล่านี้สามารถช่วยให้ธุรกิจได้เข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ ได้ตลอดเวลา โดยที่ไม่ต้องลงทุนในการจัดหา พัฒนาบุคลากร และ อัพเกรดด้านเทคโนโลยีเพิ่มเติมแต่อย่างใด 

โฟกัสกับงานที่เป็นกิจกรรมหลักได้เต็มที่ : งานที่ไม่ใช่กิจกรรมหลักอาทิเช่น งานสรรหา , อบรมพนักงาน หรืองานออกแบบระบบการจัดการเอกสารภายในบริษัท ซึ่งงานเหล่านี้อาจะไม่ก่อให้เกิดรายได้มากเท่างานที่เป็นกิจกรรมหลักขององค์กร และต้องเสียเวลาในการบริหารจัดการ แต่ผู้ให้บริการ Outsource และบริษัท ซับคอนแทรค มีความเชี่ยวชาญและมีทรัพยากรที่มีคุณภาพในการทำงานมากกว่า ช่วยให้ธุรกิจสามารถโฟกัสและโยกความสนใจไปยังกิจกรรมที่สามารถสร้างมูลค่าสูงสุดให้กับองค์กรได้อย่างเต็มที่ และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขันทางธุรกิจได้อีกด้วย 

พัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ ภายในองค์กร : การทำงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญจากภายนอก จะทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ซึ่งกันและกัน นอกจากองค์กรจะได้รับงานที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเดิมแล้ว องค์กรเองยังได้ประโยชน์ในการพัฒนานวัตกรรมจากกิจกรรมหลักขององค์กรเองได้ ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ การปรับปรุงระบบบริการลูกค้า หรือการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร เป็นต้น 

เสริมความสามารถในการแข่งขัน : การจ้างงานแบบ outsource ไม่ว่าจะเป็นงานด้าน บัญชี ธุรการ งานด้าน IT เขียนโปรแกรม ไปจนถึงงานบริการภายในเช่น พนักงานขับรถภายในองค์กร จะเป็นการให้ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาดูแลทน ซึ่งมีส่วนช่วยเสริมความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจได้ โดยเฉพาะในตลาดที่มีการแข่งขันสูง และ ต้องการความรวดเร็วและความคล่องตัวในการดำเนินงาน เพราะ องค์กรไม่ต้องกังวลเรื่องการจัดหา และพัฒนาพนักงานในแผนกต่างๆ และยังสามารถเข้าถึงลูกค้ากลุ่มใหม่ได้ง่ายขึ้น โดยไม่ต้องลงทุนขยายทีมภายในของตนเองอีกด้วย   

เพิ่มโอกาสในการขยายตลาด : ผู้ให้บริการ outsource และ บริษัทซับคอนแทรค มีความพร้อมในการให้บริการด้าน Workforce ทำให้องค์กรสามารถขยายกำลังการผลิตหรือขยายตลาดในสถาณที่อื่นๆ ได้ง่ายมากยิ่งขึ้น และไม่ต้องกังวลเรื่องการโยกย้ายทรัพยากรหรือการจัดหาพนักงานด้วยตัวเอง นอกจากนี้ยังได้พนักงานที่สามารถเริ่มงานได้ในระยะเวลาอันสั้น ซึ่ง เวลา เป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญในการทำธุรกิจ 

SO PEOPLE บริการจัดหาบุคลากรมืออาชีพ ที่พร้อมตอบโจทย์การพัฒนาธุรกิจ 

ด้วยประสบการณ์กว่า 47 ปี ในการบริการด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Management) SO PEOPLE ช่วยให้องค์กรได้บุคลากรที่ตรงตามความต้องการ และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยมาตรฐานการคัดสรรคบุคลากรคุณภาพ กว่า 9 ขั้นตอน ตั้งแต่กระบวนการคัดเลือก การทดสอบความสามารถ ไปจนถึงการอบรมและพัฒนาทักษะในด้านต่างๆที่เหมาะสมกับการทำงาน เพื่อให้พนักงานทุกคนสามารถตอบโจทย์ความต้องการขององค์กรได้อย่างดีที่สุด 

มีระบบในการบริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีเพื่อการจัดการที่ดีขึ้น (Tech-Enabled Outsourcing Solutions) : ผ่านการใช้ระบบ DIGIDOCS ซึ่งเป็นระบบการจัดการเอกสารแบบดิจิทัล ที่บริษัทพัฒนาขึ้นเพื่อช่วยให้องค์กรสามารถทำงานด้านเอกสารได้เร็วขึ้น ช่วยลดจำนวนเอกสารภายในบริษัทให้เหลือแค่ส่วนที่จำเป็นต้องใช้งาน สามารถลดความเสี่ยงของการสูญหายของข้อมูล และเพิ่มขั้นตอนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

มีขั้นตอนในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน (Improving Work Processes) : ด้วยโซลูชั่นด้าน IT และระบบการทำงานอัตโนมัติ ต่างๆ อาทิเช่น การใช้ระบบการจัดการเวลาการทำงาน (Time Attendance System), การอนุมัติเอกสารออนไลน์ (E-Signature), และการสร้างแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (E-Form) ที่จะทำให้กระบวนการในทำงานขององค์กรมีประสิทธิภาพและสามารถตอบสนองได้รวดเร็วยิ่งขึ้น 

การเพิ่มความปลอดภัยและการปฏิบัติตามมาตรฐาน (Enhancing Security and Compliance) : SO PEOPLE มุ่งเน้น การส่งมอบบุคลากรมืออาชีพพร้อมระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ ที่พร้อมตอบโจทย์การพัฒนาธุรกิจ ภายใต้การดำเนินการที่ผ่านมาตรฐานความปลอดภัยด้านข้อมูล ISO/IEC 27001:2022 (Information Security Management System)  

ช่วยการเพิ่มศักยภาพในการเข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยจากทั่วโลก (Enhancing Accessibility and Usability) : SO PEOPLE ดำเนินงานภายใต้บริษัท สยามราชธานี จำกัด(มหาชน) Outsourcing Service ที่มีพาร์ทเนอร์ด้านเทคโนโลยีระดับโลก อาทิเช่น LAIYE ยักษ์ใหญ่ด้าน Intelligent Automation Platform , Republic Crypto บริษัทที่ให้คำปรึกษาด้านธุรกิจ Web 3 ระดับโลก และ บริษัทด้านเทโนโลยี จาก Silicon Valley ประเทศสหรัฐอเมริกา อย่าง GAIAlabs ในการเข้ามาร่วมพัฒนาเทคโนโลยีที่สามารถตอบโจทย์ในการทำงาน และช่วยให้องค์กรได้เข้าถึงเทคโนโลยีและบริการจากทั้วโลกได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการเข้าถึงข้อมูลลูกค้า การจัดการทรัพยากร หรือการติดตามประสิทธิภาพการทำงานส่วนต่างๆ ทำให้สามารถตัดสินใจและปรับปรุงกระบวนการในการทำงานได้อย่างรวดเร็ว  

การสนับสนุนการขยายตลาดและการเติบโตทางธุรกิจ : ด้วยการให้บริการที่หลากหลายและมีคุณภาพ ช่วยให้ธุรกิจสามารถขยายตลาดและเพิ่มศักยภาะในการแข่งขันได้ในยุค digital disruption โดยพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสิทธิภาพ พร้อมบริการด้านอื่นๆที่พร้อมตอบโจทย์ทุกความต้องการไม่ว่าจะเป็น  

Car Rentals (with drivers) : บริการเช่ารถพร้อมคนขับที่มีทั้งรถยนต์สำหรับผู้บริหาร, รถรับส่งพนักงาน, รถบัส, และรถโดยสารประจำทางเพื่อตอบสนองความต้องการขององค์กรและกิจกรรมต่างๆ ดูข้อมูลบริการเพิ่มเติมคลิก : SO WHEEL  

Landscape Management : บริการดูแลภูมิทัศน์และการจัดการพื้นที่สีเขียว รวมถึงการตัดแต่งต้นไม้ใหญ่โดยทีมงานมืออาชีพและที่ปรึกษาด้านรุกขกร ดูรายละเอียดการให้บริการเพิ่มเติม คลิก : SO GREEN  

Data Document Management and IT Outsourcing : การจัดการเอกสารและข้อมูลรวมถึงการให้บริการ IT ที่ครอบคลุมถึงการพัฒนาซอฟต์แวร์, การดูแลระบบความปลอดภัย, และการสนับสนุนด้านเทคนิค   

Process Optimization : การปรับปรุงและพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เช่น OCR, RPA, และ Industrial AI 

Safety and Security Services : บริการด้านความปลอดภัยและการจัดการอุบัติเหตุ เพื่อให้สถานที่ทำงานและการจัดกิจกรรมต่างๆ มีความปลอดภัยสูงสุด   

Specialized Services : บริการพิเศษอื่นๆ เช่น การให้คำปรึกษาด้านการปรับปรุงกระบวนการ Lean, การจัดการขยะอุตสาหกรรม, และการใช้ Drone ในการตรวจสอบสถานที่ ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก : SO NEXT 

Waste Management : การบริหารจัดการกากอุตสาหกรรม และ ขยะจากการผลิต อย่างถูกต้องตามกฏหมายเพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีแก่ชุมชน ช่วยลดต้นทุนในการกำจัด ช่วยลดมลพิษและความเสี่ยงด้านต่างๆ ด้วยการบริการที่ครอบคลุม  ตั้งแต่การเก็บรวบรวม การคัดแยก การนำไปใช้ประโยชน์ซ้ำ ไปจนถึงการกำจัดอย่างถูกวิธี เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ชุมชนและสิ่งแวดล้อม ดูข้อมูลเพิ่มเติม คลิก :  en-technology 

บริการเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยให้องค์กรมีความยืดหยุ่นและสามารถปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วเท่านั้น แต่ยังช่วยให้องค์กรสามารถโฟกัสไปที่หัวใจหลักของธุรกิจได้ดียิ่งขึ้น พร้อมตอบรับเทรนการทำธุรกิจบนพื้นฐานการพัฒนาธุรกิจยังยืน ESG อีกด้วย  

เกี่ยวกับเรา SO PEOPLE  

เราคือ ผู้ให้บริการ Outsourcing Service ด้านการจัดหาบุคลากรมืออาชีพ ภายใต้
บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) หรือ SO บริษัท Outsource ชั้นนำที่มีพาร์ทเนอร์ด้านเทคโนโลยีระดับโลก ใช้โมเดล Tech-enabled outsourcing solution เข้ามาพัฒนาธุรกิจให้มีประสิทธิภาพแบบครบวงจรหนึ่งเดียวในตลาดหลักทรัพย์ไทย เรามีบริการที่สามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการในการทำธุรกิจของคุณ ด้วยฐานข้อมูลผู้สมัครที่มีคุณภาพกว่า 200,000 รายบน database มีทักษความสามารถที่หลากหลาย พร้อมส่งมอบบุคลากรที่ใช่ให้กับธุรกิจของคุณ และ นอกจากนี้เรายังมี benefit อื่นๆที่พร้อมให้คุณได้มากว่าอาทิเช่น    

  • มีพนักงานพร้อมเริ่มงานภายใน 3 วัน     
  • มีการอบรมพัฒนาศัยภาพพนักงานในระหว่างสัญญา   
  • สามารถส่งคนทดแทนได้ กรณีพนักงานขาดงาน,มาสาย หรือ ลางานในกรณีต่างๆ  
  • มีเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าตลอดอายุสัญญา   
  • มีบริการที่ยืดหยุ่นตอบสนองต่อทุกการเปลี่ยนแปลงในการทำธุรกิจ     

นอกจากนี้เรายังผสานเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาร่วมในการออกแบบการให้บริการ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็น     

  irecruit : ระบบจัดเก็บข้อมูลผู้สมัคร ที่สามารถจำแนก ทักษะความสามารถในด้านต่างๆ รวมไปถึงผลการทดสอบและการฝึกอบรมรายบุคคล ประมวลผลออกมาในรูปแบบของ Resume ช่วยให้เราสามารถหา “คนที่ใช่” ได้ง่ายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

  TIKTRACK : แอปพลิเคชันระบบจัดการงานด้านบุคลากร ที่ครบจบในแอพเดียวเช่น การลงเวลา เข้า-ออกงาน การลางาน ตรวจเช็ควันหยุดต่างๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยเราได้ออกแบบตัวแอปพลิเคชัน นให้สามารถใช้งานได้ง่ายและสามารถเข้าถึงข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ (Realtime)     

  VMS : ระบบบริหารจัดการยานพาหนะ ทั้งส่วนบุคคลและส่วนกลาง เช่นระบบในการการจองรถ การติดตามสถานะต่างๆ การจัดการเอกสาร ภาษี พรบ. รวมไปถึงการแจ้งเตือนการซ่อมบำรุง     

  DASHBOARD : หน้าต่างแสดงข้อมูลสรุปผลการปฏิบัติงานของพนักงานแบบ (Realtime) ช่วยให้ลูกค้าสามารถวิเคาระห์ข้อมูลต่างๆได้ง่ายขึ้น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้มากขึ้น  

สรุป

การจ้างบริษัท Outsource และบริษัทซับคอนแทรคเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้สามารถรับมือและเติบโตได้ในยุค Digital Disruption โดยไม่เพียงแต่ช่วยให้องค์กรมีความยืดหยุ่นและลดต้นทุนได้เท่านั้น แต่ยังช่วยเพิ่มการเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงสนับสนุนการดำเนินงานที่ยั่งยืนตามหลักการ ESG การเลือกบริษัท Outsource ที่เหมาะสมและการจัดการความสัมพันธ์กับพวกเขาอย่างมีประสิทธิภาพจึงเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้องค์กรสามารถนำพาธุรกิจสู่ความสำเร็จในระยะยาวได้ 

ช่องทางติดต่อ

SO PEOPLE
บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)

329 ม.10 กุศลส่งสามัคคี ซ.1 ถ.รถรางสายเก่า ตำบล สำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ 10130
โทร : 02-363-9300 ต่อ 1103