” Driver ” ผู้ที่เป็นได้มากว่า พนักงานขับรถ

Driver

   ” Driver ” มีความหมายที่ลึกซึ้งและกว้างขวางมากกว่าแค่ตำแหน่งงาน พนักงานขับรถ ธรรมดา เพราะพนักงานขับรถ คือบุคคลที่มีหน้าที่ คอยรับ-ส่ง ผู้โดยสารหรือสินค้าให้ไปยังที่หมายอย่างปลอดภัย แต่ คนที่เป็นDriver ถือว่าเป็นบุคลากรหลักที่มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการให้บริการ การสร้างภาพลักษณ์และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ซึ่งไม่เพียงแค่การขับรถเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการเป็นที่ปรึกษาในเรื่องต่างๆและเป็นผู้ให้บริการที่มีความรู้ความเข้าใจในด้านการให้บริการระดับพรีเมียม

ทักษะจำเป็นในปัจจุบันที่เหล่า Driver ต้องมี 

 1. ทักษะการขับขี่ : ผ่านอารสอบใบขับขี่ประเภทต่างๆจาก กรมขนส่งทางบก และต้องขับขี่อย่างปลอดภัย เคารพกฎจราจรร มีสติ ควบคุมอารมณ์ได้ดี และมีน้ำใจต่อผู้ร่วมใช้เส้นทางมีความเข้าใจในระบบ GPS และ แอปพลิเคชั่นในการนำทางต่างๆ รู้จักเส้นทาง สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร และสถานที่สำคัญ เช่น ปั้มน้ำมัน,ร้าน Service รถยนต์,สถานที่ราชการต่าง เพื่อเตรียมพร้อมรับมือเมื่อการเกิดกรณีฉุดเฉิน รวมไปถึงมีความรู้ในการดูแลรักษารถยนต์ ตรวจเช็คสภาพ และเปลี่ยนอะไหล่เบื้องต้นได้
 1. ทักษะด้านการบริการ : มี service mind ที่ดี บริการด้วยความยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาสุภาพ และบริการด้วยความจริงใจ พร้อมตอบสนองความต้องการของผู้โดยสาร ไม่ว่าจะเป็น การช่วยเหลือด้านต่างๆ เช่น ยกของ เปิดประตู ซื้อของตามสถานที่ต่างๆสามารถให้คำปรึกษาในเรื่องต่างได้ บุคลิกภาพดี มีความรับผิดชอบ ดูแลรักษาความสะอาดของรถ ทั้งภายใน ภายนอก รวมไปถึงรักษาความลับของผู้โดยสาร  เคารพความเป็นส่วนตัว และเข้าใจสถาณการณ์และไม่รบกวนผู้โดยสารขณะพักผ่อน 
 2. ทักษะด้านภาษา : เข้าใจภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ สามารถพูดและสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่ว เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น เป็นต้น เพื่ออำนวยความสะดวกในการสื่อสารกับผู้โดยสาร และตอบสนองความต้องารของลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับตัว Driver และบริษัทอีกด้วย
 3. ทักษะด้านเทคโนโลยี : นอกจาก แอปพลิเคชั่น นำทางหรือแอพในการช่วยเหลือต่าง ๆ บนมือถือหรืออุปกรณ์ติดรถแล้ว ยังมีระบบภายในของรถยนต์ ไม่ว่าจะเป็นระบบขับขี่ ระบบความปลอดภัย ระบบช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน รวมไปถึง ระบบจองคิว Service ต่างๆของค่ายผู้ให้บริการ Service รถ ก็เป็นทักษะสำคัญที่ Driver ควรมีในปัจจุบัน เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าและเป็นการพัฒนาความสามารถให้กับตัวเอง
 4. ทักษะด้านอื่นๆที่จำเป็น : มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง อารมณ์ดี ใจเย็น และบริการด้วยความเต็มใจ

แต่งกายสุภาพเรียบร้อย รักษาความสะอาดอยู่เสมอ ติดตามข่าวและอัพเดทความรู้อยู่เสมอ สามารถแนะนำ ผู้โดยสารในเรื่องต่างๆที่ต้องการได้ และควรมีทักษะการแก้ปัญหาที่ดี รับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินและพร้อมช่วยเหลือผู้โดยสารตลอดเวลา  

Driver ที่มีทักษะเหล่านี้   กำลังเป็นที่ต้องการของตลาดในปัจจุบันและสามารถสร้างรายได้ที่เหมาะสมกับความสามารถได้จาก การสร้างความประทับใจและสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้โดยสาร 

เทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบกับอาชีพ Driver และ พนักงานขับรถ 

ปฏิเสธไม่ได้ว่าปัจจุบันเทคโนโลยีมีความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว และหลายอาชีพมีความเสี่ยงที่จะโดน เทคโนโลยีเข้ามาแทนที่ อาชีพคนขับรถ พนักงานขับรถ หรือ Driver เองก็มีโอกาสที่จะโดนแทนที่ได้ในไม่ช้าจาก 3 สิ่งที่กำลังจะมีบทบาทสำคัญในอนาคต ไม่ว่าจะเป็น 

การเข้ามาของระบบขนส่งสาธารณะรูปแบบใหม่ 

ทั้งรถไฟฟ้า รถรางเบา ที่มีการเข้าถึงง่ายและสามารถเชื่อมต่อแหล่ง Office กับแหล่งที่อยู่อาศัยได้มากขึ้น ทำให้พฤติกรรมของผู้บริโภคเปลี่ยนไป  

รถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

ปัจจุบันนอกจาก รถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้า และ พลังงานผสมอย่างเครื่องยนต์ไฮน์บริดแล้ว ในอนาคตอาจะมีรถยนต์พลักงานน้ำหรือไฮโดรเจนเข้ามาอีก ทำให้เหล่า Driver หรือแม้แต่ผู้ใช้รถเองต้องเรียนรู้และปรับตัวในการใช้งานรถยนต์รุ่นใหม่ๆให้มากขึ้น เพื่อให้สามารถรักษาคุณภาพในการทำงานและพัฒนาศักยภาพของตัวเองอยู่ตลอดเวลา  

ปัจจัยด้านเทคโนโลยีในการนำทาง 

แอพลิเคชั่นนำทางต่างๆจะต้องมีการพัฒนาระบบให้สามารถอำนวยความสะดวกในการเดินทางได้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นระบบคำนวณเวลาในการเดินทาง ระบบนำทางที่สามารถคาดการณ์สถาณการณ์บนเส้นทางได้ ว่ามีแนวโน้มที่จะรถติด กี่นาที กี่ชั่วโมง และ สามารถคำนวนเส้นทางใหม่ๆให้ได้ทันที รวมไปถึงระบบ AI ที่สามารถสนทนากับผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารได้ ซึ่งค่ายรถยนต์แต่ละค่ายพยายามที่จะพัฒนา AI ของตัวเองเข้ามาเป็นตัวช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทาง ทั้งให้ข้อมูลด้านต่างๆ แจ้งเตือนตารางนัดหมายงาน ซึ่งในอนาคต AI อาจกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราก็เป็นไปได้  

จากที่กล่าวมาข้างต้น อาจะทำให้ทักษะและความชำนาญบางอย่างของ พนักงานขับรถนั้นอาจะไม่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าอีกต่อไป 

ความสำคัญของ อาชีพDriver กับโลกอนาคต 

อนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนและไม่มีใครสามารถคาดการณ์ได้อย่างถูกต้อง 100% แต่สิ่งที่สามารถตอบได้ในปัจจุบันคือ AI และ เทคโนโลยีต่างๆที่ทั่วโลกกำลังพัฒนามาแข่งขันกันอย่างดุเดือนนั้น ก็ไม่สามารถเข้ามาแทนที่มนุษย์ได้ 100% โดยเฉพาะอาชีพ Driverหรือพนักงานขับรถ เพราะต่อให้วิธีการ ในการเดินทางของมนุษย์จะเปลี่ยนรูปแบบไปแค่ไหน แต่การได้มีเพื่อนร่วมทางที่ดี ก็เป็นสิ่งที่มนุษย์ขาดไม่ได้เช่นกัน และนี่คือ 5 เหตุผลที่ทำให้ อาชีพ Driver ยังคงมีความสำคัญกับโลกในอนาคต

 1. มีความเชี่ยวชาญละสามารถยืดหยุ่นได้มากกว่า : Drivers หรือ พนักงานขับรถสามารถปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ บนท้องถนนได้ดีกว่าระบบขับขี่อัตโนมัติ หรือเทคโนโลยีต่างๆ ที่ต้องมีข้อกำหนดเข้ามาเป็นตัวแปรสำคัญ เช่น ระบบเบรคอัตโนมัติจพทำงานก็ตือเมื่อ รถวิ่งเกิน 20km/h แต่ถ้าหากเป็นพนักงานขับรถหรือ Driverสามารถตัดสินใจในสถาณการณืดังกล่าวได้ดีกว่า ว่าจะเบรค หลบสิ่งขีดหวาง หรือ เลือกชะลอเพื่อผ่านสถาณการณืนั้นไป นอกจากนี้ยังมีสถาณการณ์อื่นๆที่ ต้องอาศัยความสามารถของพนักงานขับรถในการรับมือ เช่น สภาพอากาศเลวร้าย อุบัติเหตุ หรือการจราจรติดขัด ซึ่งระบบขับขี่อัตโนมัติยังไม่สามารถทดแทนได้ 
 1. การบริการที่มากกว่า : พนักงานขับรถสามารถสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าด้วยการบริการที่มากกว่า เป็นส่วนตัวมากกว่าและใส่ใจรายละเอียดของลูกค้าได้มากกว่าเทคโนโลยี พนักงานขับรถที่มีประสบการณ์สูงสามารถตอบคำถามและให้ข้อมูลในเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับเส้นทาง สถานที่ต่างๆ หรือ สามารถให้คำปรึกษาในเรื่องที่เป็นส่วนตัว และสามารถเก็บความลับได้ดีกว่า ซึ่งทักษะต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญ ที่เทคโนโลยีไม่สามารถเข้ามาแทนที่ได้ นอกจากนี้ยังรวมไปถึงงานบริการด้านอื่นๆเช่น การขนสัมภาระ หรือจัดการกับปัญหาต่างๆ ระหว่างการเดินทาง หรือลูกค้าสามารถวานให้จัดการเรื่องอื่นๆแทนตนเองได้ 
 1. ความปลอดภัย : การมีพนักงานขับรถที่ผ่านมาตรฐานการฝึกอบรมอย่างดี สามารถขับขี่ได้อย่างปลอดภัยและปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด จะช่วยลดความเสี่ยงในด้านต่างๆ ทั้งการเกิดอุบัติเหตุ การสูญเสียในชีวิตและทัพย์สิน และยังสามารถช่วยดูแลความปลอดภัยของสินค้าหรือของสำคัญต่างๆได้ และเป็นส่วนสำคัญ ในการช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้บริการในส่วนของ ผู้บริหาร บริษัทห้างร้านต่างๆ ที่เลือกใช้บริการ พนักงานขับรถส่วนกลาง พนักงานขับรถรับ-ส่ง หรือ Shuttle bus เป็นต้น  
 1. ช่วยประหยัดต้นทุนในระยะยาว : ในปัจจุบัน เทคโนโลยีการขับขี่อัตโนมัติ หรือรถยนต์ที่มีระบบช่วยในการขับขี่นั้นยังมีราคาสูงอยู่ การจ้างพนักงานขับรถ หรือ Driverที่มีความสามารถและมีคุณภาพ อาจมีค่าใช้จ่ายน้อยกว่าการลงทุนในระบบ เพราะพนักงานขับรถสามารถทำงานได้หลายอย่างนอกเหนือจากการขับขี่ เช่น การขนสำภาระ หรือขนถ่ายสินค้า การจัดเตรียมเอกสาร หรือการติดต่อประสานงานต่างๆ รวมไปถึงสามารถทำงานต่างๆที่เกี่ยวกับรถเช่น ดูแลรถตามรอบ Service เดินทางไปยังรับ-ส่งบุตรหลาน และทำธุระสำคัญต่างๆแทนได้ 
 1. จุดอ่อนของการพัฒนาเทคโนโลยี : เทคโนโลยีต่างๆล้วนมีจุดอ่อนที่ผู้พัฒนายังไม่สามารถแก้ไขได้ นั่นคือ ข้อจำกัดในด้านต่างๆ ไ่ว่าจะเป็น เงือนไขในการทำงาน ข้อกำหนดในเรื่องของความปลอดภัย เป็นต้น ซึ่งการที่จะพัฒนาเทคโนโลยีให้ดีขึ้นได้นั้นต้องผ่านการทดสอบอย่างหนักหน่วง จากผู้ใช้งานจริง ดังนั้นการพัฒนาระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ก็ต้องอาศัย อาชีพDriver หรือ พนักงานขับรถในการทดสอบระบบต่างๆ และหากได้พนักงานขับรถที่มีความสามารถ มีประสบการณ์สูง และมีความชำนาญในการใช้เทคโนโลยีต่างๆเข้ามาช่วยพัฒนาระบบ จะยิ่งสผลดีในภาพรวม และเป็นการช่วยยกระดับทั้งการให้บริการ และ การพัฒนาระบบช่วยเหลือในการขับขี่ ที่จะส่งผลให้ผู้โดยสารได้รับความปลอดภัยและประโยชน์สูงสุด  

เกี่ยวกับเรา SO PEOPLE  

เราคือ ผู้ให้บริการ Outsourcing Service ด้านการจัดหาบุคลากรมืออาชีพ ภายใต้
บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) หรือ SO บริษัท Outsource ชั้นนำที่มีพาร์ทเนอร์ด้านเทคโนโลยีระดับโลก ใช้โมเดล Tech-enabled outsourcing solution เข้ามาพัฒนาธุรกิจให้มีประสิทธิภาพแบบครบวงจรหนึ่งเดียวในตลาดหลักทรัพย์ไทย เรามีบริการที่สามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการในการทำธุรกิจของคุณ ด้วยฐานข้อมูลผู้สมัครที่มีคุณภาพกว่า 200,000 รายบน database มีทักษความสามารถที่หลากหลาย พร้อมส่งมอบบุคลากรที่ใช่ให้กับธุรกิจของคุณ และ นอกจากนี้เรายังมี benefit อื่นๆที่พร้อมให้คุณได้มากว่าอาทิเช่น    

 • มีพนักงานพร้อมเริ่มงานภายใน 3 วัน     
 • มีการอบรมพัฒนาศัยภาพพนักงานในระหว่างสัญญา   
 • สามารถส่งคนทดแทนได้ กรณีพนักงานขาดงาน,มาสาย หรือ ลางานในกรณีต่างๆ  
 • มีเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าตลอดอายุสัญญา   
 • มีบริการที่ยืดหยุ่นตอบสนองต่อทุกการเปลี่ยนแปลงในการทำธุรกิจ     

นอกจากนี้เรายังผสานเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาร่วมในการออกแบบการให้บริการ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็น     

  irecruit : ระบบจัดเก็บข้อมูลผู้สมัคร ที่สามารถจำแนก ทักษะความสามารถในด้านต่างๆ รวมไปถึงผลการทดสอบและการฝึกอบรมรายบุคคล ประมวลผลออกมาในรูปแบบของ Resume ช่วยให้เราสามารถหา “คนที่ใช่” ได้ง่ายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

  TIKTRACK : แอปพลิเคชันระบบจัดการงานด้านบุคลากร ที่ครบจบในแอพเดียวเช่น การลงเวลา เข้า-ออกงาน การลางาน ตรวจเช็ควันหยุดต่างๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยเราได้ออกแบบตัวแอปพลิเคชัน นให้สามารถใช้งานได้ง่ายและสามารถเข้าถึงข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ (Realtime)     

  VMS : ระบบบริหารจัดการยานพาหนะ ทั้งส่วนบุคคลและส่วนกลาง เช่นระบบในการการจองรถ การติดตามสถานะต่างๆ การจัดการเอกสาร ภาษี พรบ. รวมไปถึงการแจ้งเตือนการซ่อมบำรุง     

  DASHBOARD : หน้าต่างแสดงข้อมูลสรุปผลการปฏิบัติงานของพนักงานแบบ (Realtime) ช่วยให้ลูกค้าสามารถวิเคาระห์ข้อมูลต่างๆได้ง่ายขึ้น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้มากขึ้น  

สรุป

คำว่า “Driver” เป็นมากกว่าแค่ตำแหน่งพนักงานขับรถ แต่เป็นตัวแทนของมาตรฐานการให้บริการระดับสูงที่ SO PEOPLE มุ่งมั่นพัฒนา ให้บุคลากรของเรามีคุณภาพ ด้วยการส่งเสริมทักษะความสามารถด้านบุคลิกภาพ เทคโนโลยี Service mind และส่งเสริมประสบการณ์และสวัสดิการณ์ในด้านต่างๆ เพื่อให้ บุคลากรของเรามีคุณภาพชีวิตที่ดี และส่งต่อบุคลากรคุณภาพให้กับลูกค้าของเรา

ช่องทางติดต่อ

SO PEOPLE
บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)

329 ม.10 กุศลส่งสามัคคี ซ.1 ถ.รถรางสายเก่า ตำบล สำโรง อำเภอพระประแดง จังหวัด สมุทรปราการ 10130
โทร : 02-363-9300 ต่อ 1103