บริษัทจัดหาพนักงาน ที่มอบ Service Mind หัวใจสำคัญที่เหนือกว่า AI & Automation

บริษัทจัดหาพนักงาน

แม้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) และระบบอัตโนมัติ (Automation) กำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญในภาคธุรกิจมากขึ้น แต่ Service Mind กลับกลายเป็นหัวใจสำคัญ ที่ช่วยให้ธุรกิจของคุณโดดเด่นเหนือคู่แข่ง So People บริษัทจัดหาพนักงาน เชื่อว่า การบริการที่ดีเลิศ เปรียบเสมือนกุญแจสำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจของคุณก้าวไปสู่ความสำเร็จ ธุรกิจที่ต้องอาศัยพนักงานคอยส่งมอบบริการให้กับลูกค้า การปลูกฝัง Service Mind ให้กับพนักงานทุกคนจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง 

หลายคนอาจมองข้ามความสำคัญของ “Service Mind” หรือ “หัวใจบริการ” แต่แท้จริงแล้ว Service Mind ยังคงเป็นหัวใจสำคัญที่ช่วยให้ธุรกิจของคุณโดดเด่น เป็นที่น่าจดจำ สร้างความประทับใจให้กับลูกค้า และนำไปสู่ความสำเร็จให้ธุรกิจอย่างยั่งยืน

Service Mind   คืออะไร? 

Service Mind คือ หัวใจของการบริการที่ดี หมายถึง ความตั้งใจ มุ่งมั่น ใส่ใจ และเต็มใจที่จะให้บริการลูกค้าอย่างดีที่สุด มุ่งเน้นสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า

S

Smile (ยิ้ม) = ยิ้มแย้ม แจ่มใส ในการบริการ เพื่อสร้างความรู้สึกดีๆให้เกิดขึ้นกับลูกค้า

E

Enthusiasm (ความกระตือรือร้น) = ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น พร้อมให้ความช่วยเหลือทุกเมื่อ

R

Rapidness (ความรวดเร็ว) = มีความกระฉับกระเฉง การบริการอย่างรวดเร็ว ทันท่วงที

V

Value (การบริการให้มีคุณค่า) = สร้างคุณค่าในงานบริการ ที่จะช่วยให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ

I

Impression (สร้างความประทับใจแรกพบ) = บริการอย่างประทับใจ แสดงถึงความมีจิตใจในการบริการ

C

Courtesy (ความอ่อนน้อมถ่อมตน) = ความสุภาพอ่อนน้อม มีใจรักในงานบริการ ทำให้ลูกค้ารู้สึกประทับใจ

E

Endurance (ความอดทน) = มีความอดทน ต้องรู้จักจัดการและควบคุมอารมณ์

M

Make Believe (การมีความเชื่อในงานที่ทำ) = มีความเชื่อในสิ่งที่ถูกต้อง มีความสุขและรักในงานบริการ

I

Insist (ยืนหยัดในสิ่งที่ทำ) = มีความมุ่งมั่นยืนหยัดในสิ่งที่ทำ ไม่ท้อถอยต่ออุปสรรคที่พบเจอ

N

Necessitate (เพราะลูกค้าคือคนสำคัญ) = ทำให้ลูกค้าทุกคนเป็นคนพิเศษ ไม่แบ่งแยกหรือเลือกบริการ

D

Devote (ทุ่มเทและเอาใจใส่ต่องานบริการ) = ทำอย่างเต็มความสามารถ ทุ่มเททำงานด้วยใจ

ในยุค AI & Automation ทำไม Service Mind ยังสำคัญกับ บริษัทจัดหาพนักงาน

 • สร้างประสบการณ์ที่เหนือกว่า: แม้ AI จะทำงานได้อย่างรวดเร็ว แต่ไม่สามารถทดแทนความใส่ใจ ความเข้าใจ และการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้าได้เท่ากับมนุษย์ที่มี Service Mind
 • สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า: Service Mind ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และความรู้สึกผูกพันระหว่างลูกค้ากับธุรกิจ
 • แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า: พนักงานที่มี Service Mind สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่ง AI ยังไม่สามารถทดแทนได้
 • สร้างความประทับใจ : การบริการที่ยอดเยี่ยมจากพนักงานที่มี Service Mind สามารถสร้างความประทับใจที่ลูกค้าไม่สามารถลืมเลือนได้
 • สร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง: ในยุคที่ AI & Automation แพร่หลาย Service Mind กลายเป็นจุดแข็งที่ช่วยให้ธุรกิจของคุณแตกต่างจากคู่แข่ง

การเสริม Service Mind ให้กับพนักงานในยุค AI & Automation:

 • เน้นทักษะด้าน Soft Skills: พัฒนา Soft Skills เช่น ทักษะการสื่อสาร ทักษะการแก้ไขปัญหา และทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น
 • ส่งเสริมให้พนักงานเป็นที่ปรึกษา: พัฒนาศักยภาพของพนักงานให้เป็นที่ปรึกษา สามารถให้คำแนะนำ และแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้อย่างตรงจุด
 • สร้างวัฒนธรรมองค์กรที่เน้น Service Mind: ผู้นำองค์กรต้องเป็นตัวอย่างที่ดี แสดงให้เห็นถึง Service Mind ที่ชัดเจน
 • ฝึกอบรมพนักงาน: จัดอบรมพนักงานเกี่ยวกับ Service Mind เทคนิคการบริการลูกค้า การสื่อสาร และการแก้ปัญหา
 • ส่งเสริมการเรียนรู้: สนับสนุนให้พนักงานเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ พัฒนาตนเอง
 • ให้รางวัล: มอบรางวัลให้กับพนักงานที่มี Service Mind ดีเยี่ยม
 • สร้างโอกาสให้พนักงานใช้ Service Mind: มอบหมายงานที่ต้องใช้ Service Mind ให้กับพนักงาน

So People บริษัทจัดหาพนักงาน ให้ความสำคัญของ กลยุทธ์การปลูกฝัง Service Mind ให้กับพนักงานในยุค AI & Automation และยังมีกระบวนการคัดสรรพนักงานกว่า 8 ขั้นตอน จนไปสู่กระบวนการส่งมอบพนักงานที่ดีที่สุด และเหมาะสมต่อการทำงานในแต่ละตำแหน่งตามที่ลูกค้าต้องการ

8 ขั้นตอนคัดสรรพนักงาน จาก บริษัทจัดหาพนักงาน 

ที่มีเจ้าหน้าที่ดูแลทุกขั้นตอน จนสิ้นสุดไปเป็น Resume ให้กับลูกค้าของเรา

 1. Check Document ตรวจสอบเอกสารต่างๆของพนักงาน มั่นใจได้ว่าเอกสารและข้อมูลทุกอย่างถูกต้อง
 2. First Interview สัมภาษณ์พนักงานเบื้องต้น เพื่อประเมินภาพรวมพื้นฐานของพนักงาน
 3. Ms. Office Test ทดสอบการใช้งาน Microsoft Office ระดับพื้นฐาน เพื่อคัดกรองความสามารถ
 4. Eng Skill วัดระดับความสามารถทางภาษา หากต้องการพนักงานที่มีทักษะ เราจัดหาให้ได้ 
 5. Behavior test DISC การคัดทัศนะคติ เพื่อประเมินพฤติกรรมไปสู่ความเหมาะสมในการทำงาน
 6. Interview with Specialist สัมภาษณ์พนักงานโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้มั่นใจในทักษะเฉพาะของพนักงาน
 7. Crime Records Check การตรวจประวัติอาชญากรรม เพื่อความปลอดภัยและคามมั่นใจ
 8. Old work History Check ตรวจสอบประวัติจากที่ทำงานเดิม เพื่อยืนยันและเช็คพฤติกรรมของพนักงาน

เพราะเราเข้าใจดีว่า

 • ในยุคดิจิทัล AI & Automation ไม่ได้ตอบโจทย์ทุกความต้องการ
 • พนักงานที่มี Service Mind ต่างหากที่สร้างความประทับใจให้ลูกค้า
 • Service Mind คือหัวใจสำคัญที่ขับเคลื่อนธุรกิจให้ก้าวไกล

So People จึงพร้อมคัดสรรบุคลากรที่มี Service Mind ล้ำเลิศ ใส่ใจลูกค้า เข้าใจธุรกิจของคุณ

ด้วยบริการที่ครบวงจร

✅ คัดกรองคุณสมบัติ ตรงตามความต้องการ

✅ ดูแลจัดการพนักงานจนพร้อมเริ่มงาน

✅ จัดการเอกสาร พร้อมบริหารจัดการทุกเรื่องพนักงาน

✅ บริหารจัดการความเสี่ยงทุกอย่างแทนคุณ

✅ ออกแบบและมอบ Solutions ที่ดีที่สุดให้ธุรกิจ 

✅ เป็นพันธมิตรที่ไว้ใจได้ มุ่งมั่นสู่ความสำเร็จร่วมกับคุณ

สอบถามเพิ่มเติม

เกี่ยวกับเรา SO PEOPLE  

เราคือ ผู้ให้บริการ Outsourcing Service ด้านการจัดหาบุคลากรมืออาชีพ ภายใต้
บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) หรือ SO บริษัท Outsource ชั้นนำที่มีพาร์ทเนอร์ด้านเทคโนโลยีระดับโลก ใช้โมเดล Tech-enabled outsourcing solution เข้ามาพัฒนาธุรกิจให้มีประสิทธิภาพแบบครบวงจรหนึ่งเดียวในตลาดหลักทรัพย์ไทย เรามีบริการที่สามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการในการทำธุรกิจของคุณ ด้วยฐานข้อมูลผู้สมัครที่มีคุณภาพกว่า 200,000 รายบน database มีทักษความสามารถที่หลากหลาย พร้อมส่งมอบบุคลากรที่ใช่ให้กับธุรกิจของคุณ และ นอกจากนี้เรายังมี benefit อื่นๆที่พร้อมให้คุณได้มากว่าอาทิเช่น    

 • มีพนักงานพร้อมเริ่มงานภายใน 3 วัน     
 • มีการอบรมพัฒนาศัยภาพพนักงานในระหว่างสัญญา   
 • สามารถส่งคนทดแทนได้ กรณีพนักงานขาดงาน,มาสาย หรือ ลางานในกรณีต่างๆ  
 • มีเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าตลอดอายุสัญญา   
 • มีบริการที่ยืดหยุ่นตอบสนองต่อทุกการเปลี่ยนแปลงในการทำธุรกิจ     

นอกจากนี้เรายังผสานเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาร่วมในการออกแบบการให้บริการ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็น     

  irecruit : ระบบจัดเก็บข้อมูลผู้สมัคร ที่สามารถจำแนก ทักษะความสามารถในด้านต่างๆ รวมไปถึงผลการทดสอบและการฝึกอบรมรายบุคคล ประมวลผลออกมาในรูปแบบของ Resume ช่วยให้เราสามารถหา “คนที่ใช่” ได้ง่ายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

  TIKTRACK : แอปพลิเคชันระบบจัดการงานด้านบุคลากร ที่ครบจบในแอพเดียวเช่น การลงเวลา เข้า-ออกงาน การลางาน ตรวจเช็ควันหยุดต่างๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยเราได้ออกแบบตัวแอปพลิเคชัน นให้สามารถใช้งานได้ง่ายและสามารถเข้าถึงข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ (Realtime)     

  VMS : ระบบบริหารจัดการยานพาหนะ ทั้งส่วนบุคคลและส่วนกลาง เช่นระบบในการการจองรถ การติดตามสถานะต่างๆ การจัดการเอกสาร ภาษี พรบ. รวมไปถึงการแจ้งเตือนการซ่อมบำรุง     

  DASHBOARD : หน้าต่างแสดงข้อมูลสรุปผลการปฏิบัติงานของพนักงานแบบ (Realtime) ช่วยให้ลูกค้าสามารถวิเคาระห์ข้อมูลต่างๆได้ง่ายขึ้น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้มากขึ้น  

สรุป

Service Mind คือ หัวใจของการบริการที่ดี หมายถึง ความตั้งใจ มุ่งมั่น ใส่ใจ และเต็มใจที่จะให้บริการลูกค้าอย่างดีที่สุด มุ่งเน้นสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า ในยุคดิจิทัลที่ AI & Automation เข้ามามีบทบาทสำคัญ แต่ Service Mind ยังคงเป็นหัวใจสำคัญที่ขับเคลื่อนธุรกิจให้ก้าวไกล So People เข้าใจดีว่า พนักงานที่มี Service Mind ต่างหากที่สร้างความประทับใจให้ลูกค้า เราจึงพร้อมคัดสรรบุคลากรที่มี Service Mind ล้ำเลิศ ใส่ใจลูกค้า เข้าใจธุรกิจของคุณ