บริหารจัดการ “พนักงาน” ให้ลงตัวปิด ปัญหาธุรกิจ “คนล้น-คนขาด”

ปัญหาธุรกิจ คนล้น-งานล้น

ปัญหาธุรกิจ มีให้พบเห็นกันอยู่เสมอไป แต่ธุรกิจหลายแห่งกำลังเผชิญปัญหาการวางแผนกำลังคนในแต่ละเดือนที่มีความต้องการใช้จำนวนไม่เท่ากัน บางเดือนคนขาดจนทำให้งานล้นมือ บางเดือนก็เหลือพนักงานเยอะจนคนล้นงาน ปัญหานี้ส่งผลต่อต้นทุน ประสิทธิภาพ และ การวางแผน ดังนั้นการจัดสรรทรัพยากรมนุษย์อย่างเหมาะสมจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จและความยั่งยืนของธุรกิจในระยะยาว

ปัญหาธุรกิจ ที่เกิดขึ้นจากการที่คุณต้องใช้จำนวนพนักงานไม่เท่ากัน
ในแต่ละช่วง

 • ความผันผวนของปริมาณงาน: ธุรกิจบางประเภทมีปริมาณงานที่ผันผวนตามฤดูกาล เทรนด์ หรือแคมเปญ ส่งผลต่อความต้องการพนักงานที่ไม่เท่ากัน
 • การคาดการณ์ความต้องการพนักงาน: การคาดการณ์ความต้องการพนักงานที่แม่นยำทำได้ยาก ส่งผลต่อการจ้างพนักงานที่ไม่เพียงพอหรือมากเกินไป
 • ต้นทุน: การจ้างพนักงานประจำนวนมากเกินไปในช่วงที่มีงานล้นมือ ส่งผลต่อต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น
 • ประสิทธิภาพ: การจ้างพนักงานไม่เพียงพอในช่วงที่มีงานล้นมือ ส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงาน และอาจทำให้ลูกค้าไม่พอใจ
 • สภาพการจ้างตามกฏหมายแรงงาน: ในการปรับสภาพการจ้างงานที่ต้องเปลี่ยนแปลงอยู่เป็นประจำ   

ตัวอย่าง ปัญหาธุรกิจ การผลิตรถยนต์

สถานการณ์ความผันผวนตามฤดูกาล

 • ช่วงฤดูท่องเที่ยว: ยอดขายรถยนต์พุ่งสูง ต้องการพนักงานจำนวนมากเพื่อเพิ่มกำลังการผลิต
 • ช่วงโลว์ซีซั่น: ยอดขายรถยนต์ต่ำ ต้องการพนักงานจำนวนน้อย

สถานการณ์การเปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่

 • ช่วงก่อนเปิดตัว: ต้องการพนักงานจำนวนมากเพื่อเตรียมการผลิต
 • หลังเปิดตัว: ยอดขายอาจผันผวน ต้องการพนักงานน้อยลง

ตัวอย่าง ปัญหาธุรกิจ บริการ เช่น ห้างสรรพสินค้า

สถานการณ์ความผันผวนตามฤดูกาล

 • ช่วงวันหยุด เทศกาล: ต้องการพนักงานในตำแหน่งต่างเพิ่มขึ้น เพื่อรองรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ ไม่ว่าจำเป็น พนักงานประชาสัมพันธ์ , พนักงานต้อนรับ , พนักงานขาย , พนักงานแคชเชียร์ , พนักงานบริการลูกค้า , พนักงานรักษาความปลอดภัย และอื่นๆ
 • ช่วงวันธรรมดา: ลูกค้าเข้าใช้บริการลดน้อยลง จึงต้องการพนักงานในตำแหน่งต่างๆลดน้อยลง

สถานการณ์เมื่อมีกิจกรรมทางการตลาด

 • ช่วงที่มีกิจกรรมส่งเสริมการขาย: ต้องการพนักงานในตำแหน่งต่างๆเพิ่มขึ้น และจะเป็นต้องมีพนักงานในส่วนของการตลาด เพื่อจัดทำกิจกรรมส่งเสริมการขายให้บรรลุเป้าหมาย
 • หลังจบกิจกรรม: ความต้องการในการใช้พนักงานในส่วนการตลาดลดน้อยลง บางส่วนอาจไม่จำเป็นต้องใช้พนักงานในส่วนนี้

เมื่อเกิดสถานการณ์เหล่านี้ ธุรกิจคุณจะจัดการอย่างไร ?

จ้างพนักงานมารอไว้ ?

หาพนักงานแบบกระทันหันเมื่อจำเป็นต้องใช้ ?

ลองมาดูข้อเปรียบเทียบ :

ด้านต้นทุน

 • การจ้างพนักงานมารอไว้ก่อน: อาจมีต้นทุนการจ้างงานที่สูงกว่า เนื่องจากต้องจ่ายเงินเดือน สวัสดิการ และผลประโยชน์อื่นๆ แม้ในช่วงที่ไม่มีงานทำก็ตาม
 • การหาพนักงานกระทันหัน: ช่วยลดต้นทุนเนื่องจากจ้างพนักงานเฉพาะเมื่อมีความต้องการ แต่อาจมีต้นทุนเพิ่มเติมจากการต้องหาพนักงานในระยะเวลาสั้นๆ หรือต้องจ่ายค่าแรงสูงกว่าปกติเพื่อดึงดูดให้พนักงานมาทำงาน

ด้านประสิทธิภาพ

 • การจ้างพนักงานมารอไว้ก่อน: สามารถเพิ่มประสิทธิภาพได้ เนื่องจากพนักงานมีเวลาปรับตัวและเรียนรู้งาน ทำให้พร้อมที่จะทำงานได้อย่างเต็มที่เมื่อมีความต้องการ
 • การหาพนักงานกระทันหัน: อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพ เนื่องจากต้องใช้เวลาในการฝึกอบรมและปรับตัว ซึ่งอาจทำให้การทำงานไม่เต็มประสิทธิภาพในช่วงแรก

ด้านการบริการลูกค้า

 • การจ้างพนักงานมารอไว้ก่อน: ช่วยให้บริการลูกค้าอย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ เนื่องจากพนักงานมีความคุ้นเคยกับงานและสามารถตอบสนองความต้องการได้ทันท่วงที
 • การหาพนักงานกระทันหัน: อาจส่งผลกระทบต่อการบริการลูกค้า เนื่องจากการขาดความต่อเนื่องและการต้องปรับตัวของพนักงานใหม่

ด้านการบริหารจัดการพนักงาน

 • การจ้างพนักงานมารอไว้ก่อน: ช่วยให้การบริหารจัดการพนักงานเป็นไปอย่างราบรื่น เนื่องจากสามารถวางแผนและปรับใช้ทรัพยากรได้ตามความต้องการ แต่ก็ต้องแลกกับการบริหารจัดการพนักงานในจำนวนที่มากกว่าเดิม
 • การหาพนักงานกระทันหัน: อาจทำให้การบริหารจัดการพนักงานซับซ้อนขึ้น เนื่องจากต้องตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและการจัดสรรทรัพยากรอาจไม่เพียงพอ

ด้านการสรรหาพนักงาน

 • การจ้างพนักงานมารอไว้ก่อน: ช่วยลดความเร่งด่วนและความกดดันในการสรรหาพนักงาน เนื่องจากสามารถวางแผนการสรรหาได้ล่วงหน้า แต่ต้องใช้ระยะเวลาในการสรรหาพนักงานที่มากขึ้น จากจำนวนพนักงานที่ต้องการมาก ซึ่งอาจทำให้เสียเวลาไปกับกระบวนการนี้
 • การหาพนักงานกระทันหัน: อาจเพิ่มความท้าทายในการสรรหาพนักงาน เนื่องจากต้องหาพนักงานที่มีคุณภาพในระยะเวลาสั้นๆ และอาจต้องเผชิญกับการแข่งขันสูงในตลาดแรงงาน และด้วยความเร่งรีบนี้ก็มาพร้อมความเสี่ยงในการสรรหา ในหลายๆเรื่อง ทั้งเรื่องเวลาในการสรรหากับเวลาที่ต้องการใช้ ทั้งจำนวน และคุณสมบัติพนักงาน ความเสี่ยงเหล่านี้สามารถส่งผลต่อการดำเนินงานของธุรกิจคุณได้

ทุกปัญหา So People คือทางออก :

 • หมดกังวลเรื่องการ เพิ่ม-ลด จำนวนพนักงาน สามารถปรับจำนวนพนักงานได้ตามที่คุณต้องการ
 • หากไม่สามารถประมาณการได้ว่าต้องใช้จำนวนพนักงานเท่าไหร่ เราพร้อมเป็นที่ปรึกษาในการช่วยวางแผนให้คุณได้
 • หากต้องการพนักงานด่วน เร่งรีบในการหาพนักงาน เราสามารถสรรหาให้คุณได้อย่างรวดเร็ว ด้วยความสามารถในการเข้าถึงฐานข้อมูลพนักงานกว่า 200,000 คน พร้อมกับการใช้ Technology เข้ามาช่วยให้ประสิทธิภาพการสรรหาดียิ่งขึ้น
 • ไม่ต้องกังวลเรื่องประสิทธิภาพพนักงาน เราใส่ใจทุกการสรรหา พนักงานของเราทุกคนผ่านการอบรมและทดสอบจากผู้เชี่ยวชาญ​ พร้อมส่งมอบให้คุณ

ติดต่อขอรับบริการคลิกเลย 

เกี่ยวกับเรา SO PEOPLE  

เราคือ ผู้ให้บริการ Outsourcing Service ด้านการจัดหาบุคลากรมืออาชีพ ภายใต้
บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) หรือ SO บริษัท Outsource ชั้นนำที่มีพาร์ทเนอร์ด้านเทคโนโลยีระดับโลก ใช้โมเดล Tech-enabled outsourcing solution เข้ามาพัฒนาธุรกิจให้มีประสิทธิภาพแบบครบวงจรหนึ่งเดียวในตลาดหลักทรัพย์ไทย เรามีบริการที่สามารถตอบโจทย์ทุกความต้องการในการทำธุรกิจของคุณ ด้วยฐานข้อมูลผู้สมัครที่มีคุณภาพกว่า 200,000 รายบน database มีทักษความสามารถที่หลากหลาย พร้อมส่งมอบบุคลากรที่ใช่ให้กับธุรกิจของคุณ และ นอกจากนี้เรายังมี benefit อื่นๆที่พร้อมให้คุณได้มากว่าอาทิเช่น    

 • มีพนักงานพร้อมเริ่มงานภายใน 3 วัน     
 • มีการอบรมพัฒนาศัยภาพพนักงานในระหว่างสัญญา   
 • สามารถส่งคนทดแทนได้ กรณีพนักงานขาดงาน,มาสาย หรือ ลางานในกรณีต่างๆ  
 • มีเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าตลอดอายุสัญญา   
 • มีบริการที่ยืดหยุ่นตอบสนองต่อทุกการเปลี่ยนแปลงในการทำธุรกิจ     

นอกจากนี้เรายังผสานเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามาร่วมในการออกแบบการให้บริการ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเป็น     

  irecruit : ระบบจัดเก็บข้อมูลผู้สมัคร ที่สามารถจำแนก ทักษะความสามารถในด้านต่างๆ รวมไปถึงผลการทดสอบและการฝึกอบรมรายบุคคล ประมวลผลออกมาในรูปแบบของ Resume ช่วยให้เราสามารถหา “คนที่ใช่” ได้ง่ายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น 

  TIKTRACK : แอปพลิเคชันระบบจัดการงานด้านบุคลากร ที่ครบจบในแอพเดียวเช่น การลงเวลา เข้า-ออกงาน การลางาน ตรวจเช็ควันหยุดต่างๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือ โดยเราได้ออกแบบตัวแอปพลิเคชัน นให้สามารถใช้งานได้ง่ายและสามารถเข้าถึงข้อมูลได้แบบเรียลไทม์ (Realtime)     

  VMS : ระบบบริหารจัดการยานพาหนะ ทั้งส่วนบุคคลและส่วนกลาง เช่นระบบในการการจองรถ การติดตามสถานะต่างๆ การจัดการเอกสาร ภาษี พรบ. รวมไปถึงการแจ้งเตือนการซ่อมบำรุง     

  DASHBOARD : หน้าต่างแสดงข้อมูลสรุปผลการปฏิบัติงานของพนักงานแบบ (Realtime) ช่วยให้ลูกค้าสามารถวิเคาระห์ข้อมูลต่างๆได้ง่ายขึ้น ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้มากขึ้น  

สรุป

เมื่อธุรกิจต้องเผชิญปัญหาการวางแผนกำลังคนในแต่ละเดือนที่มีความต้องการใช้จำนวนไม่เท่ากัน จนทำให้บางเดือนคนขาดจนทำให้งานล้นมือ บางเดือนก็เหลือพนักงานเยอะจนคนล้นงาน จนทำให้เกิดปัญหาธุรกิจต่างๆตามมามากมาย แนวทางการแก้ไขของปัญหานี้คือ การจ้างบริษัทจัดหางานจากภายนอกเข้ามาช่วยเหลืออย่าง So People ที่จะเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหา รวมถึงเป็นที่ปรึกษาการบริหารจัดการให้คุณด้วย