ช่างเทคนิค / ช่างอาคาร

Slider

บริการช่างเทคนิค สัญญาระยะยาวรายปี


งานก่อสร้าง

งานก่อสร้าง

ขอบเขต : ดำเนินการปักเสา พาดสายไฟฟ้า

งานปรับปรุง บำรุง รักษาระบบไฟฟ้า

ขอบเขต : ซ่อมแซม และแก้ไขมิเตอร์ไฟฟ้าและหม้อแปลง

งานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง

งานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง

ขอบเขต : ซ่อมแซม และแก้ไข กระแสไฟฟ้าขัดข้อง

งานด้านมิเตอร์ และหม้อแปลง

ขอบเขต : ติดตั้งเพิ่มเติม และ ขยายพื้นที่สำหรับมิเตอร์ และหม้อแปลง

เงื่อนไขการให้บริการ

** ให้บริการในนามบริษัทฯ เท่านั้น **

 


สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร. 090-197-7917

   


ขอใบเสนอราคากับเรา