ช่างเทคนิค

Slider

บริการช่างเทคนิคของเรา


งานก่อสร้าง

งานก่อสร้าง

ขอบเขต : ดำเนินการปักเสา พาดสายไฟฟ้า

งานปรับปรุง บำรุง รักษาระบบไฟฟ้า

ขอบเขต : ซ่อมแซม และแก้ไขมิเตอร์ไฟฟ้าและหม้อแปลง

งานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง

งานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง

ขอบเขต : ซ่อมแซม และแก้ไข กระแสไฟฟ้าขัดข้อง

งานด้านมิเตอร์ และหม้อแปลง

ขอบเขต : ติดตั้งเพิ่มเติม และ ขยายพื้นที่สำหรับมิเตอร์ และหม้อแปลง


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณอำพร กิตติคุณานันท์

โทร. 092-252-7020

   


ขอใบเสนอราคากับเรา