ช่างเทคนิค / ช่างอาคาร

Slider

บริการช่างเทคนิค สัญญาระยะยาวรายปี


งานก่อสร้าง

งานก่อสร้าง

ขอบเขต : ดำเนินการปักเสา พาดสายไฟฟ้า

งานปรับปรุง บำรุง รักษาระบบไฟฟ้า

ขอบเขต : ซ่อมแซม และแก้ไขมิเตอร์ไฟฟ้าและหม้อแปลง

งานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง

งานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้อง

ขอบเขต : ซ่อมแซม และแก้ไข กระแสไฟฟ้าขัดข้อง

งานด้านมิเตอร์ และหม้อแปลง

ขอบเขต : ติดตั้งเพิ่มเติม และ ขยายพื้นที่สำหรับมิเตอร์ และหม้อแปลง

เงื่อนไขการให้บริการ

  1. ให้บริการในนามบริษัทฯ เท่านั้น
  2. ระยะเวลาการให้บริการข้ำต่ำ 1 ปี
  3. ให้บริการขั้นต่ำ 5 อัตราขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัท)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

คุณวราภรณ์ ปันชะศรี

โทร. 092-252-7020

   


ขอใบเสนอราคากับเรา