Training พนักงาน ดีกับองค์กรอย่างไร?

ทำไมต้อง Training

ปัจจุบันองค์กรชั้นนำหลายๆ องค์กรทั่วโลกก็หันมาให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมพนักงานกันเป็นอย่างมาก เพราะการ Training ไม่เพียงแต่จะเพิ่มศักยภาพให้พนักงาน แต่ยังส่งผลดีให้กับองค์กรซึ่งประกอบขึ้นจากคนโดยตรง เมื่อพนักงานในองค์กรมีศักยภาพที่ดี มีความรู้ความสามารถ และคุณภาพที่วัดผลได้ย่อมส่งผลดีและช่วยเสริมกำลังให้องค์กรมีแต้มต่อในการแข่งขันในตลาดได้มากยิ่งขึ้น การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถจึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง วิธีหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรก็คือ "การฝึกอบรม" เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถและเพิ่มทักษะของพนักงาน ให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพและได้ผลลัพธ์ที่ยั่งยืน และนี่คือ 6 เหตุผลว่าทำไมการ Training พนักงานถึงดีสำหรับองค์กร มาดูกันครับ

  1. ลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุแก่พนักงานและทรัพย์สิน

ประโยชน์ที่สามารถเห็นได้ชัดจากการฝึกอบรม โดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวกับฝ่ายการผลิตหรือพนักงานขับรถ คือการลดอุบัติเหตุและความผิดพลาดในการทำงาน การฝึกอบรมจะช่วยให้ผู้เข้ารับการอบรมตระหนักถึงความปลอดภัยในการทำงานและการขับขี่บนท้องถนน ซึ่งจะส่งผลอันดีโดยตรงให้กับองค์กรและสังคม

  1. ยกระดับการทำงานของพนักงานเพิ่มผลกำไรแก่องค์กร

พนักงานซึ่งได้รับการอบรมสามารถนำเคล็ดลับความรู้ ทักษะต่างๆ กลับมาใช้ในการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ทั้งทักษะการแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์รวมถึงความชำนาญในการปฏิบัติงาน

  1. ลดต้นทุนด้านเชื้อเพลิง

ปัญหาเรื่องค่าใช้จ่าย หลายบริษัทฯ อาจเคยประสบปัญหานี้ เพราะพนักงานบางคนอาจไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน่วยงานที่รับผิดชอบ อาจส่งผลเป็นงบประมาณที่บานปลายในภายหลังได้ การอบรมพนักงานจะช่วยให้ผู้เข้าอบรมได้รู้จักองค์กรของตัวเอง รู้จักทำความเข้าใจปัญหาและจัดการได้ดีขึ้น

  1. สร้างภาพลักษณ์ที่เป็นเลิศแก่องค์กรและตัวพนักงาน

มารยาทบนท้องถนนเป็นเรื่องสำคัญ คงไม่มีใครอยากเห็นพนักงานขับรถของตนเองขับรถไม่ดี โมโหแล้วควบคุมตัวเองไม่ได้ จนสร้างความเดือดร้อนบนท้องถนน อีกทั้งยังเสียภาพลักษณ์องค์กรอีกด้วย เพราะฉะนั้นการฝึกอบรมนอกจากจะช่วยให้รู้เรื่องกฎจราจร และวินัยในการขับรถแล้ว เรายังอบรมในเรื่องหลักปฏิบัติต่างๆ และการขับขี่ปลอดภัยอย่างมืออาชีพอีกด้วย

  1. ยืดอายุการใช้งานรถ และทรัพย์สินต่างๆ ขององค์กร

พนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมแล้ว จะทำให้เข้าใจและพัฒนาทักษะเกี่ยวกับการขับรถในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างปลอดภัย มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อทรัพย์สินและองค์กรได้มากยิ่งขึ้น

  1. มีส่วนรับผิดชอบสังคมด้วยการขับขี่ปลอดภัย

นอกจากการฝึกอบรมในแต่ละหลักสูตรจะสร้างความรู้ความชำนาญแก่พนักงานแล้ว ยังช่วยให้พนักงานรู้สึกผ่อนคลายจากสภาวะตึงเครียด ส่งเสริมพนักงานให้มีความก้าวหน้า ซึ่งสามารถช่วยให้พนักงานมีกำลังใจที่จะทำงานให้ดีมีประสิทธิภาพเพื่อองค์กร และยังส่งผลโดยตรงต่อสังคมต่อไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับคอร์สอบรมได้ที่

☎️ โทร: 092-262-4687

📲 LINE@ : https://line.me/R/ti/p/%40tsc7262w

🌎 เว็บไซต์ : www.siamrajoutsource.com