อบรม “THE TRAINER” บริษัท รุจโอฬารทรานสปอร์ต จำกัด

อบรม บจก.รุจโอฬารทรานสปอร์ต

เมื่อวันที่ 25 - 26 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา บริษัท สยามราชธานี จำกัด ( มหาชน) ได้ไปอบรมในหลักสูตร THE TRAINER (หลักสูตร 2 วัน) ให้กับ บริษัท รุจโอฬารทรานสปอร์ต จำกัด

THE TRAINER บจก.รุจโอฬารทรานสปอร์ต
THE TRAINER บจก.รุจโอฬารทรานสปอร์ต