Tik Track คืออะไร

แอพพลิเคชั่น “Tik Track” ผู้ช่วยคนใหม่ที่จะช่วยให้คุณติดตามพนักงานได้ง่าย และรวดเร็วยิ่งกว่า ซึ่ง Tik Track เป็นแอพพลิเคชั่นบันทึกเวลาเข้า – ออกงานผ่านโทรศัพท์มือถือ ไม่ต้องแสกนนิ้ว ตอกบัตร หรือเขียนบันทึกเข้างาน บริษัทยังติดตามการบันทึกของพนักงานได้แบบเรียลไทม์