เปลี่ยนเทรนด์การจ้างงานของบริษัทยุคโควิด ด้วยธุรกิจ Outsource

ปี 2022 เป็นปีที่มีความเปลี่ยนแปลงหลายๆ อย่าง ทั้งวิกฤตการณ์โควิด วิกฤติเศรษฐกิจ ดังนั้นการจ้างงานจึงปรับเปลี่ยนรูปแบบไปมาก มีการจ้างพนักงงานประจำน้อยลง มีการใช้บริการพนักงานจากบริษัท Outsource หรือการจ้างงานแบบรับเหมาบริการมากขึ้น

ลดต้นทุน และเพิ่มศักยภาพให้กับองค์กร ด้วยการจ้าง Outsource

ในปัจจุบัน การจ้าง Outsource เข้ามาทำงานในบริษัทกำลังเป็นที่นิยมมากขึ้น เพราะการจ้าง Outsource ทำให้บริษัทไม่ต้องแบกรับภาระในการดูแลบุคลากรที่ทำงานทั้งในส่วนของค่าแรง และสวัสดิการต่างๆ

5 เรื่องจริงที่ต้องเจอ หากบริหารทรัพยากรบุคคลไม่เป็นระบบ

ในองค์กรหรือบริษัทที่พึ่งจะเริ่มต้น การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพมีความสำคัญเป็นอย่างมากที่จะนำพาให้องค์กรหรือบริษัทนั้นๆ ไปสู่ความสำเร็จ ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายเลย เพราะงานบริหารเป็นงานที่ต้องแน่นความชำนาญ