So Club ขับปลอดภัย ตอน สภาวะล้อเหินน้ำ (Hydroplaning)

“SO Club…ขับปลอดภัย” EP.11 ขับรถหน้าฝน สิ่งที่อันตรายอย่างหนึ่งคือ แอ่งน้ำ ซึ่งให้รถเกิดอาการ “ล้อเหินน้ำ” ‼️ คืออะไร ป้องกันอย่างไร มาดูกันครับ

So Club ขับปลอดภัย ตอน การควบคุมรถ บนพื้นเปียก

“SO Club…ขับปลอดภัย” EP.10 เข้าสู่หน้าฝน ระวังถนนเปียก วันนี้มาดูกันว่า เราจะปฏิบัติอย่างไร
เมื่อต้องขับรถ บนถนนพื้นเปียก

So Club ขับปลอดภัย ตอน การเข้าโค้งตามหลักทฤษฎี

SO Club…ขับปลอดภัย EP.9 วันนี้ เรื่อง การเข้าโค้งตามหลักทฤษฎี เป็นอย่างไร หลักการแบบไหน มาดูกัน

So Club ขับปลอดภัย ตอน สัญลักษณ์ไฟเตือนกรองดักน้ำ

กลับมากับ “SO Club…ขับปลอดภัย” EP.8 ในเรื่อง สัญลักษณ์ไฟเตือน กรองดักน้ำ คืออะไร สำคัญอย่างไร…มาดูกันครับ

1 2