บริการ Outsource Service ดีต่อองค์กรคุณอย่างไร

ลูกค้าจะลดต้นทุน ในการที่ต้องจัดการกับปัญหาเอง และค่าใช้จ่าย โดยเฉพาะสวัสดิการพนักงาน ที่จะเพิ่มขึ้นในทุกๆ ปี เรามีกระบวนการสรรหาและคัดสรรเฉพาะแต่ละตำแหน่งโดยตรง ทำให้พนักงานที่เราจัดส่งให้มีคุณสมบัติตามที่ลูกค้าต้องการ 100%

Our Client

ปัจจุบันเราให้บริการ พนักงานขับรถผู้บริหาร “Executive Driver” กับลูกค้ากว่า 300 บริษัท ในหลายๆ ธุรกิจ ลูกค้าจึงมั่นใจได้ จากระสบการณ์การให้บริการด้าน “พนักงานขับรถผู้บริหาร”

1 11 12 13