เราให้ความสำคัญ เรื่องความปลอดภัยในการขับขี่

เพราะเราให้ความสำคัญ เรื่องความปลอดภัยในการขับขี่ของลูกค้า Co-Incident Team จึงทำหน้าที่ดูแล และอบรม Driver ทั้งเรื่องการขับขี่ พฤติกรรม และการดูแลรักษารถของลูกค้า ตั้งแต่ก่อนเริ่มปฏิบัติงานกับลูกค้า และในระหว่างการปฏิบัติงานให้กับลูกค้า

เครื่องทดสอบสายตาโดย Siamraj Driver

“เครื่องทดสอบสายตา” มีความพิเศษ ที่สามารถบอกได้ว่า พนักงานขับรถมีทักษะในการขับรถมากแค่ไหน ด้วย “เครื่องทดสอบสายตา” 4 ฐาน ดังนี้ การทดสอบตาบอดสี, การทดสอบการมองเห็นแบบกว้าง, การทดสอบปฏิกิริยาทางเท้า และ การทดสอบการมองเห็นทางลึก

จัดการอย่างไรเมื่อพนักงานเกิดอุบัติเหตุ

ก่อนส่งพนักงานไปปฏิบัติงานทุกครั้ง เราจะอบรมวิธีการและขั้นตอนการติดต่อประสานงานเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ตาม Contact Card ลูกค้าและพนักงานขับรถจึงหมดความกังวล เมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น

หัวใจหลักของการคัดสรรพนักงานขับรถ

ลูกค้ามั่นใจได้ว่า พนักงานขับรถที่เราจัดส่งให้ลูกค้า ต้องผ่านขั้นตอนการคัดสรร 9 ขั้นตอน “เพื่อให้ได้พนักงานขับรถมืออาชีพ” โดยหัวใจหลักของการคัดสรรพนักงานขับรถ มี 4 ขั้นตอนสำคัญ ประกอบด้วย Physical Testing, Test Drive, DISC Testing Program และ Criminal Record Screening

รู้หรือไม่ เมื่อเกิดอุบัติเหตุควรทำอย่างไร

รู้หรือไม่ เมื่อเกิดอุบัติเหตุผู้ขับขี่ควรทำอย่างไร!! ต้องหยุดรถและให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ โทรศัพท์ติดต่อโรงพยาบาล หรือหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน โทร.1669 ถ้ารถยนต์คุณมีประกันก็ต้องรีบแจ้งบริษัทประกันรถยนต์ทันที หากมีการเคลื่อนย้ายรถ ให้แจ้งเจ้าหน้าทีทันที

1 10 11 12 13