รู้จักกับ SO PEOPLE

คงปฏิเสธไม่ได้ว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้เกิดผลกระทบเป็นวงกว้าง หลายๆ อย่างก็เปลี่ยนไป ทั้งกิจวัตรประจำวัน การดำเนินชีวิต การดำเนินธุรกิจ รวมไปถึงการจ้างงาน