Dip Chip กับ NDID ต่างกันอย่างไร ทำไมถึงต้องมีการยืนยันตัวตนผ่านออนไลน์

การทำธุรกรรมทางการเงินก็ต้องมีการพิสูจน์หรือยืนยันตัวตน เพื่อเป็นการยืนยันว่าคือผู้ใช้บริการจริง และป้องกันการแอบอ้างตัวตนของคนทำธุรกรรม ซึ่งการยืนยันตัวตนที่ว่ามีอยู่ 2 แบบ ได้แก่ Dip Chip และ NDID