เทคนิคการขับรถเชิงป้องกัน

จะดีแค่ไหนถ้าเราทุกคนช่วยลดอุบัติเหตุบนท้องถนนได้? SiamrajDriver เชื่อว่าถนนปลอดภัยห่างไกลอุบัติเหตุเป็นความรับผิดชอบของเราทุกคน เราจึงต้องการส่งมอบความรู้และ ที่เราจัดให้เข้าร่วมอบรมได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย