เครื่องทดสอบสายตาโดย Siamraj Driver

“เครื่องทดสอบสายตา” มีความพิเศษ ที่สามารถบอกได้ว่า พนักงานขับรถมีทักษะในการขับรถมากแค่ไหน ด้วย “เครื่องทดสอบสายตา” 4 ฐาน ดังนี้ การทดสอบตาบอดสี, การทดสอบการมองเห็นแบบกว้าง, การทดสอบปฏิกิริยาทางเท้า และ การทดสอบการมองเห็นทางลึก