รู้หรือไม่ เมื่อเกิดอุบัติเหตุควรทำอย่างไร

รู้หรือไม่ เมื่อเกิดอุบัติเหตุผู้ขับขี่ควรทำอย่างไร!! ต้องหยุดรถและให้ความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บ โทรศัพท์ติดต่อโรงพยาบาล หรือหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน โทร.1669 ถ้ารถยนต์คุณมีประกันก็ต้องรีบแจ้งบริษัทประกันรถยนต์ทันที หากมีการเคลื่อนย้ายรถ ให้แจ้งเจ้าหน้าทีทันที