So Club ขับปลอดภัย ตอน สภาวะล้อเหินน้ำ (Hydroplaning)

“SO Club…ขับปลอดภัย” EP.11 ขับรถหน้าฝน สิ่งที่อันตรายอย่างหนึ่งคือ แอ่งน้ำ ซึ่งให้รถเกิดอาการ “ล้อเหินน้ำ” ‼️ คืออะไร ป้องกันอย่างไร มาดูกันครับ