รับมอบโล่เกียรติคุณ จากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

SO People เราเป็นเครือค่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน ภายใต้การบริหารงานโดย บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) มีความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้เข้าร่วมรับมอบโล่เกียรติคุณจากกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน