First Impressions are everything

Receptionist หรือ พนักงานประชาสัมพันธ์เป็นเสมือนหน้าตาของบริษัท ที่สร้างความประทับใจแบบ First Impression ได้ สิ่งนี้จึงถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างมากกับผู้ที่มาติดต่องาน

บริการพนักงานประชาสัมพันธ์ | พนักงานต้อนรับ

ด้วยความชำนาญด้านการคัดสรรพนักงานที่หลากหลาย นี่คืออีกหนึ่งตำแหน่งงาน ที่เราคัดสรรมาเพื่อธุรกิจคุณ บริการพนักงานประชาสัมพันธ์ / พนักงานต้อนรับ ที่ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเข้มข้นด้วยผู้ชำนาญการเฉพาะทาง