มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าหรือ Covid-19 คณะผู้บริหาร บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) มีความเป็นห่วงต่อวิถีชีวิตประจำวันของพนักงานทุกคนและผู้มาติดต่อทุกท่าน จึงได้มีมาตรการเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าว