บมจ.สยามราชธานี ยกระดับมาตรฐานพนักงานขับรถ

เมื่อวันที่ 10 พ.ค.2562 ที่ผ่านมา “บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน)” ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาฝีมือแรงงานผู้ขับขี่รถยนต์กับ “กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน” เพื่อร่วมกันยกระดับการขับขี่เชิงป้องกัน และสร้างมาตรฐานอาชีพผู้ขับขี่รถยนต์ในระดับสากล