บมจ.สยามราชธานี ร่วมกับ บมจ.ทิพยประกันภัย

บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) ร่วมกับ บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ลงนามขับเคลื่อน “โครงการขับขี่ปลอดภัย สังคมอุ่นใจ ไร้อุบัติเหตุ”