มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าหรือ Covid-19 คณะผู้บริหาร บริษัท สยามราชธานี จำกัด (มหาชน) มีความเป็นห่วงต่อวิถีชีวิตประจำวันของพนักงานทุกคนและผู้มาติดต่อทุกท่าน จึงได้มีมาตรการเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าว

อยู่บ้านเหงา ๆ มาทำงานกับเราดีกว่า

อยู่บ้านเหงา ๆ มาทำงานกับเราดีกว่า
แค่คุณขับรถได้ มีใจรักงานบริการ พร้อมใบขับขี่ กับการอบรมแค่ 2 วัน พร้อมลงงานได้เลยทันที 😲

SO PEOPLE ร่วมงาน Digital Thailand Big Bang 2019

SO PEOPLE ร่วมงาน Digital Thailand Big Bang 2019 กับ นวัตกรรม ‘Car Driver Simulation’ ที่ใช้ในการอบรม ทดสอบ และประเมินผลพนักงานขับรถ เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการขับรถให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

อบรม “THE TRAINER” บริษัท รุจโอฬารทรานสปอร์ต จำกัด

บริษัท สยามราชธานี จำกัด ( มหาชน) ได้ไปอบรมในหลักสูตร THE TRAINER (หลักสูตร 2 วัน) ให้กับ “บริษัท รุจโอฬารทรานสปอร์ต จำกัด”

อบรม “การขับขี่อย่างปลอดภัย” โรงเรียนช่างฝีมือทหาร

“โรงเรียนช่างฝืมือทหาร” ได้เชิญวิทยากรของ บริษัท สยามราชธานี จำกัด ( มหาชน) ไปให้ความรู้เพิ่มเติมให้กับนักเรียนช่างฝีมือทหาร ในหัวข้อ “การขับขี่อย่างปลอดภัย”

1 2 3 6