10 ข้อดีของ SO Cab on Call

SO Cab On Call เป็นบริการรถยนต์ พร้อมพนักงานขับรถยนต์ โดยให้บริการเป็นรายชั่วโมง (ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด) เพื่อตอบสนองสำหรับองค์กรที่ไม่ต้องการถือครองทรัพย์สิน, ใช้งานรถยนต์เป็นครั้งคราว, เช่ารถยนต์ระยะยาวแล้วใช้ไม่คุ้ม