ธุรการบัญชี หน้าที่ 2 in 1 หันมาจ้าง Outsource ไม่ผิดหวัง

”ธุรการบัญชี” ตำแหน่งนี้ถือว่าเป็นตำแหน่งสำคัญที่องค์กรจะขาดไปไม่ได้ เพราะมีทักษะทั้งการสื่อสาร การประสานงานต่างๆแบบธุรการ และมีทักษะทางการบัญชีเบื้องต้น