หัวใจหลักของการคัดสรรพนักงานขับรถ

ลูกค้ามั่นใจได้ว่า พนักงานขับรถที่เราจัดส่งให้ลูกค้า ต้องผ่านขั้นตอนการคัดสรร 9 ขั้นตอน “เพื่อให้ได้พนักงานขับรถมืออาชีพ” โดยหัวใจหลักของการคัดสรรพนักงานขับรถ มี 4 ขั้นตอนสำคัญ ประกอบด้วย Physical Testing, Test Drive, DISC Testing Program และ Criminal Record Screening