เราให้ความสำคัญ เรื่องความปลอดภัยในการขับขี่

เพราะเราให้ความสำคัญ เรื่องความปลอดภัยในการขับขี่ของลูกค้า Co-Incident Team จึงทำหน้าที่ดูแล และอบรม Driver ทั้งเรื่องการขับขี่ พฤติกรรม และการดูแลรักษารถของลูกค้า ตั้งแต่ก่อนเริ่มปฏิบัติงานกับลูกค้า และในระหว่างการปฏิบัติงานให้กับลูกค้า