So Club ขับปลอดภัย ตอน การใช้ปริมาณลมยางเมื่อเดินทางไกล

วันนี้ มาพบกับ So Club ขับปลอดภัย EP.4 ตอน การใช้ปริมาณลมยางเมื่อเดินทางไกล ความปลอดภัยในการขับขี่รถยนต์ เป็นเรื่องใกล้ตัว แต่จะให้ชัวร์มาเรียนรู้กับ So Club ขับปลอดภัย