ทิ้งนิสัยไม่ดี เพื่อการทำงานที่ราบรื่น

คนทุกคนไม่มีใครอยากยุ่ง หรืออยากทำงานกับคนนิสัยไม่ดี แน่นอน ถึงแม้แต่ตัวเราเองก็ตาม ซึ่งสิ่งเหล่านี้อาจไม่ได้ส่ง​ผลกระทบกับเพื่อนร่วมงานอย่างเดียว อาจกระทบกับตัวเรา​โดยตรงด้วยซ้ำ วันนี้ SO People ได้ข้อคิดจากหนังสื่อมา​แชร์กัน