4 ปัญหาที่คุณอาจต้องพบ จากการจ้างพนักงานใหม่

หลายๆ บริษัทก็คงเคยมีประสบการณ์จ้างพนักงานใหม่แล้วพบว่า “อ้าว ไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่นา” หรือพอเรียกสัมภาษณ์แล้วผู้สมัครถึงสามในสี่คนก็ไม่ตรงกับเรซูเม่ที่ส่งเข้ามา