So Club ขับปลอดภัย ตอน การควบคุมรถ บนพื้นเปียก

“SO Club…ขับปลอดภัย” EP.10 เข้าสู่หน้าฝน ระวังถนนเปียก วันนี้มาดูกันว่า เราจะปฏิบัติอย่างไร
เมื่อต้องขับรถ บนถนนพื้นเปียก