SO PEOPLE ร่วมงาน Digital Thailand Big Bang 2019

" SO PEOPLE ร่วมงาน Digital Thailand Big Bang 2019

เมื่อก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างเป็นทางการ ยิ่งต้องตามเทคโนโลยีให้ทัน
‘SO PEOPLE’ บมจ.สยามราชธานี เราจึงมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรม ‘Car Driver Simulation’
เพื่อใช้ในการอบรม ทดสอบ และประเมินผลพนักงานขับรถ
เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการขับรถให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
.
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
☎️ Call: 09-2252-7020
📲 LINE: @vrtrain
🌎 Website: www.sopeople.asia

#SOPEOPLE #SO #SIAMRAJATHANEE #SIAMRAJDRIVER #TRAINING #SIAMRAJDRIVEREASTERN #VALETPARKING #บริการพนักงานขับรถ #พนักงานขับรถ #ขับรถผู้บริหาร #พนักงานขับรถภาคตะวันออก #อบรมหลักสูตรขับรถ #รับฝึกอบรมขับรถ #คอร์สอบรม #คอร์สสัมมนา