บริการของเรา2

เงื่อนไขการบริการ

  • เป็นนิติบุคคล (รูปแบบบริษัท)
  • ระยะเวลาให้บริการตั้งแต่ 6 เดือนเป็นต้นไป
  • เราเสนอราคาตามความต้องการของลูกค้า

พนักงานขับรถ


อ่านเพิ่มเติม >

พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์


อ่านเพิ่มเติม >

บริการ Cab On Call


อ่านเพิ่มเติม >

บริการพนักงานสำนักงาน

พนักงานธุรการ ประชาสัมพันธ์

ช่างไฟฟ้า/ช่างเทคนิค


อ่านเพิ่มเติม >

บริการพนักงานสำนักงาน

Sreening


อ่านเพิ่มเติม >