Valet Parking บริการรับจอดรถยนต์

so people valet parking

VALET PARKING
บริการรับจอดรถยนต์

บริการพนักงานรับจอดรถพร้อมระบบบริหารลาดจอดให้กับลูกค้าตามหน่วยงาน หรือ สถานที่ต่าง ๆ เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล โรงแรม ร้านอาหาร เพื่ออำนวยความสะดวกให้ลูกค้าของท่าน

พนักงานรับจอดรถ

 พนักงานของเราจะผ่านการคัดสรรค ด้วยขั้นตอนและวิธีการที่ได้มาตรฐาน ทั้งในเรื่องของการขับรถ และการให้บริการลูกค้า

การบริหารงาน 

 นอกจากการให้บริการพนักงานขับรถแล้ว เรายังดูแลในส่วนของการบริหารงานแบบครบวงจร ทั้งในส่วนของลานจอด บริหารจัดการขั้นตอนในการให้บริการลูกค้า การตรวจสภาพรถทั้งก่อนและหลังการให้บริการ

สิ่งที่ลูกค้าจะได้รับ


ใช้งานไม่จำกัด

ให้อิสระในการใช้งานไม่ต้องจ้างพนักงานประจำหรือทำสัญญา
ระยะยาว

มาตรฐาน

พนักงานขับรถทุกท่านผ่านการอบรม ทั้งเรื่องมารยาทและ
การขับรถ

ปลอดภัย

พนักงานขับรถผ่านการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม
จากกรมตำรวจ

ความเชี่ยวชาญ

พนักงานขับรถสามารถขับรถได้ทุกรุ่น ทุกคัน

บุคลิกภาพดี

พนักงานแต่งกายสุภาพเรียบร้อย มีมารยาท พร้อมให้
บริการลูกค้า

บริการที่ไว้ใจได้

ระบบการบริหารและแก้ปัญหาหน้างานได้มาตรฐาน จากประสบการณ์มากกว่า 30 ปี

เงื่อนไขการให้บริการ

** ให้บริการในนามบริษัทฯ เท่านั้น **


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร. 061-406-6969

   


ขอใบเสนอราคากับเรา