การขับขี่ปลอดภัยเบื้องต้น (Basic Training)

การขับขี่ปลอดภัยเบื้องต้น (Basic Training)


 

การขับขี่ปลอดภัยเบื้องต้น

 

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  • เรียนรู้สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ
  • เรียนรู้ทักษะการขับขี่ปลอดภัยทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
  • ตระหนักถึงการเตรียมพร้อมก่อนขับขี่
  • เพิ่มทักษะการประเมินความปลอดภัยและความเสี่ยง

 

ประโยชน์ของหลักสูตร

ลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ แก่พนักงานและทรัพย์สิน

ยกระดับการทำงานของพนักงาน เพิ่มผลกำไรแก่องค์กร

ลดต้นทุนด้านเชื้อเพลิง เพราะเข้าใจ

สร้างภาพลักษณ์ที่เป็นเลิศ แก่องค์กรและพนักงาน

ยืดอายุการใช้งานรถ และทรัพย์สินขององค์กร

ช่วยเหลือและรับผิดชอบสังคม ด้วยการขับขี่ที่ดีบนท้องถนน

 

*ระยะเวลาที่ใช้บนการจัดการผึกอบรม (DURATION OF THE TRAINING PERIOD) อย่างน้อย 3 ชั่วโมง
 

 

ติดต่อ

สนใจคอร์สอบรม